EN

screw {főnév}

volume_up
The gun had a checked rubber grip, with a piece broken off on the left side below the screw.
A pisztolynak recés, gumi agya volt, a bal oldalon, a csavar alatt, letört egy kis darab.
In one side of it there was a steel door, closed by two great screw bolts with butterfly nuts on the outside.
Az egyik oldalán egy acélajtót láttak, amelyet két hatalmas szárnyas csavar zárt le kívülrőől.
Itt azonban van egy biztosító csavar.
screw (és: dough)
The seawater leaked in around the drive shaft of one of her mighty screws.
A tengervíz az egyik hatalmas hajócsavar tengelye mentén szivárgott be.
Gettysburg had tangled with a buoy that had parted its mooring chain and drifted into the fairway, rather to the detriment of the cruiser's port screw.
A hajócsavar egy bójával került közelebbi ismeretségbe, ami elszakítva a láncát, kisodródott a tengerre, éppen a Gettysburg útjába.
The screw in charge of the party told us to stop talking.
Az ügyeletes smasszer ránk szólt, hogy ne beszélgessünk.
If we kept in the background the screw in charge wouldn't notice that we'd changed places.
Ha a háttérben maradunk, az ügyeletes smasszer nem is fogja észrevenni a helycserét.
We were painting the outside of one of the blocks and the screw in charge suddenly discovered that we had no turps.
Éppen az egyik épülettömb külső részét festettük, amikor a szolgálatos smasszer észrevette, hogy elfogyott a terpentin.
screw (és: skin)

Példamondatok a(z) "screw" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe hesitated, then added: 'If you screw up, it's probably gonna get you killed.'
- Egy kis habozás után hozzátette: - Ha becsavarodik, valószínűleg kinyírják.
EnglishHe began to screw up a few of the pages, to provide some initial fodder for the flame.
Elkezdett összecsavarni néhány papírlapot, hogy megadja a tűznek a kezdőlökést.
EnglishAspect change ... it's got us, zero aspect on the fish, screw noises just faded.
Irányszögváltozás Ránk áll, a hal zéró aspektusban, csavarzaj elhalkult.
EnglishOK, the gentleman on the left is saying, "Screw you, I'm going to check my device."
Az úrimber a bal oldalon azt mondja, "Csd meg, én megnézem a telefonomat."
EnglishBut if you screw up again, I suspect they'll be passing them around at lunch.
De ha megint átver bennünket, az a gyanúm, hogy egymásnak fogják adogatni ebéd közben.
EnglishGoossens went to the desk again and produced a screw of tissue paper.
M. Goossens újra az íróasztalhoz ment, és vattapapír csomagocskát vett elő belőle.
EnglishI say we give it a shot anyway because we've just come too far to screw it up now.
Azt mondom, azért is próbáljuk meg, mert túl messzire jöttünk ahhoz, hogy most toljuk el.
EnglishHow many sparrows does it take to screw in a lightbulb? his mind asked crazily.
Hány veréb tud becsavarni egy villanykörtét?, tette föl magának az ostoba találós kérdést.
EnglishYou're afraid I might get pregnant young and screw up my life like you did?
Attól félsz, hogy fiatalon felcsináltatom magam, mint te annak idején, mi?
EnglishThey're the next turn of this particular screw, which has been going on 20 years now.
Ezek a következő menetei ennek a csavaros játszmának, ami már 20 éve megy folyamatosan.
English- Go have fun, as in, Have fun, or as in like, Screw whoever you want to?
- "Menj és szórakozz," de inkább "Szórakozz," mint, "Feküdj le azzal, akivel akarsz"?
EnglishHe was tempted to open the screw top, but he had good reason not to.
- Érzett némi kísértést, hogy lecsavarja a tetőt, de jó oka volt, hogy ne tegye.
EnglishI was spirited out of the choir loft and down the winding screw stairs of white marble.
A kezek megszorultak a karomon, és lehurcoltak a kórusból fehér márvány csigalépcsőn.
EnglishDante* never thought up that turn of the screw* for his condemned lovers.
Ezt a fordulatot még Dante sem eszelte ki elkárhozott szerelmesei számára.
EnglishControllable pitch, reversible screw, made of high-grade manganese-bronze.
Szabályozható dőlésszög, változtatható forgásirány, magas minőségű mangán-bronz ötvözet.
EnglishHe undid the screw of paper and poured the contents out on to the white blotter.
Széthajtotta a papírt, és tartalmát a fehér itatóslapra borította.
EnglishIf we kept in the background the screw in charge wouldn't notice that we'd changed places.
Ha a háttérben maradunk, az ügyeletes smasszer nem is fogja észrevenni a helycserét.
EnglishBragged to me about how you were gonna screw the company, screw us all.
Azzal hencegett nekem, hogy mennyire átverte a társaságot, mindannyiunkat.
EnglishHe could hide them someplace and screw my wife whenever he wanted.
Elrejthette őket valahová, és akkor kefélheti meg a feleségem, amikor csak akarja.
EnglishWhy did they try to screw that extra two hundred kilostars out of me?
Akkor miért próbálták kivasalni belőlem azt az extra kétszázezer csillagot?