EN

searing {melléknév}

volume_up
Searing pain lanced through him, and the arm went quickly numb.
Perzselő fájdalom nyilallt belé, karja érzéketlenné zsibbadt.
Beams of searing light shot forth from both of R. Gornon's hands.
Perzselő fénysugarak lövelltek ki R. Gornon kezeiből.
The searing incandescence lasted for a second or two.
A perzselő izzás egy vagy két másodpercig tartott.

Példamondatok a(z) "searing" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe was interrupted by a whistle and crack and a searing pain along his back.
Süvöltés, csattanás, a hátába nyilalló fájdalom szakította meg a magyarázkodást.
EnglishA searing chill flowed out of her, and the blade of her dagger melted away like smoke.
Mindent elemésztő tűz áramlott ki a tenyeréből, és megolvasztotta a tőr pengéjét.
EnglishA sharp blast of light flashed in the east, searing the sky all around them.
Éles fény villant kelet felől, és mintha lángra lobbantotta volna az eget körülöttük.
EnglishIt seemed that his face had been set afire, and the searing pain went down into his lungs.
Ráadásul még úgy is tartotta, hogy a szemüveg alatt a szemébe jusson minél több.
EnglishHeat from the flames came at him like a wall, searing his face, burning down his throat.
Hullámtoronyként zúdult rá a forróság, megperzselte az arcát, égette a torkát.
EnglishIn response, searing rays were fired by Gornon's supporters on the surrounding rubble piles.
Válaszképpen a környező törmelékhalmok mögül tüzet nyitottak R. Gornon segítői.
EnglishI wasn't expecting this spitfire here to have a wand of ever-searing flames....
Nem gondoltam volna, hogy ennek a méregzsáknak mindent elemésztő tűz rejtőzik a pálcájában...
EnglishSearing fire above his right hip as the mottled blades edge sawed deep.
Jobb csípője felett égető fajdalmát érzett, a foltos penge mélyen belémart.
EnglishShe heard a great searing screech from it, and then it roared by, obliterating the statue.
Hallotta az éles füttyöt, majd a gépezet eldübörgött előtte, eltakarva a szoboralakot.
EnglishIt's a potent liquor, and after the initial searing the taste buds are not as offended.
Deckkel begyömöszöljük az aktát a táskámba, és háromnegyed kilenckor eljövünk az irodából.
EnglishEven the wind, dry and searing as a kiln, can kill a man with thirst.
Még a szél is száraz és forró, mint a katlan, s a szomjúságba gyorsan belehal az ember.
EnglishA searing hot gumbo, full of shrimp and andouille sausage; and ice cold beer.
Rákos-kolbászos, tűzforró gombócot ettek, jéghideg sört ittak rá.
EnglishFor that, they had rejected the king's ransom, and sent her to the searing pyre.
A papok azonban nem voltak hajlandóak kifizetni a királyért a váltságot, őt pedig máglyára küldték.
EnglishOne of the searing blasts flashed, scalding his fingers below the waterline.
Az egyik izzó sugárnyaláb minden eddiginél közelebb csapott le; égő fájdalom perzselt az ujjába.
EnglishSlowly, hesitantly, she began to run her searing fingers up and down his spine.
Tűzforró ujjai félénken, tétován siklottak le-föl a gerincén.
EnglishThe searing wind of the sea came back to him, the lights flashing in his face.
Eszébe jutott a metsző tengeri szél, a szemébe villogó fények.
EnglishIts hissing streak of atomic flame crackled in the rock slab, searing and splitting it.
Az atomtűz sziszegő nyalábja a kőtömbbe mart, égette, forgácsolta.
EnglishBlue fire burned the monster's wings and body, searing its leathered skin, and it cried out shrilly.
A kék tűz megperzselte a hártyás szárnyat és bőrt, a denevér fülsértően sivított.
EnglishHe felt consciousness begin to slip, and with it the will to hold his left hand into the searing heat.
Kezdett ki-kihagyni a tudata, és gyengült a szorítása is a gyökér vastag szárán.
EnglishI was thinking up a really searing answer when I heard the click.
Éppen egy csípős válaszon törtem a fejem, mikor meghallottam a kattanást.

Szinonimák (angolul) a(z) sear szóra:

sear