EN

season {főnév}

volume_up
Breeding season is a real bummer for the male bird-eating spider...
A párzási időszak igen kellemetlen a hím madárpóknak...
Only make it during the Oxygen Season; stuff we're getting should be two Great Years old.
Csak az Oxigén Időszak alatt gyártják, és azt, amit mi kapunk most, legalább két Nagy Évvel ezelőtt csinálták.
Growers of vegetables are being faced with these losses of income right in the middle of their peak harvesting season.
A zöldségtermesztők a betakarítási időszak kellős közepén szembesülnek ezzel a bevételkieséssel.
The Cardinals were playing the Cubs in the final game of the season.
A Cardinals a Cubs ellen játszotta az évad utolsó meccsét.
Completing the second season, Hogan's was rated 17 th by the Nielsens.
A második évad befejezésekor, Hogan 17. volt a Nielsens-en.
Last fall had been his season to drag people through the snow, it seemed, and with mixed results.
Úgy tűnt, az elmúlt ősz olyan évad volt, amikor embereket hurcolászott saroglyán, méghozzá változó sikerrel.
With the approach of the hurricane season, they have to be urgently relocated.
A hurrikános évszak közeledtével sürgősen át kell őket helyezni.
Their own chemistry then produced first the Oxygen Season, and then the Incandescence.
Az ő kémiai hatásukra jött létre az első Oxigén Évszak, aztán pedig a Tűzvihar.
Activities will start under this programme before the rainy season commences.
A program keretében az esős évszak beállta előtt megkezdődnek a tevékenységek.
Vagyonra lehetett szert tenni egyetlen idény alatt.
But the season was over; Garp, the retired writer, once more had too much time on his hands.
Azonban az idény véget ért, és Garpnak, a dologtalan írónak megint nem volt mit kezdenie magával.
A nyaralási idény kellős közepén vagyunk.
It was still quite full although it was past the height of the season.
Még eléggé népes volt, bár a fő szezon már lezárult.
Yes, the slow season had turned out to be somewhat less slow than they'd expected.
Igen, a lassú szezon mégsem bizonyult annyira lassúnak, mint ahogy számították.
Geoff:Biggest moment of the season for the Knights.
A szezon sorsdöntő pillanata ez a Knights számára.

Példamondatok a(z) "season" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishYes, the slow season had turned out to be somewhat less slow than they'd expected.
Igen, a lassú szezon mégsem bizonyult annyira lassúnak, mint ahogy számították.
EnglishAnd if the Charlotte Banshees are gonna have any, chance of winning this season...
Az egyetlen esélyünk az, hogy a két legjobb játékos...megpróbál együttműködni!
EnglishIn the summer tourist season, there are enough people here to fill Wembley Stadium.
Nyáron, a turistaszezonban annyian vannak, hogy a Wembley stadiont is megtöltenék.
EnglishActivities will start under this programme before the rainy season commences.
A program keretében az esős évszak beállta előtt megkezdődnek a tevékenységek.
EnglishDuring the hour he'd spent in the cool of the kitchen the season had changed.
Az alatt az egy óra alatt, amit a konyhában töltött, beköszöntött egy másik évszak.
EnglishTheir own chemistry then produced first the Oxygen Season, and then the Incandescence.
Az ő kémiai hatásukra jött létre az első Oxigén Évszak, aztán pedig a Tűzvihar.
EnglishWell, concert season doesn't start for me until next month, Sissy ob- served.
Hát, számomra csak a jövő hónapban indul a koncertszezon jegyezte meg Sissy.
EnglishKansas farmers have their winter wheat in and are preparing for a new planting season.
A kansasi farmerek már begyűjtötték a téli gabonát, és az új vetésre készülődnek.
EnglishThe fact that late fall was hardly bee-season was not really the problem.
Annyi már bizonyos, hogy Tortúra nem a kertben, hanem a hálószobájában alélt el.
EnglishRight now it's near its closest approach to the sun, and we're at high tourist season.
Éppen most van a legközelebbi szakaszban, tehát a turistaszezon közepén érkeztünk.
EnglishTourist season had begun with the fair, and there was nothing he could do about it.
A vásárral megkezdődött a turistaidény és ez ellen senki sem tehet semmit.
EnglishThe rug, now rolled up for the season, stood in one corner like a sentinel on guard duty.
Az összetekert szőnyeg úgy állt a sarokban, mint szolgálatos katona az őrhelyén.
EnglishThe Imperial Fleet arrived above Echronedal in the middle of the Oxygen Season.
A Birodalmi Flotta az Oxigén Évszak közepén érkezett az Echronedal fölé.
EnglishYou'd rather turn us out onto the streets than bleed us for another season?
- Inkább az utcára zavarsz bennünket, ahelyett, hogy még egy évig szívnád a vérünket?
EnglishOne of these might be present in this part of the world during this holiday season.
Elképzelhető, hogy ebben a szezonban a környékre vetődött egy ilyen alak.
EnglishI heard you were coming out, but I didn't expect you so early in the season.
Már hallottam, hogy jön, de nem vártam az idény ilyen korai szakaszában.
EnglishSo now he could see why the Yankees had fallen on their asses this season.
Lupica cikkéből most már világossá vált, miért ült seggre a Yankees ebben a szezonban.
EnglishIn fact, the question comes up every year in connection with the flu season.
Ez a kérdés valójában minden évben előkerül az influenzaszezon kapcsán.
EnglishTHE SEASON CAME AROUND to the high solstice, a time of great significance for astronomers.
Elérkezett a napforduló ideje, amely nagy jelentőséggel bírt a csillagászok számára.
EnglishUncle Michael promised him that when the opera season came he would take him to see La Boheme.
Michael bácsi megígérte, hogy ha elkezdődik az operaidény, elviszi a Bohéméletre.

Szinonimák (angolul) a(z) season szóra:

season
seasoning
seasonal
seasoned
English