EN

second {melléknév}

volume_up
They basically enshrined the second-class status of women in the civil code.
Gyakorlatilag szentesítve volt a nők másodrangú státusza a polgári törvénykönyvbe.
They would, unfortunately, be second-class citizens in those countries.
Szerencsétlen módon másodrangú polgárok lennének ezekben az országokban.
Cypriots are not second-class citizens of some sort of Ottoman or other colony.
A ciprusiak nem valamiféle ottomán vagy más gyarmat másodrangú polgárai.
This implies that the minority are second-class citizens in their homeland.
Azt sugallva, hogy a kisebbség az másodrendű állampolgár hazájában.
The needs of women are perceived as second-level issues.
A nők szükségleteit másodrendű kérdésként kezelik.
Even an ombudsman is of little help to second class citizens.
A másodrendű polgárok számára még az Ombudsman sem tud valódi segítséget nyújtani.

Példamondatok a(z) "second" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe commissionaire came running to save her, and copped it with a second bullet.
Erre az ajtónálló odarohan, hogy megmentse, és a második golyó őt lyukasztja ki.
EnglishYour second term coincides with the 60th anniversary of the Schuman Declaration.
Az Ön második hivatali ideje egybeesik a Schuman-nyilatkozat 60. évfordulójával.
EnglishThe second meeting was that afternoon, Drake having skipped another guided tour.
A második találkozó aznap délután volt, Drake megint elbliccelt egy városnézést.
EnglishShe quickened pace to reach the last where a second circle of gold showed light.
Meggyorsította a lépteit, úgy ment az utolsó felé, melyen szintén fény sugárzott.
EnglishHis eyes met mine for a second and then he looked away, out towards the Trikkala.
Egy másodpercre találkozott a tekintetünk, aztán Rankin a Trikkala felé fordult.
EnglishLet me interrupt you for a second, Mr. Drummond, Judge Kipler says thoughtfully.
Hadd szakítsam félbe egy pillanatra, Mr. Drummond szól közbe Kipler bíró tűnődve.
EnglishIn a room on the second floor a woman lolled in her tub and waited for visitors.
A második emeleten egy szobában egy nő lebeg a fürdőkádban, és látogatókra vár.
English...in the second paragraph: Wherever other governmental agencies are involved...
...a második bekezdésben: "Ha bárhol egy másik kormányhivatalt kell bevonnia...
EnglishOne girl slapped the other's face, the second dragged the first from her chair.
Az egyik lány pofon vágta a másikat, az meg viszonzásul felráncigálta a székéről.
EnglishBurke's black-clad shape rose from the shadows and slipped behind the second man.
Burke sötétruhás alakja kiemelkedett az árnyékból és a hátsó fickó mögé suhant.
EnglishFor one spellbound second, the dead paraded as shadows before them and were gone.
Egyetlen babonás pillanatig a halál suhant előttük árnyékként, majd tovaszállt.
EnglishIn a second he was through it, pushing the engineer backward onto the flight deck.
Egy másodperc alatt átjutott rajta, s a mérnököt visszalökdöste a pilótafülkébe.
EnglishThe following shall be substituted for the second sentence of Annex II (2):
(1) A II. melléklet 2. pontjának második mondata helyébe a következő szöveg lép:
EnglishIt's in the second drawer of the bureau in our bedroom or it might be the third.
A hálószobában találsz a fiókosszekrény második vagy talán harmadik fiókjában.
EnglishEstios remained stiff for a second, as if to assert his command of the situation.
Estios egy darabig mereven állt, mintha csak jelezni akarná, ki itt a parancsnok.
EnglishWe also need - and have spoken out in favour of this - a strong second pillar.
Szükségünk van egy erős második pillérre is - és már fel is szólaltunk mellette.
EnglishIn any event, the second reading of the European budget is on tomorrow's agenda.
Mindenesetre az európai költségvetés második olvasata holnap kerül napirendre.
EnglishThis is the true Ramses the Second, right before you, known as Ramses the Great.
Önök előtt látható a valódi II. Ramszesz, vagy ahogy mi ismerjük, a Nagy Ramszesz.
EnglishThe second brake, like the first, was a long ribbon of meadow a mile or so wide.
A második terasz, az elsőhöz hasonlóan egy hosszúkás, egy mérföld széles rét volt.
EnglishMy second point relates to our southern neighbourhood and Libya in particular.
A második témám a déli szomszédságunkkal, és kiváltképpen Líbiával kapcsolatos.

Szinonimák (angolul) a(z) second szóra:

second
secondly
English