EN

senior {melléknév}

volume_up
Ding examined each, handing them over one by one to his senior.
Ding mindegyiket alaposan megnézte, majd egyenként idősebb társa kezébe adta.
A senior . general calmed things down but Nikolayevs career hung by a thread.
Egy idősebb tábornok elsimította a dolgot, de Nyikolajev pályafutása egy hajszálon függött.
Auton, who was also at that meeting, became friends with Landish Senior.
Auton, aki szintén részt vett a találkozón, barátságot kötött az idősebb Landish-sel.
senior
Berman's senior, and have become too ugly for anyone but a dog to love.
Huszonnyolc évvel vagyok öregebb Mrs. Bermannál, és úgy elcsúnyultam, hogy kutyánál magasabb rendű lény nem képes megszeretni.
Hét évvel öregebb nálam.

Példamondatok a(z) "senior" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishEAGLE Seven to Zebra, over, the AWACS senior controller radioed back to Zhigansk.
Sas-7 Zebrának, vége rádiózott vissza az AWACS rangidős irányítója Zsiganszknak.
EnglishThe senior partner continued his monologue while Mitch stood awkwardly beside him.
A cég vezetője folytatta monológját, miközben Mitch zavartan álldogált mellette.
EnglishSenior Brother listened until the last weak struggles of the drowning Paha ceased.
Főtestvér addig hallgatózott, amíg az utolsó fuldokló paha vergődése is megszűnt.
Englishthe most senior Rapier driver asked.
Mit gondolnak, Eagle-zsokék, megbirkóznak vele? kérdezte a rangidős Rapier pilóta.
EnglishWe have the men to spare, the senior Minister Without Portfolio pointed out.
Vannak nélkülözhető embereink jelentette ki a rangidős tárca nélküli miniszter.
EnglishThis looks pretty vanilla, the senior duty photoanalyst told them in Foley's office.
- Ez gyerekjáték - magyarázta a rangidős ügyeletes fotóelemző Foley irodájában.
EnglishSome kind of attack last night on a building inhabited by senior militia officers.
- Állítólag megrohamoztak egy házat, amelyben magas rangú milicista tisztek laknak.
EnglishDon't forget to mention he belonged to the East Side senior citizens bowling team.
Ne felejtse el megemlíteni, hogy tagja volt az East Side-i öregfiúk tekecsapatának!
EnglishBut a senior officer in the Third had drafted him by name from the First... why?
Szuvorovot azonban egy magas rangú tiszt név szerint átrendelte a 3-ashoz.
EnglishChavez, Price, and Bellow walked to the senior Swiss policeman on the scene.
Chávez, Price és Bellow odamentek a helyszínen lévő rangidős svájci rendőrhöz.
EnglishDoc, this system is the flower of 1975 technology, the senior chief protested.
De doki, ez a rendszer az 1975-ös évek technológiája tiltakozott az altiszt.
EnglishThere's a Colonel Byron coming for your three prisoners, the senior cop explained.
A három fogolyért pedig valami Byron nevű ezredes jön - magyarázta a rangidős zsaru.
EnglishTithian had ascended to the Golden Throne because he had been Kalak's senior templar.
Tithian azért kerülhetett az Arany Trónra, mert ő volt Kalak rangidős lovagja.
EnglishErwin Keitel approached one such Soviet soldier, a senior sergeant by rank.
Erwin Keitel megközelített egy szovjet őrmestert, és németül jó napot kívánt neki.
EnglishMunro glanced to a nearby table where two senior civil servants conversed.
Munro a közeli asztal felé pillantott, ahol két időősebb hivatalnok beszélgetett.
EnglishThe senior watch officer could hear the rage at the other end of the line.
A rangidős ügyeletes tiszt kihallotta a miniszterelnök hangjából az izzó haragot.
EnglishThe third target group is senior citizens whom we must be able to keep in work.
A harmadik célcsoport a nyugdíjasok, akiket továbbra is munkában kell tudnunk tartani.
EnglishGrayling looked up sharply at the two senior civil servants who had joined him.
Az elnök felpillantott a társaságában lévőő két magas rangú hivatalnokra.
English'We don't have enough people to do this properly,' the senior Federate worried.
- Kevesen vagyunk -jegyezte meg aggodalmasan a rangidős nyomozó. - így nem biztonságos.
EnglishThe private headed into the guardhouse and returned instantly with a more senior man.
A közlegény bement az épületbe, hogy egy nála idősebb férfival térjen vissza.

Szinonimák (angolul) a(z) senior szóra:

senior
seniority
senior citizen