EN

sending {főnév}

volume_up
You have chosen to encrypt this message before sending it.
Az üzenet elküldés előtt titkosítva lesz.
You have chosen to digitally sign this message before sending it.
Az üzenet alá lesz írva az elküldés előtt.
Modifications will not be available in the attachment.Do you want to save it before sending it?
A legutóbbi mentés óta történt változások nem kerülnek be a csatolt fájlba.El szeretné menteni a fájlt elküldés előtt?

Példamondatok a(z) "sending" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBut Columba was now at Iona and, from there, was sending missionaries everywhere.
Szóval Kolumba ott volt Iona szigetén, onnan küldözgette a térítőket mindenhova.
EnglishIn the process of sending the other three to prison, Carson had cleared Liane.
Carson végül tisztázta a lányt a vádak alól, de a másik hármat börtönbe juttatta.
EnglishA soft series of flames burned below, sending their antic shadows up the stairwell.
Puha fényű láng lobogott a mélyben, furcsa árnyékokat vetett a lépcsőház falára.
EnglishYou know: sending him out after left-handed emery paper or a bag of dried squelch.
Elküldik balkezes smirgliért, meg egy zacskó szárított kiszeraméráért, ilyesmi.
EnglishWhich also they did, sending it to the ancients, by the hands of Barnabas and Saul.
Ezt meg is tették: Saullal és Barnabással adományokat küldtek a presbitereknek.
EnglishBrick is sending us to collect evidence... on some underground casino.
Brick elküldött minket, hogy gyűjtsünk bizonyítékot... néhány földalatti kaszinóban.
EnglishIt is our belief that this is not the time to be sending Turkey positive signals.
Meggyőződésünk, hogy most nem kell Törökországnak pozitív jelzéseket adnunk.
EnglishOh, of course, my brothers and I have time to waste, sending little devils around!
Azt hiszi, ráérünk mi, én meg a testvéreim, krampuszokat küldözgetni ide-oda?
EnglishAnd do not forget to tell Cipriani I am sending him a check for this nonsense.
És ne felejtse el megmondani Ciprianinak, hogy küldöm a csekket ezért a kis izéért.
EnglishJak had spent the first five days of the journey sending puke over the railing.
Jak az első öt napot azzal töltötte, hogy a korláton lógva hányt a tengerbe.
EnglishHe's sending his J-2 down to brief us in on what he's got from Washington.
Ideküldi a J-2-esét, hogy tájékoztasson minket arról, amit Washingtonból kapott.
EnglishWe're sending in all this force and we don't even know what the hell is going on!
Odaküldjük mindezeket az egységeket, és még azt sem tudjuk, voltaképpen mi folyik ott.
EnglishFresh night air rushed in, fanning the flames, sending the smoke eddying in billows.
Friss éjszakai levegő áradt be rajta, felszítva a tüzet, eloszlatva a füstöt.
EnglishPoland is sending a 400-strong contingent, including engineers and medics.
Lengyelország 400-fős kontingenst küld, beleértve a mérnököket és az orvosokat.
EnglishAnd while they were in Africa, they started packing us up and sending us here.
Afrikában ők akkor már javában csomagoltak és postáztak bennünket ideátra.
EnglishYou're pissed off because this Doctor guy keeps sending you love letters.
Azért vagy dühös, mert a mi kis doktorunk még mindig küldi a szerelemes leveleit.
EnglishHenry shifted to the inside, sending pictures of screaming, milling people.
Henry átváltott belsőre, képeket küldött szét a sikoltozó, tülekedő tömegről.
EnglishThat is the clear message that the European Union should be sending to Russia.
Ezt az egyértelmű üzenetet kell az Európai Uniónak küldeni Oroszországnak.
EnglishIt is like sending a robber into the government agency which prints the money.
Olyan, mintha a rablót abba a nyomdába küldenénk, ahol a pénzt nyomtatják.
EnglishHe's sending me a copy of Sir Matthew's will and also of Lady Tressilian's.
Elküld nekem egy-egy példányt Sir Matthew és Lady Tressilian végrendeletéből.