EN

seasoned {melléknév}

volume_up
seasoned (és: mature, mellow, ripe)
UNCOOKED SEASONED POULTRYMEAT OTHER THAN TURKEY MEAT , NOW CLASSIFIED UNDER THE SAME TARIFF POSITION , MAY BE RECLASSIFIED .
A jelenleg ugyanezen vámtarifaszám alatt szereplő egyéb nyers, fűszerezett baromfihús (nem pulyka) átsorolásra kerülhet.
seasoned (és: spicy)
Then give me one eighth of a kilo of a sausage that is highly fortifying, but is not highly seasoned.
Akkor adjon vagy tíz dekát valami olyanból is, ami jó zsíros és nem nagyon fűszeres.
The admiral cooed, So seasoned a breakabout!
Az admirális felbúgott: Micsoda tapasztalt űrvándor!
We're not so rich with talent we can afford to throw away a seasoned specialist But he asked for retirement.
- Nem vagyunk olyan gazdagok tehetségekben, hogy félrelökhessünk egy tapasztalt szakembert.
00:10:54.56,00:10:57.09 is being treated like a seasoned pro.
00:10:54.56,00:10:57.09 nagyágyút, mint egy tapasztalt profit.

Példamondatok a(z) "seasoned" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHad they no conception of the power that a seasoned politician like Davis could muster?
Hát nem tudják micsoda hatalma van egy Davishez hasonló dörzsölt politikusnak?
EnglishHe stood for a moment on a block of seasoned Titanic peat near his landing.
Egy pillanatig csak állt a kikötőhely mellett egy edzett titáni tőzegtömbön.
EnglishTheir faces, however, possessed all the features of a human face but seasoned with a hint of fish.
Az arcuk teljesen emberi lett volna, ha nem lett volna benne valami halszerű.
EnglishThen give me one eighth of a kilo of a sausage that is highly fortifying, but is not highly seasoned.
Akkor adjon vagy tíz dekát valami olyanból is, ami jó zsíros és nem nagyon fűszeres.
EnglishHe was a thin- faced, rawboned fellow, well seasoned in the border wars, a former aide to old Apt.
Keskeny arcú, sovány elf volt, a határháborúk veteránja, korábban az öreg Apt szárnysegédje.
EnglishPresently the Ska contingent, riding four abreast, came into view: seasoned troops, confident but far from reckless.
Hamarosan feltűnt az úton közeledő, láthatóan harcedzett katonákból álló csapat.
English00:10:54.56,00:10:57.09 is being treated like a seasoned pro.
00:10:54.56,00:10:57.09 nagyágyút, mint egy tapasztalt profit.
EnglishWe're not so rich with talent we can afford to throw away a seasoned specialist But he asked for retirement.
- Nem vagyunk olyan gazdagok tehetségekben, hogy félrelökhessünk egy tapasztalt szakembert.
EnglishLet your speech be always in grace seasoned with salt: that you may know how you ought to answer every man.
Beszédetek legyen mindig szíves, sóval ízes, akkor majd helyesen meg tudtok felelni mindenkinek.
EnglishThere's a fee involved; he said, like a seasoned money launderer.
Ennek ára van mondta, mint egy hétpróbás pénzmosó.
EnglishBut he instinctively knew that the borderman was far too seasoned a fighter not to know what he was getting into.
De ösztönszerűen tudta, hogy a határvidéki, amilyen tapasztalt harcos, magától is észrevette.
EnglishBalinor is a seasoned fighter and the walls of Tyrsis have never been breached by an invader in the lifetime of the city.
Balinor tapasztalt katona, és Tyrsis falait fennállásuk óta nem vette még be ostromló.
EnglishDo you realize, you madman, whoever you are, what you are asking of this seasoned and wise Roman officer'?
Felfogod egyáltalán, te bolond, akárki légy is, mit kérsz ettől a harcedzett és bölcs római tiszttől?
EnglishHe quickly outstripped his fellow novices and even mastered seasoned Pandions on the practice field.
Hamar kiemelkedett novíciustársai közül, és a gyakorlótéren olykor még a képzett pandionokat is felülmúlta.
EnglishBoth the investigator and the interrogator knew a sea-soned counterintelligence officer would be the hardest to crack.
Mind a nyomozó, mind a kihallgatótiszt tudta, hogy legnehezebb egy tapasztalt elhárítót lekapcsolni.
EnglishThere are ways to avoid certain judges, little tricks used by seasoned lawyers who are cozy with the filing clerks.
A dörzsölt ügyvédek, akik jó viszonyban vannak az iktatást végző fogalmazókkal, ismernek néhány trükköt.
EnglishThe seasoned Titanic peat, almost as hard as diamonds, did the cutting instead, rounding off the corner's point.
A kis híján gyémántkeménységű, edzett titáni tőzeg végezte el helyette a munkát: kerekre tompította a sarkot.
EnglishThe admiral cooed, So seasoned a breakabout!
Az admirális felbúgott: Micsoda tapasztalt űrvándor!
EnglishIt was as though even his nerves, seasoned by a long career of hazards and dangerous undertakings, had given out at last.
Mintha még az ő vakmerő és veszélyes vállalkozások hosszú során megedződött idegei is felmondták volna végül a szolgálatot.
EnglishUNCOOKED SEASONED POULTRYMEAT OTHER THAN TURKEY MEAT , NOW CLASSIFIED UNDER THE SAME TARIFF POSITION , MAY BE RECLASSIFIED .
A jelenleg ugyanezen vámtarifaszám alatt szereplő egyéb nyers, fűszerezett baromfihús (nem pulyka) átsorolásra kerülhet.

Szinonimák (angolul) a(z) seasoned szóra:

seasoned
English
seasoning
season
seasonal