EN

see {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "see" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishOut of the tail of her eye she could see Benito Hoover gaping with astonishment.
Szeme sarkából észrevette, hogy Benito Hoover valósággal tátog a megdöbbenéstől.
EnglishSo if I'm on a 12-hour flight, you'll see the last airport that I departed from.
Ha egy 12 órás repülőúton vagyok, akkor lehet látni a repteret, ahonnan indultam.
EnglishAs you can see at the top here, they share an up-sweep, like "woop, woop, woop."
Ahogy itt fent látható, nekik felfelé hajló hangjuk van, ilyen "vup, vup, vup."
EnglishAnd as you see the fall rate is much much slower because of the bigger surface.
És amint látják, az esés sebessége sokkal-sokkal kisebb a nagyobb felület miatt.
EnglishThe world will be as I would have it be; and we shall see what happens as I said.
A világ olyan lesz, amilyennek én akartam, és akkor majd meglátjuk, mi történik.
EnglishHe watched for a minute, then decided to resist the temptation and go see Angel.
Útközben megállt egy kis bárpultnál, és gyorsan legurított még egy utolsó sört.
EnglishAlthough Dees could see nothing, he sensed the Night Flier had moved even closer.
Bár Dees semmit nem látott, érzékelte, hogy az Éjszakai Denevér közelebb lépett.
EnglishHis eyes had a faraway look, and he watched the cars below but didn't see them.
Ábrándos pillantással nézegette az odalent közlekedő autókat, de nem látta őket.
EnglishOne thing he could see: the skin of McCarthy's stomach hung in two slack dewlaps.
Egy dolgot azonban láthatott: McCarthy hasán két laza lebernyegben lógott a bőr.
EnglishThey winged toward the sound of shrieking agony, eager to see the mighty fallen.
A fájdalomüvöltés irányába indultak, hogy megnézzék a hatalmasabb lény bukását.
EnglishEven in the poor light, Joe could see there was no reason to check for a pulse.
Joe az erőtlen világítás ellenére tisztán látta, hiába keresné Delmann pulzusát.
EnglishYou see, I happen to know what you are doing and that it's of vital importance.
Én ugyanis történetesen tudom, hogy min dolgozik, s hogy ez életbevágóan fontos.
EnglishGo on up and see for yourself, I said, trying to keep the agony out of my voice.
Menjen föl, és győződjön meg róla mondtam, igyekezve palástolni, hogy agonizálok.
EnglishI cannot see how it is possible to amend it now or to ask for more derogations.
Nem látom, hogyan lehetne azt most módosítani, vagy további mentességeket kérni.
EnglishSister, may I go back to the hall and see that all is in order for the feasting?
- Húgom, visszamehetnék a csarnokba megnézni, rendben van-e minden a lakomához?
English'I can see nothing away north or west but grass dwindling into mist,' said Gimli.
- Se északra, se nyugatra nem látok mást, csak ködbe vesző gyepet- mondta Gimli.
EnglishNow he crouched, immobile, but looking guilty as hell if anyone should see him.
Most pedig guggolt, mozdulatlanul, de igen gyanúsnak tűnhet, ha valaki meglátja.
EnglishThat little 'un-- gasped Piggy--him with the mark on his face, I don't see him.
Hol van az a gyerek dadogta , hol van az a gyerek, akinek anyajegy van az arcán?
EnglishHe deftly plucked his sword out of her hands, as though he could see perfectly.
- Ügyesen kikapta a lány kezéből a kardját, mintha tökéletesen látna a sötétben.
English. - As I said, we have to see the legal basis for it.
a Bizottság elnöke. - Ahogyan azt már említettem, meg kell találnunk a jogalapot.