EN

security {főnév}

volume_up
(c) all other securities the rate in force on the day the security takes effect.
c) minden egyéb biztosíték: a biztosíték érvénybe lépésének napján érvényes árfolyam.
Whereas the procedure to be followed once a security is forfeited should be laid down,
mivel meg kell határozni a biztosíték behajtásakor követendő eljárást;
In that event, the security referred to in Article 8 shall be forfeit.
Ebben az esetben a 8. cikkben említett biztosíték elvész.
Security is important in motherhood but financial security is not the whole story.
Az anyaság során fontos a biztonság, de az anyagi biztonság nem a teljes történet.
There can be no freedom without security and there can be no security without freedom.
Szabadság nem létezhet biztonság nélkül, és biztonság sem létezhet szabadság nélkül.
Real security, security checks, security watch, security clearance.
Valódi biztonság, biztonsági ellenőrzések, biztonsági megfigyelés, biztonsági átvilágítás.

Példamondatok a(z) "security" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishEnergy security is first and foremost the responsibility of our own governments.
Az energiabiztonság legelsősorban saját kormányaink felelősségi körébe tartozik.
EnglishThese are security experts commissioned by the Department of Homeland Security.
Ezt mondták a Belbiztonsági Minisztérium által megbízott biztonsági szakemberek.
EnglishThe security of energy supply and demand is a key component of our relationship.
Kapcsolatunk alapvető eleme az energiaellátás biztonsága és az energiaszükséglet.
EnglishBut I'm telling you right here and now, any security you feel will be an illusion.
De én itt és most megmondom magának, a biztonság, amit érezni fog, csak illúzió.
EnglishShe threw her arms around Yazov, much to the consternation of his security guards.
Mindkét karját Jazov köré fonta, a biztonsági őrök legnagyobb megrökönyödésére.
EnglishSo, aviation security charges of this kind must be administered transparently.
Tehát az ilyen jellegű légiközlekedés-védelmi díjakat átláthatóan kell kezelni.
EnglishEveryone in the communica- tions room saw the National Security Advisor turn pale.
A híradó helyiségben mindenki látta, hogy a nemzetbiztonsági tanácsadó elsápad.
EnglishAny chink in security, any weakness, however slight, must be plugged immediately.
Egy apró rés az őrségen, bármi gond van, a legkisebb is, azonnal el kell hárítani.
EnglishFinally, the issue of energy security once again demands our urgent attention.
Végezetül pedig ismét sürgősen foglalkoznunk kell az energiabiztonság kérdésével.
EnglishI would just like to draw attention to the last matter - the question of security.
De szeretném előtte felhívni a figyelmet az utolsó pontra: a biztonság kérdésére.
English'Robert,' the National Security Advisor said, 'I am getting very frightened.'
- Robert - nyüszítette a nemzetbiztonsági tanácsadó -, én kezdek komolyan félni.
EnglishThe events in Detroit and Munich have shown that there are security loopholes.
A detroiti és a müncheni események megmutatták, hogy léteznek biztonsági rések.
EnglishThen there is the European Security Strategy, which now has everyone's support.
Azután itt van az európai biztonsági stratégia, amelyet most mindenki támogat.
EnglishWe are talking about freedom, security and justice: three fundamental principles.
Szabadságról, biztonságról és jogérvényesülésről beszélünk: három alapvető elvről.
EnglishThe hospital's keeping two security guards by the door, and another one close by.
Két kórházi biztonsági őr áll az ajtónál, egy harmadik meg ott van a közelben.
EnglishThe National Security Advisor's only beef with Goodley was that he was a man.
A nemzetbiztonsági tanácsadónak az volt az egyetlen baja Goodleyval, hogy férfi.
EnglishUndoubtedly, energy security cannot be discussed without including innovation.
Kétségtelen, hogy az energiabiztonságról nem lehet az innováció nélkül tárgyalni.
EnglishThis agreement is a direct contribution to the stability and security of Europe.
E megállapodás közvetlen hozzájárulás Európa stabilitásához és biztonságához.
EnglishThe first is the Stockholm Programme on the area of justice, freedom and security.
Az első a szabadság, a biztonság és a jog területére vonatkozó stockholmi program.
EnglishSecurity and counterespionage were two of the hardest tasks in the known universe.
A világegyetem két legnehezebb feladata közé tartozik a biztonság és kémelhárítás.