EN

secrecy {főnév}

volume_up
Professionals understand that secrecy is a necessity of business.
A profik pedig megértik, hogy a diszkréció fontos része az üzletnek.
Utter discretion and complete secrecy totally guaranteed; ask anybody.'
A legeslegnagyobb diszkréció és teljes titoktartás biztosítva van, kérdezz csak meg bárkit.
A diszkréció a szenvedélye volt.
The whole essence of this idea is absolute secrecy.
Tervem lényege pedig éppen a legteljesebb titkosság.
Several times the need for absolute secrecy, the imperative of the Head of State himself, had been impressed on him.
A teljes titkosság követelményére és az államfő személyes parancsára többször is felhívták a figyelmét.
The second layer concerns the level of confidentiality and the ensuing obligations of the Commission to maintain secrecy.
A második réteg a titkosság szintjével és a Bizottság ebből fakadó titoktartási kötelezettségével kapcsolatos.
Unofficially, amid the greatest secrecy, it remained in action.
Nemhivatalosan, a legnagyobb titoktartás közepette tovább folytatta tevékenységét.
If their roles leak, they can be dismissed for violating secrecy by way of penalty.
Ha kiszivárog a szerepük, büntetésképpen elbocsáthatják őket a titoktartás megsértéséért.
Secrecy is seldom important to a man who confesses: even when it's to a priest.
Annak, aki gyón, rendszerint nem is fontos a titoktartás, még ha papnak gyón is.

Példamondatok a(z) "secrecy" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSecrecy is seldom important to a man who confesses: even when it's to a priest.
Annak, aki gyón, rendszerint nem is fontos a titoktartás, még ha papnak gyón is.
EnglishI personally handed him a copy of this three hours ago, and swore him to secrecy.
Én magam adtam a kezébe az anyag egy példányát, és megeskettem a titoktartásra.
EnglishWhy was nothing said about the opposition to banking secrecy by certain Member States?
Miért nem mondott semmit arról, hogy bizonyos tagállamok ellenzik a banktitkokat?
EnglishBut the great problems of shelter and secrecy had been for him a terrible struggle.
De a rejtőzködés és a titoktartás súlyos problémája szörnyű erőfeszítést kívánt tőle.
EnglishSecrecy was absolutely necessary if this dangerous venture was to be successful.
Feltétlen szükség volt a titoktartásra, ha sikerre akarják vinni a vakmerő vállalkozást.
EnglishIn the past week I've discovered just how useless our secrecy measures are.
Kutatás közben rá kellett döbbennem, mennyire hiábavalóak az erőfeszítéseink.
EnglishHis country's banking reputation depended upon secrecy, and he could reveal only so much.
Az ország bankjainak jó híre a titoktartáson alapult, ezért nem mondhat egyebet.
EnglishStill, she should not be forced to come in secrecy and stealth, but openly.
Ám arra nem kényszeríthettem, hogy titkolózva, alattomban jöjjön, és ne emelt fővel.
EnglishBut not one word shall they have from me, and I bind you to secrecy also, Dr.
De csak azért se mondok nekik semmit, sőt maga is ígérje meg, hogy senkinek sem szól.
EnglishBut given his phobia about secrecy, it's logical for him to break the pattern.
De mivel ilyen szigorúan őrizte az inkognitóját, valószínűleg ez is csak porhintés volt.
EnglishIs criticism being stifled under a mantle of secrecy or is it simply being eradicated?
A kritikát a titokzatosság fátylával takarják el vagy egyszerűen csak megsemmisítik?
EnglishWhatever the case, the house on First Street was once again shrouded in secrecy.
Akármi történt is, az Első utcai házat ismét betakarta a titok füstje.
EnglishWe should not accept that the Chinese policy of exporting arms remain shrouded in secrecy.
Nem szabadna elfogadnunk, hogy a fegyverexport kínai politikája titokban maradjon.
EnglishIf their roles leak, they can be dismissed for violating secrecy by way of penalty.
Ha kiszivárog a szerepük, büntetésképpen elbocsáthatják őket a titoktartás megsértéséért.
EnglishNaturally, the Masters of the World protect themselves through secrecy.
A történelem a Világ Urainak műve, nekik semmi sem kerüli el a figyelmüket.
EnglishPublic access must be the main principle, secrecy must be an exception.
A nyilvános hozzáférés kell, hogy a fő elv legyen, a titoktartás a kivétel.
EnglishListen, Ali, even if I had been tapped by them, I'd be sworn to secrecy, right?
Figyelj Alice, még ha fel is vettek volna, titoktartási fogadalmat kellett volna tennem, igaz?
EnglishThere is a worrying cloak of secrecy over certain still unknown details of the agreement.
A megállapodás bizonyos, máig nem ismert részleteit aggasztó mértékű titkolózás övezi.
EnglishThe fact was, Marius could have found me no matter what the secrecy or the precautions.
Marius persze megtalálhat, minden titkolózás vagy óvintézkedés ellenére.
EnglishThere can be no policy of secrecy in applying and interpreting the law.
A jogalkalmazásban és -értelmezésben nincs helye titoktartási politikának.

Szinonimák (angolul) a(z) secrecy szóra:

secrecy