EN

sensational {melléknév}

volume_up
You're rather nice, she said, when I didn't do anything sensational.
Maga meglehetősen kellemes mondta, miután semmi feltűnő dolgot nem műveltem.
Túlságosan feltűnő akció volt.
sensational (és: perceptive)
Cora Lansquenet undoubtedly asked that sensational question at the funeral.
Nem vitás, hogy Cora Lansquenet szenzációs kijelentése elhangzott.
SENSATIONAL DEVELOPMENTS IN TRAIN ROBBERY, they ran.
Szenzációs fejlemények a vonatrablás ügyében olvasta.
A noxious consequence of this is the sensational Ergenekon trial of numerous prominent Kemalists.
Ennek egyik káros következménye a szenzációs Ergenekon-per számos prominens kemalista ellen.

Példamondatok a(z) "sensational" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishShakespeare, Melville, Balzac, and Dostoyevski all wrote sensational fiction.
Shakespeare, Melville, Balzac és Dosztojevszkij ponyvába illő históriákat írtak meg.
EnglishIt was extraordinarily unlike the inquests as pictured in sensational fiction.
Teljesen más külsőségek közt folyt le, mint amilyen a halottszemle a köztudat szerint.
EnglishAre you sure, Entwhistle, that somebody hasn't been - well, playing up the sensational?
Biztos abban, ügyvéd úr, hogy nem puszta szenzációt akar-e felkavarni valaki?
EnglishNow the jury had been shaken back to life with Krigler's sensational inside dirt.
Most azonban Krigler szenzációs belső leleplezései felrázták és mintegy életre keltették őket.
EnglishYou're rather nice, she said, when I didn't do anything sensational.
Maga meglehetősen kellemes mondta, miután semmi feltűnő dolgot nem műveltem.
EnglishNewspapers, said Miss Marple, are often so sensational in their accounts.
Az újságcikkek gyakran annyira eltúloznak mindent mondta Miss Marple.
EnglishCora Lansquenet undoubtedly asked that sensational question at the funeral.
Nem vitás, hogy Cora Lansquenet szenzációs kijelentése elhangzott.
EnglishThere were struggles, pursuits, an assault on a rival, finally a sensational kidnapping.
Volt benne sok harc, üldözés, egy vetélytárs elleni támadás, végül egy szenzációs emberrablás.
EnglishAnd, for five years, the luck of the son was as sensational as the luck of the father had been.
És a fiúnak öt esztendőn át éppolyan szenzációs szerencséje volt, mint előtte az apjának.
EnglishBut in avoiding the sensational, I fear that you may have bordered on the trivial.
De attól tartok, csak hogy elkerülje a szenzációhajhászást, maga mármár a jelentéktelenséghez közelített.
EnglishA noxious consequence of this is the sensational Ergenekon trial of numerous prominent Kemalists.
Ennek egyik káros következménye a szenzációs Ergenekon-per számos prominens kemalista ellen.
EnglishIn my eyes, at least, it was a sensational discovery that there were no protests from the Americans.
Számomra legalábbis szenzációs felfedezést jelentett, hogy az amerikaiak nem tiltakoztak.
EnglishYou can't write anything too sensational, said Mr Clancy firmly.
Nem lehet eléggé szenzációhajhász szögezte le magabiztosan Clancy.
EnglishFor my second project, I have a sensational idea of a jump that never has been done before.
A másik projektemhez van egy szenzációs ötletem egy ugráshoz, amit soha korábban nem hajtottak végre.
EnglishLurid, sensational violence and sex of no redeeming value whatsoever.
S íme, történetét véresen rikoltó trágárságnak értelmezték.
EnglishI blame Sarah somewhat for this sensational mistake.
Bizonyos mértékig Sarah-t tartom felelősnek ezért a falrengető tévedésért.
EnglishThe sensational manner of her death had aroused great public interest, and the coroner's court was crowded.
Halálának különös körülményei nagy visszhangot keltettek, a tárgyalóterem zsúfolásig megtelt.
EnglishI've got on to one thing, sir, and something pretty sensational.
- Rábukkantam valamire, uram, ami elég nagy szenzáció.
EnglishIt better be sensational, darling, said Oberon bitterly.
És te azt hiszed, hogy ez megtörténhet? kérdeztem lassan.
EnglishPerhaps she just wanted to be sensational, suggested Tim.
Talán csak feltűnést akart kelteni kockáztatta meg Tim.