EN

seductive {melléknév}

volume_up
She sounded irritable now, but her voice was no less seductive than it had been.
Violet most ingerültnek tűnt, de hangja semmivel sem volt kevésbé megnyerő, mint az előbbi.
The mad, seductive murmur of paranoia swelled in her mind again.
A paranoia őrült és csábító mormogása ismét megszólalt a fejében.
Did they know, did they guess for a second, how seductive it was?
Tudták-e, átélték-e csak egy másodpercre, milyen csábító ez?
A lány még mindig ugyanazzal a csábító mosollyal figyelte.
Her posture and manner were demure, yet her primary effect was powerfully seductive.
Illedelmesen maga alá húzta a lábát, mégis döbbenetesen vonzó jelenség volt.
That voice on television is as smooth as silk, but over the phone it's downright seductive.
A televízióban is bársonyos hangja van, de a telefonban egyszerűen elragadó.
`Not to worry about anything at all,' Aaron was saying to Gifford, in his seductive British accent.
mondta éppen Aaron Giffordnak, azzal az elragadó brit kiejtésével.
Nagyon meggyőző volt...
seductive (és: incendiary)

Példamondatok a(z) "seductive" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHer posture and manner were demure, yet her primary effect was powerfully seductive.
Illedelmesen maga alá húzta a lábát, mégis döbbenetesen vonzó jelenség volt.
EnglishIt was grisly and revolting, yet he seemed to think it seductive and overpowering.
Hátborzongatóan undorító volt, ám ő igézőnek és ellenállhatatlannak vélte.
EnglishShe sounded irritable now, but her voice was no less seductive than it had been.
Violet most ingerültnek tűnt, de hangja semmivel sem volt kevésbé megnyerő, mint az előbbi.
EnglishHe hadn't realised how seductive Azad was when played in its home environment.
Nem is gondolta volna, milyen magával ragadó az Azad, amikor a saját környezetében játsszák.
EnglishHow obdurate and strong he seemed, how seductive, how completely mine.
Milyen konoknak és erősnek látszott, milyen csábító volt, mennyire az enyém!
EnglishHer clothes, too, were seductive, calculatedly skimpy, indeed almost flamboyantly erotic.
A ruhája is csábító, tudatosan dísztelen, mégis már-már hivalkodóan érzéki.
EnglishThat voice on television is as smooth as silk, but over the phone it's downright seductive.
A televízióban is bársonyos hangja van, de a telefonban egyszerűen elragadó.
EnglishHed always liked his wine, but not with the seductive destroyer, white nectar, mixed in.
Mindig szerette a bort, de korábban nem töltött bele a függőséget okozó fehér nektárból.
EnglishThe sounds of Heaven were faint and achingly seductive as they came from beyond the walls.
Halk és szívfájdítóan gyönyörű hangok szűrődtek ki a mennyek falai mögül.
EnglishI wondered at all this seductive attention to detail, but I liked it.
Nem értettem a figyelmet, amit a részleteknek szentelt, de azért tetszett.
EnglishI knew before you spoke,' he said in the same kind, seductive manner.
Tudtam, mielőtt megszólaltál felelte ugyanabban a kedves, igéző modorban.
EnglishBut another world, even more seductive, was opening up to her , in the field.
Ám még ennél is lebilincselőbb világ tárult föl előtte a terepen.
EnglishJagged yet graceful his movements, lips seductive, voice full of carefully modulated pain.
Darabos, mégis kecses mozgás, kísértő száj, szenvedővé modulált hang.
EnglishHe seemed to see the Sapphire Rose hanging in mid-air before his eyes, its deep blue glow seductive.
A Bhelliom a szeme előtt lebegett a levegőben, sötétkék mélye csábítóan izzott.
EnglishIt was lurid and awful, and the beauty embracing all of this was seductive, potent, and obscene.
Hátborzongatóan kirítt ennek a környezetnek a csábító, részegítő, trágár szépségéből.
EnglishAnd there it was again, the most seductive beauty I'd ever beheld.
Engedelmeskedtem, és újból Ott állt előttem a legbűbájosabb szépség, akit valaha láttam.
EnglishFor some reason this only made him look all the more gallant and seductive.
Valami oknál fogva ez csak még nemesebbé és vonzóbbá tette.
EnglishNow and then he glimpsed a belly dancer going through her seductive little performance.
Időnként vetett egy pillantást egy-egy hastáncosnőre is, amint elmerült csábítónak szánt magánszámába.
EnglishThe mad, seductive murmur of paranoia swelled in her mind again.
A paranoia őrült és csábító mormogása ismét megszólalt a fejében.
English`Not to worry about anything at all,' Aaron was saying to Gifford, in his seductive British accent.
Nem szabad emésztenie magát! mondta éppen Aaron Giffordnak, azzal az elragadó brit kiejtésével.

Szinonimák (angolul) a(z) seduction szóra:

seduction
English