EN

sedentary {főnév}

volume_up
sedentary
It was the price you paid for living a sedentary life, he thought ironically.
Ezt az árat kell fizetned az ülő életmódért, gondolta gúnyosan Tay.
And a year before that I was a pack-a-day smoker, living a very sedentary lifestyle.
És pár évvel azelőtt napi egy doboz cigerettát szívtam, és ülő életmódot folytattam.
Obesity is becoming endemic, and our largely sedentary lifestyle is in no small part to blame for this.
Az elhízás népbetegséggé válik, és a mi ülő életmódunk jelentős mértékben felelős ezért.

Példamondatok a(z) "sedentary" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAnd a year before that I was a pack-a-day smoker, living a very sedentary lifestyle.
És pár évvel azelőtt napi egy doboz cigerettát szívtam, és ülő életmódot folytattam.
EnglishIt was the price you paid for living a sedentary life, he thought ironically.
Ezt az árat kell fizetned az ülő életmódért, gondolta gúnyosan Tay.
EnglishA more indirect way involved the consequences of the sedentary lifestyle enforced by food production.
Ennél sokkal közvetettebben hatottak az élelmiszertermeléssel járó életmód következményei.
EnglishObesity is becoming endemic, and our largely sedentary lifestyle is in no small part to blame for this.
Az elhízás népbetegséggé válik, és a mi ülő életmódunk jelentős mértékben felelős ezért.
EnglishCale had come to realize that his lady was no more a sedentary noble in her soul than he was a butler in his.
Cale akkor döbbent rá, hogy az úrnő nem az az ártatlan nemes hölgy, akinek mindig is mutatta magát.
EnglishHe had always known he would go away, even while the others had begun the process of settling into more sedentary lives.
Mindig tudta, hogy el fog menni, akkor is, amikor a többiek nekiláttak kialakítani az életük kereteit.
EnglishAnother misconception is that there is necessarily a sharp divide between nomadic hunter-gatherers and sedentary food producers.
Egy másik tévhit szerint a nomád vadászó-gyűjtögetők és a letelepedett élelmiszertermelő népek között éles határ húzódik.
EnglishThe problem is partly due to inappropriate nutrition and partly to a sedentary lifestyle that does not involve any physical effort.
A probléma részben a nem megfelelő táplálkozásnak és részben a fizikai erőfeszítést nem igénylő ülő életmódnak tulajdonítható.
English(RO) According to the statistics, a quarter of children in the European Union lead a sedentary lifestyle and have an unhealthy diet.
(RO) A statisztikák szerint az Európai Unióban élő gyermekek egynegyede mozgásszegény életet él és egészségtelenül táplálkozik.
EnglishSedentary farmers become surrounded not only by their feces but also by disease transmitting rodents, attracted by the farmers' stored food.
A letelepedett földműveseket nemcsak ürülék veszi körül, hanem az élelmiszerkészleteket dézsmáló, betegségeket hordozó rágcsálók is.
Englishanother such society than for nomadic hunter-gatherers to borrow food production from sedentary farmers (or to be replaced by the farmers).
A kisebb őslakos társadalmakat kevésbé szervezetten verték szét, kisebb rajtaütésekkel és magánemberek által elkövetett gyilkosságokkal.
EnglishHence nomadic hunter-gatherer societies have few or no such full-time specialists, who instead first appear in sedentary societies.
Ezért lehetséges az, hogy a nomád vadászó-gyűjtögetőknek nincsenek ilyen szakembereik, akik így kizárólag a letelepedett társadalmakban jelentek meg.
EnglishAs you stressed, in our daily work, we need to make a distinction between those who have become sedentary and those who remain nomadic.
Amint azt hangsúlyozták, a napi munkánk során meg kell különböztetnünk a letelepedettek helyzetét a továbbra is vándorló életmódot folytatókétól.
EnglishSandwiches and soft drinks, sweets and snacks should not be consumed every day and a sedentary lifestyle does nothing for your health.
A szendvicsek és üdítőitalok, az édességek és a rágcsálnivalók nem mindennapi fogyasztásra valók, és az ülő életmód semmit sem tesz az egészség érdekében.
EnglishThe rules according to which problems are solved today are from before the Internet era, when the Union had six Member States inhabited by sedentary citizens.
A problémák megoldásának mai módszerei az Internet előtti korból származnak, amikor az EU-nak hat tagja volt, nem túl gyakran költöző polgárokkal.
EnglishAccording to the statistics, young people today spend more than five hours a day in sedentary activities, mainly watching television and playing on computers.
A statisztika szerint ma a fiatalok naponta több mint öt órát ülőtevékenységekkel töltenek, elsősorban televíziót néznek, és számítógépen játszanak.
EnglishA sedentary life and obesity often cause high blood pressure and diabetes, which affect a steadily increasing proportion of the EU's population.
Az ülő életmód és az elhízottság gyakran vezet magas vérnyomáshoz és cukorbetegséghez, amely két kórkép az EU lakosságának egy folyamatosan növekvő százalékát érinti.
EnglishBut farmers are sedentary and live amid their own sewage, thus providing microbes with a short path from one person's body into another's drinking water.
A földművesek viszont letelepedetten élnek, saját szennyük közelében, ezzel rövid utat biztosítva a mikroorganizmusoknak egyik ember testéből a másik ivóvizéig.
Englishture surely did not provide the basis for most human calorie intake and sedentary existence in American homelands until much later than in Eurasian homelands.
Meglehet, hogy az amerikai őslakosok kereke és írása ugyanazokat az elveket példázza, amelyeknek szélsőségesebb formáját valódi szigetekkel szemléltettünk.
EnglishBy contrast, sedentary people, unconstrained by problems of carrying young children on treks, can bear and raise as many children as they can feed.
Ezzel szemben a letelepült népek nőtagjai, akiknek nem kell hosszú utakra vinni kisgyermekeiket, annyi gyermeket szülhetnek és nevelhetnek, amennyit el tudnak tartani.