EN

scream {főnév}

volume_up
It was not a scream but a vast, startled grunt.
Nem is annyira sikoltás volt ez, inkább hatalmas, döbbent nyögés.
A beautiful thin tearing scream that rocked me like a left hook.
Gyönyörű, vékony, idegtépő sikoltás volt; engem úgy ért, mint egy balhorog.
There was an iron scream behind his lips, but he would not let it out.
Az ajka mögött ott feszült a sikoltás, de nem engedi szabadjára.
From downstairs came a scream, imploding his desperate fan-tasy.
A földszintről érkező éles sikoly vetett véget a kétségbeesett fantáziálásnak.
An unearthly scream suddenly disturbed the peaceful pattern of sound made by the water.
Hirtelen ijesztő sikoly zavarta meg a víz békés, ütemes csobogását.
The echo of her scream merged with another scream.
A sikoly visszhangja beleveszett egy másik sikolyba.
scream (és: shriek)
Mitziből megint kitört egy derekas visítás.
There was a scream in Mona's ears, so loud, so violent it was ten times as terrible as the imagined gunshot.
Visítás hasogatta Mona dobhártyáját, olyan hangos, olyan erőszakos, hogy ezerszer szörnyűbb volt a képzelt pisztolylövésnél.
Sikoltozás, nevetés, visítás és sírás.

Példamondatok a(z) "scream" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishYarrod, bound to his post, threw back his head and screamed a harsh wild scream.
Az oszlophoz kötözött Yarrod hátravetette a fejét, és vad üvöltésben tört ki:
EnglishThe Princess's normally sedate diesel engine gave a low scream and shot forward.
A jelenés továbbra is a motorháztetőbe kapaszkodott, vigyorgott és vicsorgott.
EnglishGuard her-and if anyone wearing a mask comes anywhere near, scream your head off.
Vigyázz rá, és ha erre jönne egy álarcos alak, sikíts, ahogy a torkodon kifér!
EnglishAnother thief uttered a gurgling scream from somewhere near the head of the stair.
- Egy másik tolvaj okozott gurgulázó sikolyokat valahonnan a lépcső teteje felől.
EnglishHe would freeze to death, but before he did, his legs would throb and scream.
Halálra fagyna persze, de addig még ott sikoltozhatna a lábában lüktető kíntól.
EnglishThey heard a distant sound, something between a predatory scream and a siren.
Majd megoldjuk valahogy Távolról hangot hallottak: szirénaszerű ragadozóüvöltést.
EnglishClaudia let out a piercing scream as he threw his weight against the glass doors.
Amikor teljes súllyal nekilódult az üvegajtónak, Claudia élesen felsikoltott.
EnglishI can scream until I turn blue and it won't do me any good; no one's going to hear.
Ordíthatok, amíg belekékülök, azzal sem megyek semmire; nincs, aki meghallaná.
EnglishWreathed in lightning that seemed to scream with pain, shrieks unending, deafening.
Villámlásba burkolózott, mely a fájdalomtól sikoltozott végtelenül, fülsiketítően.
Englishhe tried to scream, but his closed throat would not allow a word to pass.
Apa! próbált sikoltani, de görcsbe rándult torkán egyetlen szó sem jött ki.
EnglishThe first didn't start to scream until he saw the golden sickle in Glover's hand.
Az első csak akkor kezdett kiáltozni, amikor meglátta az arany sarlót Glover kezében.
EnglishThen both of them were staggered by a scream that echoed within their heads.
Aztán mind a ketten megtántorodtak, amikor rettentő sikoly csapott fel a fejükben.
EnglishIf we hurt him badly enough, though, he'II scream for help, prophesied Sir Owain.
De amint nagyobb veszélyben érzi magát, azonnal segítséget hív, vélekedett Sir Owain.
EnglishNorris's thin chest hitched in breath, and he uttered a scream of shame and rage.
Norris tyúkmelle megemelkedett, és megszégyenült ordítás szakadt ki belőle.
EnglishHearing the Christian woman scream, they turned their venom in her direction.
A lidércek, meghallva a keresztény nő sikoltozását, minden mérgüket ráirányították.
EnglishPeople began to scream, and a few ran toward the exits at the back of the theater.
Az emberek sikoltozni kezdtek, a hátsó sorokból a kijárat felé menekültek.
EnglishBurke's stiff-fingered thrust caught him in the throat, cutting off the scream.
Burke megfeszített ujjakkal a férfi torkára csapott, mire a kiáltás azonnal abbamaradt.
EnglishKeeton would guthole him, and leave him to scream himself to death on the lawn.
Csak hát nem ő volt az, hanem a Skót - Scott Garson, a város legtekintélyesebb bankára.
EnglishSaved by the bell, that's the saying, but I was saved by a scream: Shirley's.
A csengő mentett meg, ezt szokták mondani, de engem egy sikoly mentett meg: Shirleyé.
EnglishHoward blundered a step backward, his hands rising to his mouth to stifle a scream.
Howard egy lépést hátrált, és kezét a szája elé kapta, nehogy felsikoltson.