angol-magyar fordítás erre a szóra: to see life

EN

"to see life" magyar fordítás

EN

to see life {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to see life" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI never was more glad to see anyone in my life, said I as I wrung him by the hand.
Soha életemben nem örültem még úgy senkinek, mint most magának mondtam, miközben kezet ráztunk.
EnglishHis black hair was wetted down all over his eyes, but I could see the life in them, the energy.
Fekete haja a szemébe lógott, de azért láttam benne az életet, az energiát.
EnglishKing Gax then told me: 'As you see, my life and my reign together are dwindling into oblivion.'
Akkor Gax király azt mondta: "Amint látja, életem és uralmam lassan feledésbe merül."
EnglishShe hated the movies he took her to see -- Lust for Life, or Marty, or On the Waterfront.
A lány utálta a filmeket, amelyekre a fiú elvitte: az Életörömöt, a Martyt, vagy a Vfepartont.
EnglishI couldn't endure it—no, not to see the life of my Bianca snuffed out like one small candle.
Nem, ezt nem bírom elviselni, hogy az én Biancám élete ellobbanjon, mint egy kicsi gyertya!
EnglishMrs.As you can see, the Life Line is divided into two polar extremes.
Amint látjátok, az Életvonal két szélsőséges pólusra osztódik.
EnglishThese are the invisible things that you never see in your life.
Ezek azok a háttérben levő dolgok, amiket az életben sosem látnak.
EnglishI hope I live to see Viktor choke the life from you!
Remélem, megérem és végignézhetem, ahogy Viktor kipréseli belőled az életet!
EnglishHe didn't see his life as any more valuable than anyone else's.
Nem érezte úgy, hogy az ő élete értékesebb volna bárki másénál.
EnglishIt impressed Popov to see it in real life after so many movies.
Popovot lenyűgözte a látvány, hiszen annyi filmen látott ilyet.
EnglishIt was a regular feature of life to see the tourists down at the landing, hankering to wade in the bog.
Mindennapjainkhoz hozzátartoztak a pallón ácsorgó turisták, akik vágyakozva bámulták az ingoványt.
EnglishWhat walks in their guise is not meant for earthbom life to see!
Ami abban a ruhában mozog, az nem való emberi szemnek!
EnglishCome to our Temple, said one of the others, and see the tree of life with the sacred Serpent wound around it.
Jöjjetek templomunkba invitált egy másik , és lássátok az élet fájára tekeredő, szent Kígyót!
EnglishI could see no sign of life on the deck of the rusty derelict.
Életnek nyomát sem láttam a rozsdás, elhagyott hajón.
EnglishWe want them to see what our life is like, and that it is worth organising life in the way we do.
Szeretnénk, ha látnák, hogy milyen a mi életünk, és, hogy van értelme úgy szervezni azt, ahogyan mi tesszük.
EnglishSo you see, said the auditor, life really was quite fair.
Úgyhogy az élet mondta a revizor tisztességesen járt el.
EnglishSometimes in life you see things you never forget.
Az ember életben néha olyasmit lát, amit soha nem felejt el.
EnglishYou see different places and you see different kinds of life.
És minden helyen más-más életmódot tapasztal.
EnglishHe could see no life, no movement, no sign of her!
Életnek, mozgásnak, Kleopátrának nyomát se látta!
EnglishI don't see our life as powers and gifts.
Életünket én nem úgy látom, mint hatalmat és adományt.

Hasonló fordítások a(z) "to see life" szóra magyarul

life főnév
see főnév
in the prime of life
water of life főnév
academic life főnév
walk of life főnév
tree of life főnév
to get on in life ige
roving life főnév
to run for dear life ige