EN

sensual {melléknév}

volume_up
Bodily functions are a wonderful, ndeed sensual, thing.
A testi funkciók csodálatos, mondhatni érzéki dolgok!
Erika's deep sensual voice came reassuringly from the rear of the chamber.
Épp azt próbáltam eldönteni, lelőjelek-e hallotta Erika mély, érzéki, megnyugtató hangját a kamra hátsó végéből.
For this is not wisdom, descending from above: but earthly, sensual, devilish.
Ez a bölcsesség ugyanis nem felülről származik, hanem földi, érzéki, sátáni.
But the sensual man perceiveth not these things that are of the Spirit of God.
A testi ember nem fogja fel, ami az Isten Lelkéből ered.
Bodily functions are a wonderful, ndeed sensual, thing.
A testi funkciók csodálatos, mondhatni érzéki dolgok!
This was the lure of true sorcery, he thought, the heady rush of sensual power that the preservers, with their pathetic, weak philosophy, would never understand.
Ez az igazi varázslat ellenállhatatlan csábereje, gondolta, a kéjes erő féktelen áramlása, amit az Õrzők, a maguk patetikus, gyenge filozófiájával sosem értenének meg.

Példamondatok a(z) "sensual" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWould the dikta see them as powerfully sensual or as evidence of animal origin?
Vajon a diktátorok vadul érzékinek látják, vagy az állati származás nyomának?
EnglishFor this is not wisdom, descending from above: but earthly, sensual, devilish.
Ez a bölcsesség ugyanis nem felülről származik, hanem földi, érzéki, sátáni.
EnglishThese are they who separate themselves, sensual men, having not the Spirit.
Ezek azok, akik szakadást okoznak, akik érzékiek, akikben nem él a Lélek.
EnglishAilill smiled, but no good showed in the sensual curve of those thin lips.
Aztán elmosolyodott, de érzékien ívelő, keskeny ajkai nem sok jót ígértek.
EnglishHer eyes were bright and her mouth looked sensual and eager, watching us.
Szeme csillogott, szája érzéki és mohó volt, miközben bennünket figyelt.
EnglishThey were ethereal in some ways, yet at the same time earthy and strong, powerfully sensual.
Légiességükkel szöges ellentétben állt a belőlük áradó erő és érzékiség.
EnglishBut the sensual man perceiveth not these things that are of the Spirit of God.
A testi ember nem fogja fel, ami az Isten Lelkéből ered.
EnglishIn that state, crowds become an oppression to him; music even, too sensual and gross.
Ebben az állapotban tehernek érzi a tömeget, s maga a zene is durvának és túlságosan érzékinek tűnik fel előtte.
EnglishIt was a new sensual experience, and Kivara was unable to let go of it.
Tökéletesen új élmény; Kivara nem tudta megállítani.
EnglishErika's deep sensual voice came reassuringly from the rear of the chamber.
Épp azt próbáltam eldönteni, lelőjelek-e hallotta Erika mély, érzéki, megnyugtató hangját a kamra hátsó végéből.
EnglishBodily functions are a wonderful, ndeed sensual, thing.
A testi funkciók csodálatos, mondhatni érzéki dolgok!
EnglishPerhaps there was something sensual about her mouthher lips were puffybut she had not done that to herself.
Talán a megdagadt szájáról lett volna valami érzékiség leolvasható, ha a dagadás nem úgy támadt volna, hogy rávertek.""
EnglishFor music is an intellectual or a sensual pleasure according to the temperament of him who hears it.
Mert a zene egyszerre érzéki és szellemi élvezet is, aszerint, milyen füllel hallgatjuk, milyen lelki alkattal fogadjuk magunkba.
EnglishIn the painting of the ikon I had found it, but the ikon had satisfied the need for the sensual because the ikon was beautiful.
Az ikon festésében megtaláltam, ám az ikon az érzékiség iránti szomjamat elégítette ki, mert gyönyörű volt.
EnglishSensual fiends we are by our very nature.
Természetünk szerint érzéki démonok vagyunk.
EnglishHer sensual lower lip quivered as she spoke.
Érzéki alsó ajka remegett beszéd közben.
EnglishGot a sensual kiss in the pool over there.
EnglishThen the smile died on her lips, and they became at once sullen and sensual as her eyes narrowed and she breathed the word, `Drink.'
Mosolyát mintha letörölték volna, egyszerre mogorva és érzéki lett, szemét összehúzta, s azt lihegte: Igyál!
EnglishBut something is definitely lost: tradition, a sensual experience, the comfort of thingy-ness -- a little bit of humanity.
De valami biztosan elveszett: a hagyomány, az érzékszervi tapasztalás, az érzéki öröm -- az emberi természet egy darabja.
EnglishHer voice was deep, husky and sensual.

Szinonimák (angolul) a(z) sensual szóra:

sensual
sensually
English
sensualism
sensuality