Példamondatok a(z) "seniority" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI have seniority in the Council that few others who support you can offer.
Én vagyok a rangidős a Tanácsban ama kevesek között, akiknek a támogatására számíthatsz.
EnglishAs far as George Stark was concerned, seniority cut zero ice in this matter.
Ami őt illeti, ebben a kérdésben a "ki volt előbb" szart sem számít!
English- three months if the servant's seniority is less than four years;
- három hónapot, ha az alkalmazott négy évnél rövidebb időt töltött el szolgálatban;
EnglishHe had the seniority now, and with a mission like this under his belt...
A kora megvan már hozzá, és ezzel az akcióval a háta mögött
EnglishTo that end, salary scales need to be appropriate to the expected seniority of those roles.
Ezért a fizetéseket úgy kell alakítani, hogy megfeleljenek a szenioritásnak, amelyet elvárunk e szerepektől.
EnglishOn recognizing the seniority of the cleric, the sergeant removed his helmet and inclined his head respectfully.
Látva, hogy nem akárkivel van dolga, az őrmester levette a sisakját, és tisztelettudóan biccentett.
EnglishI lack the seniority to tell you exactly what that might be, but I can con vey requests from my government.
Nem vagyok olyan beosztásban, hogy pontosan megmondjam, mi lenne a teendője, de továbbíthatom kormányom kéréseit.
EnglishOleg knew the man's seniority only from the identity of his escort: the colonel who ran his own operation.
Oleg csak a kíséretéből sejtette, hogy mennyire nagy ember lehet: nem más volt vele, mint az ő felettese, az ezredes.
EnglishSince I got seniority, you cover me.
English`Sir Jasper, with the greatest deference to your seniority, I feel I must draw your attention to the fact that I am on the staff of the Service.
Sir Jasper, mély tisztelettel az ön rangja iránt, szabadjon megjegyeznem, hogy én a Service állományába tartozom.
English- You have to have seniority.
EnglishThe partners handled most of the dirty work, but growing seniority had brought increasing involvement in the conspiracy.
Az üzlettársak végezték a piszkos munka nagy részét, és a cégnél eltöltött egyre több évnek köszönhetően, egyre jobban belekeveredtek a konspirációba.
EnglishDon't you mean seniority?
EnglishBut he'd known that going in, and they couldn't take his pension away in any case-once he had the seniority to qualify for one, Hudson cautioned himself.
A SIS-nél nagylelkűen jutalmazták az ügyeseket, a baklövéseket viszont egyáltalán nem tűrték, és nem volt kémek szakszervezete, amely megvédhetett volna.
EnglishNaturally he called Chief Inspector Davy Father behind his back as everyone else did; but he was not yet of sufficient seniority to do such a thing to his face.
A háta mögött természetesen, ő is Atyának hívta Davy főfelügyelőt, mint mindenki más; de ahhoz még nem volt elég magas a rangja, hogy szemtől szembe is így szólítsa.
EnglishMiss Bennet's lovely face confirmed his views, and established all his strictest notions of what was due to seniority; and for the first evening she was his settled choice.
Miss Bennet bájos arca megerősítette őt szándékában, és igazolta mindazokat a szigorú elveket, amelyeket az elsőszülött jogairól vallott, és első este Jane volt szíve választottja.
EnglishHer qualification to work as a teacher was recognised by Italy, but the Italian authorities considered her to be a beginner and put her at the lowest grade of seniority and pay.
Olaszországban elismerték tanári képesítését, de az olasz hatóságok pályakezdőként kezelték, és szolgálati idő, illetve fizetés tekintetében a legalacsonyabb osztályba sorolták.
EnglishHer qualification to work as a teacher was recognised in Italy, but the Italian authorities considered her to be a beginner and put her into the lowest grades of seniority and pay.
Olaszországban elismerték tanári képesítését, de az olasz hatóságok pályakezdőként kezelték, és szolgálati idő, illetve fizetés tekintetében a legalacsonyabb osztályba sorolták.
EnglishTwo of her regular johns, one a Democratic senator and the other a Republican Representative with a good deal of seniority, had provided her with enough cash to retire from the business.
Két állandó palija, egy demokrata szenátor és egy meglehetősen aggkorú republikánus képviselő, elég pénzt adott neki szolgálataiért, hogy tisztességben visszavonulhasson a szakmából.

Szinonimák (angolul) a(z) seniority szóra:

seniority
senior
senior citizen