EN

scrub {főnév}

volume_up
See that little hillock yonder, with the scrub growing up the slopes?
- Látod azt a kis dombot, aminek az oldalán bozót nő?
Words came over the wireless and we went on in silence, to the right the straight canal, to the left low scrub and fields and scrub again.
A rádiótelefon valamit mondott, mi pedig némán mentünk tovább, jobbra tőlünk a nyílegyenes csatorna, balra alacsony bozót, azután szántóföld, aztán újra bozót.
scrub (és: shrub, scrog)
Semmi nem nőtt rajta, csak száraz cserje.
Not even the hardiest scrub brush had survived-a mute warning that this was indeed the kingdom of the Dark Lord.
Itt még a legszívósabb cserje sem maradt meg, és ez a tény szavak nélkül arra figyelmeztetett, hogy ez valóban a Sötét úr birodalma.
Up into the hills they circled, hills barren and rugged, their slopes sparse with short grass and scrub, rutted and eroded by wind and rain.
Felkanyarodtak a rideg, kopár hegyvidékre, ahol csak a gyér fű és a satnya cserje tenyészett a széltől és esőtől ripacsosra mart sziklafalakon.
The grasslands thinned into barren scrub; they had crossed into the Streleheim.
Csenevész bozótos váltotta fel a mezők füvét; átértek a Streleheim-síkságra.
When the court moved to Domreis the moat was neglected and at last became a quagmire choked with reeds, blackberry thicket and scrub willow.
Amikor az udvar Domreisbe költözött, a kastélyárkot elhanyagolták, és hamarosan náddal, szederbokrokkal és csenevész fűzfákkal benőtt dzsungellé változott.
Then with a sudden rush of wind and leaves, the black shape of the Skull Bearer rose soundlessly from a long line of scrub trees far to their left.
Ekkor tőlük messze balra, surrogó szelet és leveleket kavarva, egyébként hangtalanul kiemelkedett a csenevész fák hosszú sora mögül a Koponyahordozó fekete árnya.
The tigone was more in its element here than he was, but even the great cats seldom strayed very far above the scrub ridge.
A tigone itt inkább otthon volt, mint ő, de még a hatalmas macskák is csak ritkán kóboroltak a cserjés hegygerincnél magasabbra.
The mountains dwindled away into hills covered with a dark, stunted scrub.
A hegyek sötét, satnya bozóttal fedett dombokká szelídültek.
Up into the hills they circled, hills barren and rugged, their slopes sparse with short grass and scrub, rutted and eroded by wind and rain.
Felkanyarodtak a rideg, kopár hegyvidékre, ahol csak a gyér fű és a satnya cserje tenyészett a széltől és esőtől ripacsosra mart sziklafalakon.

Példamondatok a(z) "scrub" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe grasslands thinned into barren scrub; they had crossed into the Streleheim.
Csenevész bozótos váltotta fel a mezők füvét; átértek a Streleheim-síkságra.
EnglishHe rubbed at his eyes as if he could scrub the whirling spots of color away.
Megdörzsölte a szemét, mintha ki tudná törölni belőle a vibráló fénykarikákat.
EnglishHe peeled off his gloves and i went over to a sink to scrub his hands thoroughly.
Aztán lehúzta a kesztyűjét, a csaphoz ment, és alaposan lesikálta a kezét.
EnglishShe had no difficulty slipping out of the building and away into the scrub at the back.
Lori minden nehézség nélkül kijutott az épületből, és a hátsó sövény felé tartott.
EnglishThe two gunmen had not reappeared from the rugged scrub land beyond the cemetery hill.
A két fegyveres még mindig nem került elő a temető mögötti kopár területről.
EnglishNeither of the men in Hawaiian shirts had returned from the desert scrub beyond the hill.
A hawaii inges fickók továbbra sem kerültek elő a domb mögötti minisivatagból.
EnglishNow go in and take a shower, and scrub good, and afterwards put on your soldier suit.
Most menj be, tusolj, vakard le tisztességgel a képedet, húzz katonaruhát.
EnglishBoth road and stream wound up through a valley dense with scrub oak and fir.
Az út s a patak medre egy cserrel és fenyővel sűrűn megtűzdelt völgyben kígyózott fölfelé.
EnglishThe scrub was stone, growing not in the manner of crystal, but of living wood.
A szövevény kőből volt, amely nem kristályosan növekedett, hanem pontosan úgy, mint az élő fa.
EnglishHe longed to drain it, clean it, scrub the sides with his own hands if he had to.
Ha teheti, a tulajdon kezével sikálja tisztára a medence oldalát.
EnglishNear the hat, rusty and almost hidden by scrub grass, was his sidearm.
A kalap közelében rozsdásan és szinte elrejtve a magas fűben, ott volt az oldalfegyver.
EnglishSorak could see them now, tied up to a stand of scrub just beyond the outer walls of the ruins.
Sorak most meglátta őket, kikötve egy facsoportnál, nem messze a rom külső falától.
EnglishI get to play maid, scrub the sinks and the crappers, replenish the bar, the whole thing.
Az egyetlen pozitívumot az jelentette, hogy sikerült megfejteni az amerikaiak kódrendszerét.
EnglishIn seconds, they were stumbling back through the wall of scrub and bramble.
Néhány pillanat múlva már a tüskebozóton verekedték át magukat.
EnglishSusan sat studying her hands, searching for any blood that she had failed to scrub away.
Susan a kezét tanulmányozta, hátha talál még rajta vérfoltot, amit nem sikerült eltávolítania.
EnglishThe mountains dwindled away into hills covered with a dark, stunted scrub.
A hegyek sötét, satnya bozóttal fedett dombokká szelídültek.
EnglishAfter she didn't say, we scrub this informa­tion clean of source-related material.
Miután, tette hozzá gondolatban, alaposan megtisztítottuk az anyagot minden, a forrásra utaló részlettől.
EnglishThe men pick up the dooli and swing out of sight between the scrub clumps.
Az emberek fölszedik a hordágyat és eltűnnek a sűrűségben.
EnglishI spent half the night with a scrub brush and a can of turpentine.
Az egész éjjelem egy kefével, és egy kanna terpentinnel töltöttem.
EnglishShe lay lodged against a clump of scrub, the breath knocked from her body, her face smeared with mud.
A sáros arcú Amberle egy bokorban akadt fenn, és levegő után kapkodott.

Szinonimák (angolul) a(z) scrub szóra:

scrub