EN

servicing {főnév}

volume_up
Our main priority is to increase competition in the after-sales market - in repairs and servicing - where it is most lacking.
Legfontosabb prioritásunk a verseny fokozása az értékesítés utáni piacon - a javítás és a szerviz területén -, ahol jelenleg ez a leginkább hiányzik.

Példamondatok a(z) "servicing" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishOf course it could just be a shunt to use for servicing the mainline.
Persze az is meglehet, hogy csak a fővonal kiszolgálására szolgáló kitérővágány.
EnglishServicing the interest on that debt is going to cost more than educating the child.
Az adósság kamatának törlesztése többe kerül, mint a gyermek oktatása.
EnglishThe car's first and only owner is a banker who enjoyed servicing the car himself.
A kocsi első és egyetlen tulajdonosa egy bankár, aki élvezte, hogy ő maga adja el az autóját.
EnglishHe also said that in 14 years of servicing... he's never seen a faulty counter on an AGFA unit.
Azt is mondta, hogy 14 év alatt... még sosem látott hibás számlálót AGFA berendezésben.
Englishmocking laugh drifted down to them from the catwalk servicing the overhead crane.
A fejük fölül a darupályáról gúnyolódó kacaj hallatszott.
EnglishPerhaps - they were servicing the missiles, sir, and maybe they had an accident.
Mint korábban láthattuk, épp karbantartást végeztek.
EnglishThey estimate they can stay on station until daybreak, then they must withdraw for aircraft servicing.
Becslésük szerint pirkadatig tudnak a helyükön maradni, aztán vissza kell térniük karbantartásra.
EnglishOnce upon a time, a nature-film crew watched two males servicing a female who was in season.
- Egyszer egy természetfilmet készítettek, és két hím oroszlánt figyeltek, aki egy tüzelő nőstényt szolgált ki.
EnglishThe system was designed for rapid servicing.
Az egész rendszert úgy tervezték, hogy gyorsan lehessen szervizelni.
English20 percent of the oxygen coming from your lungs, 20 percent of the blood pumped from your heart, is servicing this one organ.
Az oxigén 20%-a, ami a tüdőből jön, a vér 20%-a, amit a szív pumpál, ezt az egy szervet szolgálja.
English- Servicing of securities (stamping, renewal of coupons, exchange, renewal, regrouping, splitting up, destruction)
+ Értékpapírok kezelése (lebélyegzés, gondoskodás új szelvényívekről, kicserélés, megújítás, egyesítés, megosztás, megsemmisítés)
EnglishFirstly, the draft excludes the need to check the instructions for servicing and use when type-approval is being performed.
Először, a tervezet kizárja a karbantartási és használati utasítások ellenőrzésének szükségességét a típusjóváhagyás során.
EnglishI just finished servicing it.
EnglishThad went with her, considerably more awake and grateful for once that the twins needed servicing in the middle of the night.
Thad vele ment, lényegesen éberebb állapotban és most az egyszer hálásan az ikreknek, amiért a szolgálataikat igénylik az éjszaka közepén.
EnglishAfrica was not yet a hotbed of international law and integrity, but it did have hundreds of airports capable of servicing jetliners.
Afrika ugyan még nem a nemzetközi jog és integritás melegágya, de több száz, lökhajtásos gépek kiszolgálására alkalmas repülőtere van.
EnglishOur main priority is to increase competition in the after-sales market - in repairs and servicing - where it is most lacking.
Legfontosabb prioritásunk a verseny fokozása az értékesítés utáni piacon - a javítás és a szerviz területén -, ahol jelenleg ez a leginkább hiányzik.
EnglishAccess to regular technical servicing will therefore become easier.
Az ilyen rendelkezések révén a független piaci résztvevők könnyebben tudnak javításokat végezni, ezáltal könnyebb lesz a rendszeres műszaki karbantartáshoz való hozzáférés.