EN

seemly {határozószó}

volume_up
It was not seemly that the lama, and incidentally himself, should be thrown aside for such an one.
Nem lenne illő, hogy a láma, vagy esetleg ő maga is, egy ilyen alak miatt háttérbe szoruljon.
Let me go and wash off the dirt of travel, and clothe myself as is seemly for a lady inside the walls, and then we will talk.
Megmosakodnék, átöltöznék magam is, hogy végre úgy nézzek ki, ahogyan úrihölgyhöz illő, aztán majd beszélünk.
It... it is not seemly, another young priestess stammered hesitantly.
- Ez... nem illendő - hebegte egy másik papnő tétován.
I should have found you a pair, though at my age it would hardly be seemly.
Hozhattam volna neked, ám az én koromban már nem lenne illendő azt viselnem.
I am not young, she thought, it is not seemly that I should think of those days when I was young and regret them, because in those days I was a sinner and an adulteress.
Nem vagyok fiatal, gondolta, és nem illendő, hogy azokra az időkre gondoljak, amikor fiatal voltam, és visszakívánjam őket, mert akkor bűnös és házasságtörő voltam.
Was this young upstart trying to tell a Head of France what was and was not seemly?
Ez a senkiházi akarja kioktatni a Francia Osztály vezetőjét arról, hogy mi helyes és mi nem?

Példamondatok a(z) "seemly" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI should have found you a pair, though at my age it would hardly be seemly.
Hozhattam volna neked, ám az én koromban már nem lenne illendő azt viselnem.
EnglishWas this young upstart trying to tell a Head of France what was and was not seemly?
Ez a senkiházi akarja kioktatni a Francia Osztály vezetőjét arról, hogy mi helyes és mi nem?
English'There would still be ample time to get to the Stullien Bowl in a seemly manner and-'
Még mindig van idnk, hogy a Karik stadionba érjünk, és illend módon...
English'So then it is not seemly that he should do other than as the Sahibs do.
- Így hát nem való, hogy mást tegyen, mint amit a sahibok tesznek.
EnglishIt was not seemly that the lama, and incidentally himself, should be thrown aside for such an one.
Nem lenne illő, hogy a láma, vagy esetleg ő maga is, egy ilyen alak miatt háttérbe szoruljon.
EnglishIt... it is not seemly, another young priestess stammered hesitantly.
- Ez... nem illendő - hebegte egy másik papnő tétován.
EnglishIt is a more seemly court than that of Morgause, I dare say.
- Ez bizonnyal illendőbb udvar a Morgause-énál, mondhatom.
EnglishWhen aroused, the Seelie Court could be every bit as ruthless as their less seemly cousins of the Unseelie Court.
Az őr legyengült állapotában nem tanúsított ellenállást, simán megadta magát az elméjére küldött alvásnak.
EnglishIt is not seemly to question one's own DaiMon, Riker.
Nem fordulhatok a saját DaiMonom ellen, Riker.
EnglishIt is best to pass through settled areas at a seemly and sober pace, so that they will not think us irresponsible hoodlums.
- Lakott területeken okosabb rendes tempóban haladni, nehogy felelőtlen semmirekellőknek tartsanak.
EnglishLet me go and wash off the dirt of travel, and clothe myself as is seemly for a lady inside the walls, and then we will talk.
Megmosakodnék, átöltöznék magam is, hogy végre úgy nézzek ki, ahogyan úrihölgyhöz illő, aztán majd beszélünk.
EnglishIt lasted only a moment, then Gwenhwyfar stepped forward and embraced her, kissing her on the cheek as was seemly for a kinswoman.
Csupán egy pillanatig tartott, aztán Gwenhwyfar hozzá lépett, és megölelte-megcsókolta, ahogyan rokont illik.
EnglishI offered her the shelter of Avalon, where she could be near to her daughter, but she said it would not be seemly for a Christian queen.
Menedéket ajánlottam neki Avalonban, hogy legalább a lánya közelében lehessen, ám azt felelte, az nem illik keresztény királynéhoz.
EnglishAnd you will see that things remain seemly, that nothing intervenes to prevent Julie's eventual marriage to Alex Savarell.
Gondoskodni fogsz róla, hogy minden az illendőség keretei között maradjon, és semmi se akadályozhassa meg Julie Alex Savarellel kötendő házasságát.
EnglishTake me where we may talk together in secret, and let me refresh myself and make myself seemly to stand before Arthur at his great feast.
Vigyél olyan helyre, ahol kettesben, titokban beszélhetünk, és ahol felfrissíthetem magam, hogy illendően álljak Arthur elébe a nagy ünnepén.
EnglishIf you disagree with my course of conduct of last night I think it would be more seemly if your complaint went to my own superior officer rather than to me directly.'
Amennyiben ön kifogásolja az eljárásomat, helyesebb volna, ha panaszával nem közvetlenül hozzám, hanem a felettesemhez fordulna.
EnglishAnd I remind you that it will be at least as seemly in us to leave with honour, as in others, of whom there are not a few, to stay with dishonour.
És figyelmeztetlek benneteket, hogy éppoly kevéssé válik szégyenünkre, ha tisztességben távozunk innét, mint a többi asszonyok java részének az, hogy becstelenségben itt maradnak.
EnglishI am not young, she thought, it is not seemly that I should think of those days when I was young and regret them, because in those days I was a sinner and an adulteress.
Nem vagyok fiatal, gondolta, és nem illendő, hogy azokra az időkre gondoljak, amikor fiatal voltam, és visszakívánjam őket, mert akkor bűnös és házasságtörő voltam.
EnglishBut no, she must not be angry, it was not seemly to be angry; the Mother Superior had told her in the convent that it was a woman's proper business to be married and bear children.
De hiszen nem szabad haragudnia, nem illendő; a fejedelemasszony azt mondta a zárdában, hogy a nőnek az a dolga, hogy férjhez menjen, és gyermekeket szüljön.

Szinonimák (angolul) a(z) seemly szóra:

seemly
seeming
seemingly