angol-magyar fordítás erre a szóra: to send down

EN

"to send down" magyar fordítás

Példamondatok a(z) "to send down" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI've scanned it, and I had [cut] send down its bugging team to take a look too.
.[törölve], hogy küldje le a poloskakereső csapatot, és ők is nézzék meg.
English'As soon as we have located the wreck we shall send a diver down to investigate.
Amint lokalizáltuk a roncsot, azonnal leküldünk egy búvárt, hogy földerítse a helyzetet.
EnglishPart of him wondered if he should send a team down there, but he had no such orders.
Nem kapott rá parancsot, és nem akarta kockáztatni az ügynökök egészségét.
EnglishA full effort would send the rock thundering down to the neck of land.
Ha jobban megnyomja, a hatalmas kőtömeg mennydörögve lezuhan a földnyelvre.
EnglishAnd Christine has stopped upping off about how her father is going to send us down the road.
És Christine is felhagyott a szájalással, hogy az apja majd hazavág minket.
EnglishCaroline Crale says she will send her husband down some iced beer.
Caroline Crale azt mondja, hogy majd leküld a férjének jégbe hűtött sört.
EnglishC might send more down from London, but not all that many.
C még küldhet le néhányat Londonból, de túl sokan nem leszünk, arra mérget vehet.
EnglishHe had it send the drone team down again and they swept the house once more.
Leküldette megint a dróncsapatot, és újra átfésülték a házat.
EnglishIf Timothy is agreeable, we'll send down young Lloyd to watch the proceedings on behalf of the family.
Ha Timothynak nincs ellenére, a fiatal Lloydot küldjük ki a család képviseletében.
EnglishI had to send him down there to see about some crates of books that have come out for us.
Oda kellett küldenem, mert egy pár láda könyv érkezett nekünk.
EnglishI can send a guy down to get you the information you need.
Majd küldök valakit, aki minden információt megad, amire szükséged lehet.
EnglishAnd Caroline Crale said: I'll send you down some beer just off the ice.
- Majd küldök le jégbe hűtött sört - mondta Caroline Crale.
English'Tell Mary that I shall want a fire in my room to-day, and send down to Fordham, the Horsham lawyer.'
Szólj Marynek, hogy gyújtson be ma a szobámban, és küldess Fordhamért, a lorshami ügyvédért."
EnglishI'm going to send Soros on down to mobilize the Lamork barons.
El akarom küldeni Sorost, hogy mozgósítsa a lamork bárókat.
EnglishHolmes, but it seemed to send a chill right down my back.
Nem tudom, Mr. Holmes, mi volt olyan ijesztő abban az arcban, de végigfutott a hátamon a hideg.
EnglishShe said to send the money down to the Peacock place and asked who would bring it.
Mrs. Kingsley kérte, hogy a pénzt küldje Mr. Kingsley arra a Peacock nevű helyre, és kérdezte, ki fogja elvinni a pénzt.
EnglishYoull want to send the corpse down in my ambulance, Jim, wont you?
Mentőkocsival akarja leküldeni a hullát, ugye, Jim?
English'Send your guards down to the stairs foot,' said Gandalf.
- Küldd le az őreidet a lépcső lábához - mondta Gandalf.
EnglishWe'll send him down to the islands on a little business trip, and there will be this mysterious explosion.
Majd elküldjük a szigetekre egy kis üzleti útra, és a repülőgép rejtélyes körülmények között felrobban.
EnglishCaroline said she'd send him down some iced beer.
Caroline azt mondta erre, hogy leküld majd jégbe hűtött sört.

Hasonló fordítások a(z) "to send down" szóra magyarul

send főnév
down határozószó
down melléknév
down főnév
Hungarian
to lay down ige
to come down ige
to get down ige