EN

self-respecting {melléknév}

volume_up
self-respecting
self-respecting
Any self-respecting democrat must accept criticism of his or her political actions.
Egy önérzetes demokratának el kell fogadnia, ha politikai tetteit bírálják.
self-respecting

Példamondatok a(z) "self-respecting" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAny self-respecting democrat must accept criticism of his or her political actions.
Egy önérzetes demokratának el kell fogadnia, ha politikai tetteit bírálják.
EnglishWhat self-respecting werewolf would have anything silver in the house anyway?.
Miféle önmagára valamit is adó farkasember tartana otthon ezüstöt?
EnglishNo self-respecting fish is going to want my old bones, Diamanda said.
Egy magára valamit is adó halnak már nem kellenek az én öreg csontjaim felelte Diamanda.
EnglishWhat kind of self-respecting black man would run as a Republican?
Milyen önsajnáló fekete az, aki republikánus-ként indul?
EnglishPepper was hiding, being difficult, as any self-respecting cat would have been in those circumstances.
Mufurc bujkált, kiszámíthatatlan volt, mint bármelyik magára valamit is adó macska egy ilyen helyzetben.
EnglishWhat self-respecting beast would want to be seen with these overdressed Primitivists?
- Egyetlen valamirevaló állat sem szeretne találkozni ilyen túlöltözött primitivistákkal- jegyezte meg egy alkalommal.
EnglishThis is something no self-respecting photographer would ever do -- you put some cheesy illustration on your shot, right?
Ez az amit egy magára adó fényképész soha sem tenne: azaz, hogy egy ronda jelzést tegyen a felvételére, igaz?
EnglishIt was certainly true: each letter is deeper, more expressive, more confident and self-respecting than the one before.
Ez kétségkívül igaz volt: minden egyes levél mélyebb, kifejezőbb, magabiztosabb és öntudatosabb, mint az előző.
EnglishThat would not be reasonable, it would not be responsible and it would not be worthy of a self-respecting statesman.
Ez aligha lenne ésszerű, aligha lenne felelős álláspont, és aligha lenne megfelelő egy önmagát megbecsülő államférfi számára.
EnglishNeither does any self-respecting consumer.
English(Laughter) was what any self-respecting researchers would have done.
Természetesen, amikor egy ilyen elképesztő túlzással találkozunk... (Nevetés) ugyanazt tesszük, mint bármely magára valamit is adó kutató tenne.
EnglishThere is a danger of this in my opinion, and it is something regarding which any self-respecting parliament must express its criticism.
Véleményem szerint fennáll ennek a veszélye, és ez olyan probléma, amellyel kapcsolatban minden maga iránt tiszteletet érző parlamentnek bírálattal kell élnie.
EnglishNo self-respecting Rosicru-cian would acknowledge it.
A helyzet úgy alakult, hogy ha valaki előállt, és azt mondta, jó estét, rózsakeresztes vagyok, akkor az illető biztosan nem volt az.
English(NL) Mr President, Commission President Barroso, openness and transparency are fundamental values in any self-respecting democracy.
(NL) Tisztelt elnök úr, tisztelt Bizottság és Barroso elnök úr! A nyíltság és az átláthatóság minden, magára valamit is adó demokrácia alapvető értékei közé tartozik.
EnglishIn many ways China is Europe's rival in Africa, and several here have said that lecturing a self-respecting rising superpower will not do any good.
Sok tekintetben Kína Európa riválisa Afrikában, és többen azt mondták, hogy egy önmagát tisztelő, felemelkedőben lévő szuperhatalom kioktatása nem vezet semmi jóra.

Szinonimák (angolul) a(z) self-respecting szóra:

self-respecting
self-respect

Hasonló fordítások a(z) "self-respecting" szóra magyarul

self főnév
self accounting unit főnév
self carnation főnév