angol-magyar fordítás erre a szóra: senate

EN

"senate" magyar fordítás

EN

senate {főnév}

volume_up
The Senate Select Intelligence Committee wants to look into the Russian situation.
A szenátus hírszerzési bizottsága betekintést szeretne nyerni az orosz helyzetbe.
I welcome today's decision of the Czech Senate approving the Treaty of Lisbon.
Üdvözlöm a cseh szenátus mai döntését a Lisszaboni Szerződés jóváhagyásáról.
Now, with the Senate's inaction, things were growing worse.
Most, a Szenátus tétlensége következtében, még rosszabbra fordultak a dolgok.

Példamondatok a(z) "senate" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe Senate Select Intelligence Committee wants to look into the Russian situation.
A szenátus hírszerzési bizottsága betekintést szeretne nyerni az orosz helyzetbe.
EnglishI welcome today's decision of the Czech Senate approving the Treaty of Lisbon.
Üdvözlöm a cseh szenátus mai döntését a Lisszaboni Szerződés jóváhagyásáról.
EnglishHe said, Hey, this is a senate oversight committee... to make your life miserable.
Erre ő, "Hát, ilyen a szenátus átvilágító bizottsága... "megkeserítik az életeteket."
EnglishWell, first, it could only be for two years, because of running for the Senate in '84.
Hát, először is, csak két évről lehet szó, a 84-es szenátusi választások miatt.
EnglishYesterday, with the 'yes' in the Czech Senate, we took a huge step forward.
Tegnap azzal, hogy a cseh elnökség igennel szavazott, óriási lépést tettünk előre.
EnglishI assume you're referring to the vote on the Senate's clean-air bill,' Gerrard said.
Feltételezem, a szenátusbeli légtisztítási törvény szavazására gondol, uram.
EnglishTomorrow the Czech Senate will vote on the Treaty, with a three-fifths majority required.
A cseh szenátus holnap szavaz a Szerződésről, itt háromötödös többség szükséges.
EnglishYes, let us applaud the Czech Senate all the way from Strasbourg to Prague.
Igen, tapsoljuk meg a prágai cseh szenátust innen, a távoli Strasbourgból.
EnglishPresident Obama or the Senate, which has so far refused to find a solution?
Obama elnököt vagy a Szenátust, amelyik mindeddig vonakodott, hogy megoldást találjon?
English'If we make the time-line, we can have the treaties out of the Senate by October i6th.'
- Ha ügyesen csináljuk, október 16-ára túl leszünk a szenátusi jóváhagyáson.
EnglishThis was the first time that I had ever visited the Senate during a session.
Ez volt életemben az első eset, hogy a szenátusba bemehettem ülés alatt.
EnglishHan nodded gravely, and Leia continued, as if giving an impassioned speech to the Senate.
Han komoran bólintott, Leia pedig folytatta, mintha a szenátusban tartana beszédet.
EnglishWhen the letter was read in the Senate nobody said a word for a long time.
Amikor a levelet felolvasták a szenátusban, hosszú ideig senki sem szólt egy szót sem.
EnglishThe delegation is led by His Excellency Datuk Wong Foon Meng, President of the Senate.
A küldöttséget őméltósága Datuk Wong Foon Meng, a szenátus elnöke vezeti.
EnglishThey must have been behind Shinzon for him to have overthrown the Senate.
Shinzon mögött kell, hogy álljanak, különben soha sem tudta volna a Szenátust legyőzni.
EnglishI further request the members of the Senate to approve this nnminulion l by voice vote.
Továbbá kérem a szenátus tagjait, hogy a kinevezését ma este szótöbbséggel hagyják jóvá.
EnglishHe was taken to Rome and put in an underground room in the Senate House.
Visszavitték Rómába, és a szenátusi épület egyik pincehelyiségébe zárták.
EnglishIn all, Tyner and D-PAC were meddling in thirty House races and ten in the Senate.
Tyner és a D-PAC összesen harminc képviselő- és tíz szenátorjelöltet támogatott hasonló módon.
EnglishIn the United States, there is equality between states in the Senate.
Az Egyesült Államokban a Szenátuson belül egyenlőség van az államok között.
EnglishMacro replied that Tiberius had sent him a letter to deliver to the Senate.
Macro azt felelte, hogy Tiberius levelet küldött neki, amelyet át kell adnia a szenátusnak.