EN

secluded {melléknév}

volume_up
Csendes, elhagyatott hely volt.
He roamed the grounds until he found a secluded spot behind the cafeteria, then he called Klockner.
Addig keresgélt, míg talált egy elhagyatott helyet az étkezde mögött, aztán felhívta Klocknert.
Buying a large vanilla cone, he found a secluded park bench, sat down, and started to lick.
Vett egy nagyadag vaníliát, leült vele egy félreeső padra, és nyalogatni kezdte.
He retraced his steps a safe distance, found a secluded stand of fir, crawled beneath the sheltering boughs, and fell asleep.
Biztonságos távolságba hátrált, talált egy félreeső fenyvest, bemászott a sűrű ágak védelmébe és elaludt.
The map niches in the older plexes were rather secluded; he himself had kissed a girl or two in them as a young man.
A régebbi plexekben a térképfülkék eléggé félreeső helyek voltak, fiatalemberként Floyt nem egyszer csókolózott itt a lányokkal.
There were approximately five hundred villichi in residence at the secluded sanctuary in the Ringing Mountains.
Körülbelül ötszáz villichi lakott a zengőhegyi magányos épületegyüttesben.
Sunlight glinted off a secluded lake surrounded by lumpy bluffs studded with pine trees.
Napfény csillogott egy magányos tavon, amelyet fenyőkkel tarkított, hepehupás emelkedő vett körbe.
They had been driv ing for hours up Highway 101; seeing the rugged coastline, small villages, and secluded houses tucked away into the forested hills.
Órák óta robogtak a 101-es úton, és nem láttak mást, mint a partot, apró falvakat és egy-egy magányos házat az erdő borította hegyoldalakon.
secluded (és: solitary)

Példamondatok a(z) "secluded" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBuying a large vanilla cone, he found a secluded park bench, sat down, and started to lick.
Vett egy nagyadag vaníliát, leült vele egy félreeső padra, és nyalogatni kezdte.
EnglishIn a far corner she secluded herself and sprawled out in the sunlight, chewing on grass.
A liget legtávolabbi csücskében egy fűszálat rágcsálva elnyúlt a napsütésben.
EnglishNiniane had simply given her the most convenient and secluded of the rooms available.
Niniane egyszerűen a legkellemesebb és legelzártabb szobát adta neki.
EnglishI caught you a couple times looking at me, and I'll be like, in some secluded corner.
Párszor rajtakaptalak, amint engem bámulsz, és úgy éreztem, mintha egy külön sarokba lennék.
EnglishFear Sengar led him into a secluded glade, the sounds of the readied army distant and muted.
Fear Szengár egy eldugott tisztásra vezette, a készülődő hadsereg zaját alig hallották.
EnglishTwo sailboats sat motionless in the bay, which was secluded by mountains on three sides.
Két vitorláshajó állt mozdulatlanul az öbölben, amelyet három oldalról hegyek vettek körül.
EnglishThe candles burned low on the table before them, and the darkness of the secluded room deepened.
A gyertyák már leégtek előttük az asztalon, a szoba sötétje elmélyült.
EnglishSunlight glinted off a secluded lake surrounded by lumpy bluffs studded with pine trees.
Napfény csillogott egy magányos tavon, amelyet fenyőkkel tarkított, hepehupás emelkedő vett körbe.
EnglishHe roamed the grounds until he found a secluded spot behind the cafeteria, then he called Klockner.
Addig keresgélt, míg talált egy elhagyatott helyet az étkezde mögött, aztán felhívta Klocknert.
EnglishHer right hand had trembled as she'd changed gears, driving from the secluded, expensive neighborhood.
Reszkető kézzel váltott sebességet, amint kifelé hajtott az elegáns, gyér forgalmú környékről.
EnglishThe coast of Thalesia is one long secluded cove.
A thalesiai partvidék szerencsére nem szűkölködik védett horgonyzóhelyekben.
EnglishThere were approximately five hundred villichi in residence at the secluded sanctuary in the Ringing Mountains.
Körülbelül ötszáz villichi lakott a zengőhegyi magányos épületegyüttesben.
EnglishBut he could no longer remain secluded and hidden within his gardens.
Ám akkor ő sem zárkózhat el tovább a kertjébe.
EnglishShe skipped class Thursday and secluded herself in the study carrel on the fifth level of the library.
Darby minden csütörtöki órájáról távol maradt, és bezárkózott a könyvtár ötödik emeleti kutatószobájába.
EnglishThe street is lined with ancient oaks and appears secluded.
A félreesőnek tűnő utcát ősi tölgyek szegélyezik.
EnglishThe Baltic Sea is secluded and shallow; its water changes only once every 30 years, which makes it very vulnerable.
A Balti-tenger elszigetelt és sekély; vize 30 évenként csak egyszer változik, így igen sebezhető.
EnglishAfter I reached the Alps it took me some time to find the very secluded spot where I would build the shrine.
Megérkeztem az Alpokba, ahol némi időbe telt, amíg megtaláltam a szentélynek alkalmas, nagyon elzárt helyet.
EnglishIt was the Westland, the great, secluded kingdom of the Elven people, that housed the mightiest army of the free world.
Nyugatföld, a nagy, elzárkózó elf királyság tudta kiállítani a szabad világ legnagyobb hadseregét.
EnglishHe retraced his steps a safe distance, found a secluded stand of fir, crawled beneath the sheltering boughs, and fell asleep.
Biztonságos távolságba hátrált, talált egy félreeső fenyvest, bemászott a sűrű ágak védelmébe és elaludt.
EnglishImmediately after he took Tatzel to a secluded little glen fifty yards up the ravine behind the hut.
Aillas kétszersültet és sajtot vett elő a tarisznyájából, és miután megreggeliztek, azonnal felvitte Tatzelt a kunyhó mögötti vízmosásba.

Szinonimák (angolul) a(z) secluded szóra:

secluded