EN

to seize [seized|seized] {ige}

volume_up
to seize (és: to clog)

Példamondatok a(z) "to seize" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

Englishshouted Neville as he stumbled across the ring to seize Glover.
Mit műveltél? kiáltotta Neville és átbotorkált a gyűrűn, hogy megragadja Glovert.
EnglishAnd the police estimates that we seize only five percent of what's being trafficked.
És a rendőrség becslései szerint 5%-át foglaljuk le a csempészett állatoknak.
EnglishLet us seize the moment and let us not waste it today with just words and no action.
Ragadjuk hát meg a pillanatot, és ne pazaroljuk el a mát a szavakra, tettek nélkül!
EnglishIf we wish to achieve these objectives, we must seize the opportunities now.
Ha el szeretnénk érni ezeket a célkitűzéseket, most kell megragadnunk a lehetőséget.
EnglishI see, he murmured. three demons, who, full of joy, prepare to seize that man.
- Három démont látok - mondta -, aki boldogan készül rá, hogy megragadja ezt az embert.
EnglishShe strained against the unyielding amnesia, but she could not seize the memory.
Nekifeszült makacs amnéziájának, de nem tudta visszahozni az emlékeket.
EnglishThe fleet had just departed to seize the first Wersgor colony of its long campaign.
A flotta épp most hagyta el ezt a bolygót, hogy kezdetét vegye a többi planéta ostroma.
EnglishSKLAROV: I order all troops loyal to mother Russia... to seize the criminal Tretiak!
Minden, orosz-anyához hű osztagnak parancsolom,... hogy fogják el a bűnöző Tretiak-ot!
EnglishWe hope that Croatia will seize the opportunity and make fast progress.
Bízunk benne, hogy Horvátország megragadja a lehetőséget, és gyors fejlődést mutat.
EnglishHow could one seize a cannon-ball in the air, as it leaped from the mouth of the gun?
Próbálja meg valaki elkapni az ágyúgolyót, amikor éppen kirepül a csőből!
EnglishParliament should seize this new prerogative provided for in the Treaty of Lisbon.
A Parlamentnek ki kell használnia ezt a Lisszaboni Szerződés által biztosított új előjogot.
EnglishThe world hung by a thread, and I had to seize the world and snap that thread.
Világom hajszálon függött, és nekem meg kellett ragadnom, el kellett tépnem azt a hajszálat.
EnglishI would like to seize the initiative and turn once again to the Council.
Szeretném magamhoz ragadni a kezdeményezést, és ismét a Tanácshoz szólnék.
EnglishThe King and Queen were in error; it was time to seize the future of Kemet.
A király és a királyné eltévelyedtek; ideje kezükbe venni Kemet sorsát.
EnglishTheir resolve to seize what they saw as an opportunity was commendable.
Dicséretes az az eltökéltség, amellyel megragadták a számukra lehetőségnek tűnő esélyt.
EnglishThere was no outer latch, nothing he could seize upon to force it open.
Semmit sem talált az ajtón, amit megragadhatott volna, hogy felfeszítse.
EnglishIf we strike soon-in the next two weeks-we can seize our ob­jectives, and then time works for us.
Ha hamarosan támadunk, vagyis két héten belül, akkor az idő nekünk fog dolgozni.
EnglishIt is up to their border services to seize such shipments and stop them at the border.
A szállítmányok lefoglalása és megállítása a határnál a tagállamok határőrségének feladata.
EnglishHe took three strides around the table, in order that he might seize Madouc and beat her well.
Három nagy lépést tett az asztal körül, hogy elkapja és jól elverje Madoucot.
EnglishIt seemed impossible that the Northlanders expected to seize the gatehouse.
Képtelenség, hogy az északföldiek el akarják foglalni a kapusfülkét!