EN

screen {főnév}

volume_up
Behind the screen the back door of the house was open.
A ház hátsó kapuja a rács mögött nyitva volt.
I slide a business card through an opening at the bottom of the screen.
A rács alján lévő nyíláson becsúsztatok egy névjegykártyát.
The front door was open behind the screen but there was no light.
A rács mögött nyitva volt a bejárati ajtó, de fény nem szűrődött ki rajta.
I got into the boat and sat beside him under the screen.
Beszálltam a csónakba, és Red mellé ültem a védőernyő mögé.
We must not lose sight of the fact that the euro, this protective screen we have built around our economies, did not just fall into our laps.
Nem veszíthetjük szem elől azt a tényt, hogy az euró - ez a gazdaságaink köré épített védőernyő - nem csak úgy az ölünkbe hullott.
He, like that hero of the screen, Larry Cooper, was a faithful Blondel seeking his imprisoned master.
Õ is, mint a film hőse, Gary Cooper, afféle hűséges Blondel, aki foglyul ejtett gazdáját keresi.
Your work is about the best thing being written for the screen these days.
Ez a forgatókönyv az utóbbi idők legjobb anyaga, amiből csak film készülhet.
Halfway through the first show the aisle lights flickered, then the screen went blank.
Az első film felénél az őrlámpák elkezdtek pislogni, aztán hirtelen elsötétedett a vászon, és minden lámpa kialudt.
In the middle of the west wall there was a big empty fireplace with a brass screen in four hinged panels, and over the fireplace a marble mantel with cupids at the corners.
A nyugati fal közepén nagy, üres kandalló állt, előtte négyrészes, összehajtható, sárgaréz ellenző, fölötte pedig márvány kandallópárkány, amorettekkel a két sarkán.
Mlle. Michonneau, that elderly young lady, screened her weak eyes from the daylight by a soiled green silk shade with a rim of brass, an object fit to scare away the Angel of Pity himself.
Az öreg Michonneau kisasszony fáradt szeme fölött a sárgaréz drót foglalatú, zöld tafotából készült ellenző olyan mocskos volt, hogy az irgalmasság angyala is visszariadt volna tőle.
Hardly had a celebrity stepped through the door and disappeared behind the screen when another, even more famous, came clattering up in a vehicle even more fabulous.
Alig lépett be és tűnt el egy híresség a védőfal mögött, már jött is a másik, még híresebb, lehetőleg egy még mesésebb járművön.
Claggett leaned in closer, as though proximity to the screen would make a difference.
Claggett közelebb hajolt, mintha a képernyő közelsége bármin is változtatna.
An applet to pick color values from anywhere on the screen
Ezzel a kisalkalmazással a képernyő bármelyik pontjának színe lekérdezhető
The screen collapsed, sucked back inside the body of the drone.
A képernyő becsukódott, visszasüllyedt a drón belsejébe.
The first-floor windows were covered, and the view from the dining room which Jack had so admired on closing day was now no more exciting than a view of a blank movie screen.
Az első emeleti ablakokat beborította a hó, és a kilátás az ebédlőből, amelyet Jack az első napon úgy megcsodált, most körülbelül olyan izgalmas volt, mint egy üres mozivászon.
The music was coming from behind a folding screen in the lobby.
A zene a hall mélyén álló spanyolfal mögül hallatszott.
The entrance door was set far back in the middle and there was a copper trim on the windows, which were backed with Chinese screens, so I couldn't see into the store.
Középen, mély benyílóban volt a bejárati ajtó, s a sárgaréz keretes ablakok mögött spanyolfal állt, így az üzlet belsejébe nem láttam be.
Az ablakon nem volt se függöny, se szúnyogháló.
Expressionless she was, behind the screen, which sagged on its light wooden framing.
Bávatagon ült a léckeretében megereszkedett szúnyogháló mögött, és meg se rezzent, mikor Mattingly atya azt suttogta:
Mister Dillon was at the back door, nose down to the base of the screen, going back and forth.
Mister Dillon a hátsó ajtónál volt, az orrát a szúnyogháló tövébe nyomta, és ide-oda járkált.

Példamondatok a(z) "screen" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe completed his study of the single-game problem, then switched the screen off.
Még befejezte a kétszemélyes játék tanulmányozását, aztán kikapcsolta a képernyőt.
EnglishOn the big screen, Arthur had just awakened in bed after a night of debauchery.
A hatalmas vásznon Arthur éppen akkor ébredt fel egy átdorbézolt éjszaka után.
EnglishStark rammed a gloved fist through the screen and slammed it back open again.
Komor kesztyűs kezével átszakította a szúnyoghálót, és egyetlen ütéssel kitárta.
English'There's more in the interview,' Dylan said, pointing again at the laptop screen.
Sokkal több van még a riportban - mondta Dylan, ismét a laptop képernyőre mutatva.
EnglishMadam President, you started late on the screen and then you skipped questions.
Tisztelt elnök asszony! Később kezdett a kijelzőn, majd kihagyott kérdéseket.
EnglishEven as the cards were falling, the fire screen was pitched off the stone hearth.
A kártyák még le sem estek mind a földre, amikor a tűzfogó eldőlt a kandalló előtt.
EnglishThe screen was gone and the place where the hook had pulled out showed on the sill.
A függöny nem volt a helyén, s látszott a párkányon, ahol megszaladt a feszítővas.
EnglishGurgeh looked up at the blank screen, eyes still wide and staring, but dry.
Gurgeh az üres képernyőre nézett, a szemei még mindig tágra nyitva, de szárazak.
EnglishThe child's eyes swam back into focus and reconnected with the action on the screen.
A gyerek szeme ismét fókuszba ugrott, és újból követte az eseményeket a képernyőn.
EnglishThe question was could his plan for carrying out the killing beat the security screen.
A kérdés a következő: alkalmas-e a terve a biztonsági intézkedések kijátszására.
EnglishWho I am on screen and who I really am, they're two totally different people.
Aki a vásznon és aki az életben vagyok, az két gyökeresen eltérő személyiség.
EnglishA bleached man in a faded shirt glanced at the screen, then leaped to attention.
Sápadt férfi kifakult ingben nézett vissza a képernyőről, majd megszólalt:
EnglishTom Keller rose and crossed to where the seaman pointed at the radar screen.
Tom Keller felállt, és ahhoz a radarernyőőhöz lépett, amit a matróz mutatott.
EnglishBut the left-center screen had something more interestingsatellite photographs.
De a baloldali középső ernyőn valami még érdekesebb volt látható: műholdas felvételek.
EnglishPast the screen of the open window, sirens wailed in the Washington night, Of course.
A nyitott ablak lehúzott redőnyén túl szirénák vijjogtak a washingtoni éjszakában.
EnglishThe system controller moved his mouse and selected Zulu from his screen of options.
A rendszerellenőr az egerét mozgatta, majd Zulut választotta ki a menüjéből.
EnglishThe words arranged themselves on the left of the screen, which was the first surprise.
A szavak maguktól rendeződtek el a képernyő bal felén ez volt az első meglepetés.
EnglishOccasionally a station along the coast would flash their composites on the screen.
Néha-néha valamelyik part menti állomás néhány pillanatra bejátszotta a fantomképeket.
EnglishDisplay a message on your screen when this event occurs for this contact
Jelenjen meg szöveges üzenet, ha az esemény bekövetkezik ennél az azonosítónál
EnglishOn-screen, a guy and a girl are suddenly ripping each other's clothes off.
A vásznon egy fiú meg egy lány hirtelen elkezdi leszaggatni egymásról a ruhát.