EN

secure {melléknév}

volume_up
Without contented and secure consumers we shall not have a flourishing internal market.
Elégedett és biztos fogyasztók nélkül sohasem lesz virágzó belső piacunk.
Let us support energy produced within the EU, which is a secure resource.
Támogassuk az Unión belül termelt energiát, amely biztos forrás.
As her first urgency she must find a refuge secure from Visbhume.
A legfontosabb, gondolta, hogy biztos búvóhelyet találjon Visbhume elől.
Only then can drivers still earn enough and make a secure living.
Csak ebben az esetben biztosított a gépjárművezetők elegendő keresete és biztonságos megélhetése.
...így a képminőség mindig biztosított.
I want you to send me the photo and the credit card numbers over secure lines immediately.
Szeretném, ha a biztosított vonalon elküldené a fényképet és a hitelkártyaszámokat.
I shall have no peace until I know for certain that your fortune is secure.
Csak akkor leszek nyugodt, ha saját szememmel győződöm meg róla, hogy egész vagyonod megvan, és nem forog kockán.
Of course you don't want to part with these things, and we don't want you to do it, but rest assured you are secure, even without us.
Természetesen nem akarjuk, hogy megválj tőlük, de légy nyugodt, biztonságban vagy te még nélkülünk is!
Finally I want to stress once again that our consumers must be given priority, for without safe and secure consumers we shall not have a flourishing internal market.
Végül szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a fogyasztóinknak elsőbbséget kell élveznie, mivel biztonságban lévő és nyugodt fogyasztók nélkül nem fog virágozni a belső piac.
This technology is secure, it is sustainable, it is free and it is infinite.
Ez egy biztonságos, fenntartható, ingyenes és kimeríthetetlen technológia.
Initially, the Commission's draft proposed creating secure websites.
Az elején a Bizottság javaslattervezete biztonságos weblapok létrehozását javasolta.
They are the foundations on which a healthy, dynamic and secure job market is built.
Ezek alkotják egy egészséges, dinamikus és biztonságos munkaerőpiac alapjait.

Példamondatok a(z) "secure" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe fund to secure the external borders is to receive 12% more funding next year.
A külső határok védelmére szolgáló alap jövőre 12%-kal több forráshoz fog jutni.
EnglishI am pleased that Parliament has managed to secure negotiations with the Council.
Örömömre szolgál, hogy a Parlamentnek sikerült megállapodásra jutnia a Tanáccsal.
EnglishThat will help us to secure people's support, and the support of my Dutch citizens.
Csak így lehetünk biztosak a polgárok, köztük a holland polgárok, támogatásáról.
EnglishThe good news was that they knew this phone was secure in two different ways.
Szerencsére mindketten tudták, hogy ez a telefon két szempontból is biztonságos.
Englishthe desk officer asked over the secure phone link.
- Milyen titkos akció ez? - kérdezte az ügyeletes tiszt a lehallgatásbiztos vonalon.
English10 years after that military intervention, that country is far from secure.
Tíz évvel a katonai beavatkozás után az ország még mindig közel sem biztonságos.
EnglishThe celebration is over; the princes have gone home and my reputation is secure.
- Az ünnepség elmúlt; a hercegek hazamentek és a hírnevem biztonságban van.
EnglishAnd if the governor shall hear of this, we will persuade him and secure you.
Ha tudomást szerez róla a helytartó, majd megnyugtatjuk, és kimentünk benneteket."
EnglishMake one more for the Director, and return the original to secure storage.'
Készítsen egy negyediket az igazgatónak, az eredetit pedig helyezzék biztonságba!
EnglishI also would like to mention that we are going to secure a special funding line.
Meg szeretném említeni, hogy célzott pénzügyi keretet fogunk elkülöníteni.
EnglishAt the same time Europe must secure our energy supply and become self-sufficient.
Ugyanakkor Európának biztosítania kell energiaellátásunkat és önellátóvá kell válnia.
EnglishThey are the foundations on which a healthy, dynamic and secure job market is built.
Ezek alkotják egy egészséges, dinamikus és biztonságos munkaerőpiac alapjait.
EnglishKeeping all interior hatches and doors secure was instinctive with the Foragers.
A zsilipek és ajtók biztosítása a Zsiványoknak úgyszólván a vérében volt.
EnglishI want you to gather all of your notes and samples and secure them to your sled.
Szedd össze a jegyzeteidet, a mintáidat, és tegyél fel mindent a bobodra!
EnglishIf I do secure your freedom Kaspar turned, the light of hope rekindled in his eyes.
Ha mégiselintézem, hogy megszabadulj Kaszpar a reménytől csillogó szemmel nézett rá.
EnglishHis psychohistory funding was secure, coming from the Emperor's private largess.
Köreikben az átlagnál jóval magasabb volt a válási ráta; kevesen nemzettek gyermekeket.
EnglishYou may rest easy; she also explained that I must keep the secret secure.
Nyugodjon meg; azt is elmagyarázta, hogy titokban kell tartanom a dolgot.
EnglishThe method was simple and secure, but to make it work, you had to know the codes.
A módszer egyszerű volt és biztonságos, de a működtetéséhez ismerni kellett a kódokat.
EnglishStorage must be made secure, as suggested by both the report and the Council.
A tárolást, amint azt a jelentés és a Tanács is javasolta, biztonságossá kell tenni.
EnglishMr President, less than 20 years ago Croatia fought to secure its independence.
Elnök úr, még 20 éve sincs, hogy Horvátország a függetlenségéért harcolt.