EN

self-consciousness {főnév}

volume_up
self-consciousness (és: bias, fondness, prejudice)
self-consciousness (és: pose)
self-consciousness (és: self-awareness)
self-consciousness
self-consciousness
And an awful self-consciousness came over me.
Mélységes elfogódottság lett úrrá rajtam.
self-consciousness
self-consciousness

Példamondatok a(z) "self-consciousness" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI am I, and wish I wasn't; his self-consciousness was acute and stressing.
"Én én vagyok, s bárcsak ne én volnék" öntudata állandóan éber és nyomasztó volt.
English`This was my awakening to existence, to self-consciousness, to life and death, to paying attention.
Ez volt az én ébredésem a létezésre, az öntudatra, az életre és a halálra, a figyelésre.
EnglishHe watched her while she pulled on her jeans, but her self-consciousness made him leave her to it.
A férfi nézte ahogy felhúzza a farmerjét, de magabiztossága arra késztette, hogy ne segítsen neki.
EnglishHe saw that she couldn't speak, and he saw the extreme self-consciousness of her handing him the note.
Most azonban, hogy szavát nem vehette, s csak azt látta, hogy a levélkét nyújtja, másként tekintett rá.
EnglishHow could one live in a world of rockets to the moon without an intolerable self-consciousness threatening every trivial syllable?
A holdrakéták korában az elviselhetetlen affektáltság réme fenyegette minden szótagját.
EnglishDogs have a sense of self-consciousness that is far out of proportion to their intelligence, and Cujo was disgusted with himself.
A kutyák önérzete intelligenciájukhoz képest aránytalanul nagy, és Cujo szégyellte magát.
EnglishSelf-consciousness, and the awareness of one's own death--this had created a sense of distinct individuality in humans, and this
Az emberből akkor lett egyéniség, amikor öntudatra ébredt, és rájött, hogy meg kell halnia.
EnglishHer total lack of narcissism or self-consciousness awakened in him a roughness that she seemed to love.
Magakelletéstől mentes gátlástalansága egyfajta kíméletlenséget ébresztett Michaelben, ami láthatólag tetszett Rowannak.
EnglishHe was safe from shame or self-consciousness behind the mask of his paint and could look at each of them in turn.
Festett maszkja alatt kiveszett belőle minden szemérem és önérzet, szemrebbenés nélkül nézett végig ellenfelein.
EnglishShe speaks aloud with no self-consciousness whatever.
EnglishThe reason might have been his self-consciousness or the way he dropped his jumper around his anides, or he may have been out of line.
Az ok a zavara lehetett, vagy a mód, ahogyan a bokájára ejtette a ruháját, vagy az, hogy kívülálló.
EnglishAnd an awful self-consciousness came over me.
Mélységes elfogódottság lett úrrá rajtam.
English`So you learned self-consciousness from us.'
EnglishHe had emerged from that crimson twilight into the common electric glare with a self-consciousness intensified to the pitch of agony.
Felmerült abból a bíborvörös homályból a köznapi villanyfénybe, s öntudata valósággal az agónia fokára jutott el.
EnglishBy now, Ralph had no self-consciousness in public thinking but would treat the day's decisions as though he were playing chess.
Ralph most már semmilyen elfogultságot nem érzett, ha nyilvánosan kellett határoznia, úgy figyelte a mindenkori eseményeket, mintha sakkoznék.
EnglishHe capered toward Bill, and the mask was a thing on its own, behind which Jack hid, liberated from shame and self-consciousness.
Aztán szökdécselve Bill felé tartott; fején a maszk önállósult, és Jack elrejtőzött mögötte, immár mentesen minden önérzettől és szégyenérzettől.
EnglishThen, with the self-consciousness of her age, ashamed of her unrestrained emotion, she detached herself and spoke in a carefully casual tone - indeed almost accusingly.
Aztán, mint a kamaszok szokták, szégyellte, hogy ilyen szokatlanul kitörtek belőle az érzelmek, és fegyelmezett hangon folytatta, szinte vádlóan:

Szinonimák (angolul) a(z) self-consciousness szóra:

self-consciousness
self-conscious
English

Hasonló fordítások a(z) "self-consciousness" szóra magyarul

consciousness főnév
self főnév
racial consciousness főnév
Hungarian
self accounting unit főnév
self carnation főnév