EN

seriously {határozószó}

volume_up
The problem of organ trafficking is not taken seriously in the European Union.
A szervkereskedelem problémáját az Európai Unióban nem veszik komolyan.
I hope that this issue will be considered seriously by other committees.
Remélem, hogy más bizottságok majd komolyan foglalkoznak ezzel a kérdéssel.
We need to take our responsibilities seriously, but not ourselves.
Rendkívül komolyan kell vennünk a felelősségünket, de semmiképpen sem magunkat!

Példamondatok a(z) "seriously" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe here in the European Parliament have always taken rail safety very seriously.
Mi itt, az Európai Parlamentben mindig nagyon komolyan vettük a vasútbiztonságot.
EnglishIt should be highlighted that nobody wants to deal with this problem seriously.
Hangsúlyozni kell, hogy senki nem akar ezzel a problémával érdemben foglalkozni.
EnglishI hope the Commission takes this seriously and provides an appropriate statement.
Remélem, hogy a Bizottság ezt komolyan veszi és megfelelő nyilatkozattal szolgál.
EnglishThis is a challenge that the Council must take seriously and get to grips with.
Ez az a kihívás, amit a Tanácsnak komolyan kell vennie, és amit meg kell oldania.
EnglishCarl, we do think about these things, but the President is seriously pissed about-
Carl, ezzel mi is tisztában vagyunk, de az elnök nagyon felhúzta magát, amikor...
EnglishI am sorry to say that I believed him when he said he didn't take it seriously.
Sajnálatosan azonban hittem neki, amikor azt mondta: nem veszi őket komolyan.
EnglishThe present compromise shows that Europe is now taking climate change seriously.
Ez a kompromisszum azt mutatja, hogy Európa most komolyan veszi az éghajlatváltozást.
EnglishI didn't know how seriously he meant that question, though he seemed serious enough.
Bár meglehetősen komoly benyomást keltett, nem tudom, hogy ezt komolyan kérdezi-e.
EnglishDoc told us we had to take those two seriously, and we had a hard deadline coming up.
A doki azt mondta, hogy komolyan kell vennünk ezeket, és közeledett a határidő.
EnglishIt is on the sensitive issue of import quotas that our views seriously diverge.
Az importkvóták kényes kérdése az, amelyben súlyos nézeteltéréseink vannak.
EnglishIf it does, that would seriously undermine the political message of the Dublin system.
Ha ez így van, az nagyon súlyosan aláásná a dublini rendszer politikai üzenetét.
EnglishPoirot, are never taken seriously in these days.
- Manapság egy férj kifogásait nem szokták komolyan venni, monsieur Poirot.
EnglishThat is the only way to tackle this problem effectively, seriously and sustainably.
Ez az egyetlen módja e probléma hatékony, komoly és fenntartható kezelésének.
EnglishShe couldn't remember Trent ever speaking to her this carefully and seriously.
Nem emlékezett, hogy Trent valaha is ilyen komolyan, megfontoltan beszélt volna vele.
EnglishSeriously, if you have a calculator with you, raise your hand, raise your hand.
Komolyan, akinél van egy számológép, tegye fel a kezét, tegye fel a kezét!
EnglishSo, I did what any person seriously pursuing scientific advancement would do.
Úgyhogy azt tettem, amit bárki tenne, aki tudományos előrelépést szándékozna elérni.
EnglishMy students said that I should really seriously consider getting some protection.
A tanítványaim azt mondták, hogy komolyan kéne vennem, és kérjek védelmet.
English'Ulath,' he said seriously, 'is Bhelliom really as dangerous as they say it is?'
Ulath, a Bhelliom valóban annyira veszélyes, mint amennyire mondják? kérdezte komolyan.
EnglishMaybe a bruise or two, but nothing seemed seriously out of joint or injured.
Egy-két zúzódást szenvedett, de úgy tűnik semmije sem sérült meg komolyabban.
EnglishThe writing had been on the wall for a long time that things would go seriously wrong.
Már jó ideje figyelmeztették őket, hogy a dolgok nagyon rossz irányba haladnak.

Szinonimák (angolul) a(z) seriously szóra:

seriously
seriousness
serious