angol-magyar fordítás erre a szóra: scrawny

EN

"scrawny" magyar fordítás

EN

scrawny {melléknév}

volume_up
It was a monk, his scrawny features every inch the ascetic's.
Egy szerzetes volt az, vézna alakja minden porcikája aszkétáról árulkodott.
He was no more than six inches taller than Harvey, his frame scrawny, his skin distinctly yellowish in color.
Alig hat ujjnyival lehetett magasabb Harveynál, vézna fickó volt, a bőre sárgás.
Ralph, and he'll pull your scrawny little prick off if you don't get out of here.
Ralph - és kigyomlálja azt a vézna pöcsödet, ha nem pusztulsz innét azonnal.
Whats to stop me, Rhulad asked in a growl, from driving the sword right through his scrawny chest?
Mi állíthat meg abban mormogta Rhuland , hogy belemerítsem kardomat ványadt mellkasába?

Példamondatok a(z) "scrawny" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAs scrawny as he was around the middle, he couldn't button the pants at the waist.
Akármilyen cingár volt középtájt, a nadrágot nem tudta begombolni a derekán.
English'Go thy way, Friend of all the World,' piped the old soldier, wheeling his scrawny mount.
- Indulj utadra, Egész Világ Barátja - sipákolt az öreg katona, gebéjére mászva.
EnglishA fire had been lit, and over it was spit a scrawny hare, tended to bv Midik Buhn.
Tűz ropogott, felette egy soványka nyúl sült, amire Midik Buhn vigyázott.
EnglishGalahad she remembered from her first years in Avalon-a scrawny, dark, intense boy.
Galahadre emlékezett az Avalonban töltött első évéből - cingár, fekete, komoly fiú volt.
EnglishFink rubbed his lips with his tongue and then with the back of one scrawny hand.
Fink megnyalta az ajkát a nyelvével, azután megtörölte a kézfejével.
EnglishBee was not drawn to the scrawny, bearded, happy boob in lemon-yellow long underwear.
Bee-t nem vonzotta a szikár, szakállas, nyájas tuskó a citromsárga, hosszú alsógatyában.
EnglishThe ax was tucked under one scrawny arm, and the noosed rope laid around his hump.
Pallosa csenevész vállán pihent, bitókötelét púpos vállára vetette.
EnglishHe was a scrawny man with an angry, hectic face and eyes with yellow corneas.
Phil Budreau-t, bár szerették, szomszédai kissé bolondnak tartották.
EnglishScrawny red-headed little whelp she may be: still she must yield to my command.
Lehet, hogy egy vörös hajú haszontalan csibész, de akkor is teljesítenie kell a parancsomat.
EnglishPaul sat tight and upright, a pulse beating rapidly in his scrawny throat.
Egyenesen és feszülten ült, vékony nyakán sebesen lüktetett egy ér.
EnglishIt was a scrawny old man, massively discolored, eyes and mouth open.
Sovány öregember volt, már alaposan elszíneződött, szeme és szája nyitva.
EnglishKissoon had been no demigod, but his scrawny body was a reservoir of the direst suits.
Maga Kissoon sem volt félisten, ösztövér testével, mely a legszörnyűbb torzulások jeleit mutatta.
EnglishHe was a thin man with a scrawny-strong physique, a big blade nose, and a quiet, agile way of walking.
Sovány, de szikáran is csupa izom, pengeorrú férfi volt, a járása halk, rugalmas.
EnglishDavid saw the muscles in his scrawny neck and jaw grow taut.
David látta, hogyan feszülnek meg az izmok vékony nyakán, hogyan feszül meg az álla.
EnglishThe assistant was young and scrawny, but already nearly as bald as the medical examiner.
A fiatalember már most majdnem olyan kopasz volt, mint a főnöke.
EnglishIt was a monk, his scrawny features every inch the ascetic's.
Egy szerzetes volt az, vézna alakja minden porcikája aszkétáról árulkodott.
EnglishUnk, by comparison, felt scrawny, rootless, and soreheaded.
Unk ezzel szemben nyamvadtnak, gyökértelennek és zavarodottnak érezte magát.
EnglishThere were two step-ladders as well, flanking the painters like scrawny bookends.
De van két további arc is ebben a családi csoportképben.
EnglishWhats to stop me, Rhulad asked in a growl, from driving the sword right through his scrawny chest?
Mi állíthat meg abban mormogta Rhuland , hogy belemerítsem kardomat ványadt mellkasába?
EnglishHe was no more than six inches taller than Harvey, his frame scrawny, his skin distinctly yellowish in color.
Alig hat ujjnyival lehetett magasabb Harveynál, vézna fickó volt, a bőre sárgás.

Szinonimák (angolul) a(z) scrawny szóra:

scrawny