EN

secretly {határozószó}

volume_up

Példamondatok a(z) "secretly" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSecretly, of course, she wanted to stay, she wanted to go on running her school.
A szíve mélyén tudja, hogy maradni akar, tovább akarja vezetni az intézetet.
EnglishKrat acknowledged with a bare fick of her tongue, but secretly she was happy.
Krat ezt csak a nyelve egy futó csapásával nyugtázta, de titokban nagyon boldog volt.
EnglishGratefully, Candy put it on, feeling secretly ashamed of her initial suspicion.
Cuki hálásan felöltötte a ruhát, és elszégyellte magát a gyanakvásáért.
EnglishAnd he probably flirted with her a little, but he secretly likes your daughter.
És talán a srác flörtölt is vele egy kicsit,...de az a lányát szereti.
EnglishHe had secretly become a Christian when Christianity was against the law.
Titokban keresztény lett akkor, amikor a kereszténység törvénybe ütközött.
EnglishBut it bruised him secretly and deeply to have to use a cane wherever he went.
Az viszont titokban, ám mélyen, igenis megsebezte, hogy botot kell használnia, bárhova indul.
EnglishEven his miserable money-grubbing father (whom I secretly admired) was fervently religious.
Még az a nyomorult kapari apja (akit titkon csodáltam), még abban is lobogott a hit.
EnglishBut though I made this confession or admonition in prayer to my- self, I was secretly confident.
De titokban akkor is bizakodtam, mikor e néma dorgatóriumot tartottam magamnak.
EnglishThat of Miss Gannett: that Roger Ackroyd had been secretly married to Mrs Ferrars.
2. Miss Gannetté: hogy Roger Ackroyd titokban elvette Mrs. Ferrarst.
EnglishPoirot and his new secretary did not travel by air, for which Jane was secretly thankful.
Poirot az új. titkárnőjével nem szállt repülőgépre s ezért Jane titokban hálás volt neki.
EnglishDon't you in your heart of hearts... secretly question yourself every day?
A lelke mélyén nem teszi fel magának... ezt a kérdést, nap mint nap?
EnglishHe carefully kept out of his voice the pride that he secretly felt.
S gondosan ügyelt rá, hogy a hangjából ki ne érződjék a titkolt büszkeség.
EnglishBats rus-tling secretly, disturbed by the flashlights and the candles.
Erről Susannak a denevérek jutottak eszébe, s hirtelen libabőrös lett.
EnglishI won almost all of the games, and it is possible that he was secretly drunk.
Majdnem mindegyik játszmát én nyertem, és az is lehetséges, hogy Mr. McCone titokban részeg volt.
EnglishThere were even whispers that elves from the Tir secretly ran Seattle.
Egyes helyeken még azt is suttogták, hogy egyenesen a tündék irányítják titokban Seattle-t.
EnglishWeir secretly gave them money and assistanceso the rumors ran.
Weir titokban pénzzel és más eszközökkel támogatta őket így tartja a pletyka.
EnglishShe had always secretly longed for a reason to use it, she knew it now.
Most tudta meg, hogy mindig vágyott az ürügyre, amikor használhatja.
EnglishYou secretly sent him to look for the unfortunate Lodovik Trema.
- A férfi, akit titokban elküldtél, kutassa fel a szerencsétlenül járt Lodovik Tremát.
EnglishThen came the disciples to Jesus secretly, and said: Why could not we cast him out?
Amikor egyedül volt, odamentek Jézushoz a tanítványok és megkérdezték: "Mi miért nem tudtuk kiűzni?"
EnglishThe memoirs were conveyed away secretly some weeks before his death.'
- James Grath holnap, csütörtökön érkezik a Granarth Castle hajóval.