angol-magyar fordítás erre a szóra: Serbian

EN

"Serbian" magyar fordítás

HU
EN

Serbian {melléknév}

volume_up
Serbian
This is mentioned in order to distinguish it from the Serbian Orthodox group.
Ez azért került említésre, hogy megkülönböztessük a Szerb Ortodox csoporttól.
I firmly believe that the Serbian authorities will respond promptly.
Határozott meggyőződésem, hogy a szerb hatóságok azonnal reagálnak erre.
The majority of Serbian citizens support and endorse this development.
A szerb állampolgárok többsége támogatja és helyesli ezt a fejlődést.

Példamondatok a(z) "Serbian" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThis is mentioned in order to distinguish it from the Serbian Orthodox group.
Ez azért került említésre, hogy megkülönböztessük a Szerb Ortodox csoporttól.
EnglishHowever, we must not forget that the Serbian people were victims of this war.
Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a szerbek e háború áldozatai voltak.
EnglishOn top of this was the poor harvest last year which further weakened Serbian state revenues.
Ezenfelül a tavalyi gyenge termés tovább csökkentette Szerbia állami bevételeit.
EnglishWe - myself included - were also at Ljubljana when the Serbian air raids took place.
Mi - én magam is - szintén Ljubljanában voltunk, amikor a szerb légitámadások zajlottak.
EnglishI am voting against this text out of solidarity with the Serbian people.
A szerb nép iránt érzett szolidaritásom jeléül e szöveg ellen szavazok.
EnglishIndeed, the signs we are seeing at the moment in the Serbian economy are excellent.
Jelenleg a szerb gazdaság helyzetével kapcsolatos jelek kiválóak.
EnglishI am very conscious of Kosovo's historical importance for the Serbian people.
Különösen tisztában vagyok azzal, hogy a szerb nép számára Koszovó történelmi jelentőséggel bír.
EnglishThe man infiltrated a Serbian death squad with not even a scratch.
A fickó beépült egy Szerb halál osztagba...és egy karcolás nélkül megúszta.
EnglishI must say that there is a great deal of sand in that Serbian engine.
Meg kell mondanom, hogy ebbe a szerb motorba egy jó adag homok szorult.
EnglishI firmly believe that the Serbian authorities will respond promptly.
Határozott meggyőződésem, hogy a szerb hatóságok azonnal reagálnak erre.
EnglishIn this sense, the speech by the Serbian Minister for Foreign Affairs was rather unfortunate.
Ebben az értelemben a szerb külügyminiszter felszólalása meglehetősen kedvezőtlen volt.
EnglishWe need to strengthen the role and responsibility of the Serbian Parliament and all its members.
A szerb parlament és minden tagja szerepét és felelősségét erősítenünk kell.
EnglishThe majority of Serbian citizens support and endorse this development.
A szerb állampolgárok többsége támogatja és helyesli ezt a fejlődést.
EnglishThe Serbian government is now playing the role very much of a guard: it has the keys in its hands.
A szerb kormány most az őr szerepét játsza: az ő kezében vannak a kulcsok.
EnglishWhat we need is a clear and united message from the Serbian Government.
Szükségünk van a szerb kormány egyértelmű és egységes üzenetére.
EnglishAs rapporteur for this Parliament for Kosovo, I am making an appeal to the Serbian administration.
E Parlament koszovói ügyekkel foglalkozó előadójaként kéréssel fordulok a szerb kormányhoz.
English...the Serbian soldier, limping, closely followed by the Bosnian soldier.
...a szerb katona bicegve, akit a bosnyák katona követ.
EnglishThey shopped and sometimes they ate lunch together in a Serbian place not far from the Stadtpark.
Együtt vásároltak, és olykor betértek a StacItparktól nem messze egy szerb vendéglőbe ebédelni.
EnglishIt is nonsensical from the standpoint of the Serbian minority or of Serbia to condemn the EULEX mission.
A szerb kisebbség vagy Szerbia szempontjából értelmetlen az EULEX-misszió helytelenítése.
EnglishOn the one hand, there is an Albanian minority in Serbia and, on the other, there is a Serbian minority in Kosovo.
Egyrészt Szerbiában albán kisebbség van, másrészt Koszovóban szerb kisebbség él.

Szinonimák (angolul) a(z) Serbian szóra:

Serbian
English