EN

secularism {főnév}

volume_up
1. filozófia
secularism
volume_up
szekularizmus {fn}
This battle between secularism and democracy is a real challenge in Turkey.
A szekularizmus és a demokrácia közötti harc igazi kihívás Törökországban.
Firstly, the opposite principle to secularism is not religiousness and still less spirituality.
A szekularizmus ellentéte nem a vallásosság, és még kevésbé a spiritualizmus.
There is an urgent need for the principle of secularism to dominate the organisation of our society.
Sürgős szükség lenne arra, hogy a társadalom szerveződését a szekularizmus alapelve vezérelje.

Példamondatok a(z) "secularism" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThis battle between secularism and democracy is a real challenge in Turkey.
A szekularizmus és a demokrácia közötti harc igazi kihívás Törökországban.
EnglishFirstly, the opposite principle to secularism is not religiousness and still less spirituality.
A szekularizmus ellentéte nem a vallásosság, és még kevésbé a spiritualizmus.
EnglishBoth secularism and democracy need to be defended in this context.
Mind az állam világi jellegét, mind a demokráciát meg kell védeni.
EnglishIt is an indication of a clear separation between the Church and the State, and a symbol of secularism.
Ez az egyház és az állam egyértelmű szétválasztásának jele, a világiasság szimbóluma.
EnglishThe French Republic's concept of secularism is the separation of church and state.
A Francia Köztársaság szekularizmusra vonatkozó elképzelése az egyház és az állam szétválasztását tartalmazza.
EnglishThere is an urgent need for the principle of secularism to dominate the organisation of our society.
Sürgős szükség lenne arra, hogy a társadalom szerveződését a szekularizmus alapelve vezérelje.
EnglishLet us listen to their voices, let us exercise humility, let us not confuse secularism and security.
Figyeljünk oda az ő hangjukra, gyakoroljunk alázatot, ne tévesszük össze a szekularizációt a biztonsággal.
EnglishIt is and will increasingly be so, and only secularism can enable emancipated individuals and their communities to live and thrive.
Csak a szekularizmus ad lehetőséget az egyenjogú polgárok fejlődésére és közösségek virágzására.
EnglishSecularism is not the answer to these problems.
Nem a világiság a válasz ezekre a problémákra.
EnglishIn this process the State is faced with considerable dilemmas concerning values such as secularism, democracy and human rights.
E folyamatban az állam tekintélyes dilemmákkal kerül szembe olyan értékeket illetően, mint a szekularizmus, a demokrácia és az emberi jogok.
EnglishThey want secularism.
EnglishSecularism is the only principle by which the institutions can allow citizens as a whole to access public services according to their beliefs.
A szekularizáció az egyetlen alapelv, amelynek alapján az intézmények lehetővé tehetik minden polgár számára a közszolgálatokhoz hitük alapján való hozzáférést.
EnglishToday, religious freedom is also under attack from widespread secularism, which is trying to eliminate the spiritual world of the individual from public life.
A vallásszabadságot ma a széles körben elterjedt szekularizmus is veszélyezteti, amely próbálja eltörölni az egyén spirituális világát a közéletből.
EnglishI would like to come back to this event because it also provides an excuse to talk about secularism, and we can never talk enough about secularism in this House.
Fontosnak tartom, hogy ezt szóba hozzam, hiszen jó alkalmat teremt arra, hogy a szekularizmusról beszéljünk, amelyről csak kevés szó esik itt a Házban.
EnglishSecularism, hand in hand with religious tolerance, human rights and freedom of speech are values which our Parliament supports with all possible means.
A szekularizmus a vallási toleranciával karöltve, az emberi jogok és a szólásszabadság - ezek azok az értékek, amelyeket a Parlament minden lehetséges eszközzel támogat.
EnglishThis is particularly the case with the concepts of discrimination, secularism and the very definition of human life (from conception to its natural end).
Ez különösen jellemző a megkülönböztetéssel, szekularizmussal kapcsolatos elképzelésekre és magának az emberi életnek a meghatározására (a fogantatástól a természetes halálig).
EnglishThis is why I hold the hope that the democratic revolution that Tunisia is experiencing will soon reach other countries, so that the values of respect, tolerance and secularism will spread.
Ezért abban reménykedem, hogy a tunéziai demokratikus forradalom hamarosan más országokba is elér, hogy a tisztelet, a tolerancia és a világiság értékei elterjedhessenek.

Szinonimák (angolul) a(z) secularization szóra:

secularization
secular
secular humanism
English