angol-magyar fordítás erre a szóra: to send forth

EN

"to send forth" magyar fordítás

Példamondatok a(z) "to send forth" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishEvery falling acorn should not send us forth to complain that the sky is falling.
Ha lehullik egy szem makk, nem kell azonnal azt gondolni, hogy ránk omlik az égbolt.
EnglishDoth a fountain send forth, out of the same hole, sweet and bitter water?
Vajon a forrás esetében ugyanabból a nyílásból édes víz is fakad meg keserű is?
EnglishThe ring continued to send forth pulses of low heat, and to glow softly.
A gyűrű halványan izzott, és továbbra is langyos meleg hullámokat sugárzott magából.
EnglishI say to you, you should bundle her on to her horse and send her forth whether she will, or not!
Én azt mondom, lóra kéne kötnöd, és el kéne küldened, akár tetszik neki, akár nem!
EnglishPray ye therefore the Lord of the harvest, that he send forth labourers into his harvest.
- "Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz."
EnglishI would send them forth on a quest of glory, with all honour for him who succeeded in the enterprise!
Megtisztelő feladattal bíznám meg őket, és azé lenne minden dicsőség, aki sikerrel járna!
EnglishThey won't let us use the phones around here, I don't know why, but for some reason we can send tapes back and forth.
Nem tudom, miért, de nekünk innen nem szabad telefonálnunk, de kazettát küldhetünk és kaphatunk.
EnglishThe bruised reed he shall not break: and smoking flax he shall not extinguish: till he send forth judgment unto victory.
A megroppant nádat nem töri le, a pislákoló mécsbelet nem oltja el, míg győzelemre nem viszi az igazságot.
EnglishAnd now I am old enough to know what it is that I do, how shall I have courage to send him forth to face death?
És most, amikor már eléggé öreg vagyok ahhoz, hogy tudjam, mit teszek, hogyan küldjem el őt, hogy szembenézzen a halállal?
EnglishNow that you are here again, my lord, and can see to all things yourself, I beg you to send me forth from this court on some quest.
- Minthogy megjöttél, uram, és mindenről magad tudsz tenni, kérlek, uram, küldj el valamilyen küldetésre.
EnglishDoes Karsten send forth her men?
English'What can it be that is of such urgency that it impels the Preceptors of the four orders to set aside old emnities and to send their champions forth as one?'
Mi lehet akkora jelentőségű, hogy a négy rend preceptorai félreteszik a régi ellenségeskedést, és egyesítik bajnokaikat?
EnglishNo, my mother, I beg you to give me your blessing and send me forth from Avalon, for to tell the truth, Lady, I will go with your blessing or without it.
Nem, anyám, arra kérlek, áldj meg, s küldj el Avalonból, mert őszintén szólva, úrnő, az áldásoddal vagy anélkül, én elmegyek.
EnglishUpon this rough bier they carried the body of their companion to the shore, together with such trophies of his last battle as they chose to send forth with him.
Ezen a kezdetleges hordágyon vitték le társuk holttestét a partra, s utolsó csatájának diadaljelvényeit is, amelyeket el akartak küldeni vele.

Hasonló fordítások a(z) "to send forth" szóra magyarul

forth határozószó
send főnév
to call forth ige
to well forth ige
to bring forth ige
to give forth ige
Hungarian
to pour forth ige
Hungarian
back and forth határozószó
Hungarian
to hold forth ige
to break forth ige
Hungarian