EN

self-sufficient {melléknév}

volume_up
These things give people a real chance to show what they are made of and consolidate their own existence as independent, self-sufficient citizens.
Ezek azok a dolgok, amelyek valójában lehetőséget adnak az embereknek arra, hogy megmutassák mire képesek és, hogy önálló, önellátó polgárokként létezhessenek.
In fact, it was so happy, so whole, so self-sufficient a nation of two that Jones did almost nothing during that time by way of alerting the Anglo-Saxons.
A házasságuk olyan boldog volt, olyan teljes, olyan önálló kétszemélyes birodalom, hogy az alatt az idő alatt Jones szinte semmit sem tett, hogy fölrázza az angolszászokat.
self-sufficient
The European Union was self-sufficient in food until recently.
Az Európai Unió egészen a közelmúltig önellátó volt az élelmiszerellátás területén.
Not a single African country is self-sufficient in foodstuffs.
Egyetlen afrikai ország sem önellátó az élelmiszerek terén.
In the 1970s, Haiti was almost self-sufficient where food was concerned.
Az 1970-es években Haiti majdnem önellátó volt az élelmiszeripar területén.

Példamondatok a(z) "self-sufficient" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe are concerned with filling our treasury and making Tyr more self-sufficient.
- Arra törekszünk, hogy megtöltsük a kincstárunkat, és önellátóvá tegyük Tyrt.
EnglishAt the same time Europe must secure our energy supply and become self-sufficient.
Ugyanakkor Európának biztosítania kell energiaellátásunkat és önellátóvá kell válnia.
EnglishHe's a perfectly contented, self-sufficient zombie, if you'll pardon my saying so.
Apád egy tökéletesen elégedett, önellátó hullajelölt, ha nem veszed zokon a szavaimat.
EnglishIn the 1970s, Haiti was almost self-sufficient where food was concerned.
Az 1970-es években Haiti majdnem önellátó volt az élelmiszeripar területén.
EnglishAnd then there is this mysterious child: a child who can never grow, never be self-sufficient.
Aztán itt van ez a titokzatos gyermek, aki nem tud megnőni, nem tudja ellátni magát.
EnglishThe European Union was self-sufficient in food until recently.
Az Európai Unió egészen a közelmúltig önellátó volt az élelmiszerellátás területén.
EnglishNow, we are self-sufficient in coal, and so we'll have all the electricity we need.
Ami a szenet illeti, önellátóak vagyunk, így az elektromos áramot is elő tudjuk állítani magunknak.
EnglishOur future agricultural policy will decide whether or not Europe is self-sufficient in the future.
Jövőbeni mezőgazdasági politikánk dönti majd el, hogy Európa a jövőben önellátó lesz-e.
EnglishThe point behind these proposals is that Tyr must become more self-sufficient if our city is to survive.
A javaslatok lényege: Tyrnek önellátónak kell lennie ahhoz, hogy életben maradjon.
EnglishTake Haiti, for example, which was previously self-sufficient in rice.
Vegyük például Haitit, amely rizsből korábban önellátó volt.
EnglishIt's always that way with the strong ones, the ones who are self- sufficient and aggressive.
Ez jellemző a harcias erősekre, akik megállnak a maguk lábán.
EnglishBoth of us will be self-sufficient in all our resource needs.
És mindketten önellátóak leszünk az összes szükséges nyersanyagból.
EnglishNot a single African country is self-sufficient in foodstuffs.
Egyetlen afrikai ország sem önellátó az élelmiszerek terén.
EnglishNow she floated as an airy spirit, self-absorbed, sufficient to herself, existing outside the tick of time.
Johanna légi szellemként lebegett, önmagába mélyedve, önmagával elégedetten, az időn kívül létezve.
EnglishNo matter how hard they tried, they couldn't be self-sufficient.
Bármennyire akarták is, nem lehettek önellátók.
EnglishAt the end of the day, we have to look to be self-sufficient.
Végső soron önállóságra kell törekednünk.
EnglishThe EU must remain self-sufficient as far as its food supply is concerned and should not become dependent on imports.
Az EU-nak az élelmiszer-ellátás terén önellátónak kell maradnia, és továbbra sem szabad az importtól függenie.
EnglishOther types of large GSVs were accommodation biased, and effectively self-sufficient in human crews for their offspring craft.
Más RH-k inkább lakóhajók voltak, és teljes mértékben önállóan gondoskodtak a legénység utánpótlásáról.
EnglishBrazil is now self-sufficient in food.
Brazília most az élelmiszerek szempontjából önellátó.
EnglishA few years ago it was fully self-sufficient.

Szinonimák (angolul) a(z) self-sufficient szóra:

self-sufficient
self-sufficiency

Hasonló fordítások a(z) "self-sufficient" szóra magyarul

sufficient melléknév
self főnév
self accounting unit főnév
self carnation főnév