angol-magyar fordítás erre a szóra: scrawl

EN

"scrawl" magyar fordítás

EN

scrawl {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "scrawl" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThis was a four-page letter, written in a scrawl almost as childish as my own.
Négyoldalas levél volt, csaknem olyan gyerekes macskakaparással, mint az enyém.
EnglishWhenever he had grabbed my left hand with his right, the script had been a child's scrawl.
Ha ő vezette bal kezemet a jobbjával, gyerekes krikszkraksz került a papírra.
EnglishPapers and workslates lay strewn about everywhere, all covered in Sephris's urgent scrawl.
Pergamenlapok és palatáblák hevertek szerteszét, tele szinte olvashatatlan macskakaparással.
EnglishSomeone had used mustard and grape jelly to scrawl one word four times on the only blank wall in the kitchen:
Valaki mustárral és szőlőlekvárral négyszer is kiírta az egyetlen üres falfelületre:
EnglishHe could scarcely write, except to scrawl his own name.
Hiszen nem ismeri még az írást sem, csak a saját nevét tudja lekaparni.
EnglishThere were several pages of it, written in a straggling, ill-educated scrawl -- but friendly, sympathetic, practical.
Hosszú oldalakon át tartott ez a kusza, iskolázatlan irkafirka, de kedves volt, megértő és talpraesett.
EnglishHer n's were textbook neat, a striking comparison with his own, which had degenerated into a humpbacked scrawl.
Bár Annie nem mondta ki, Paul úgy gondolta, azért írhatta be az n-eket, hogy gondoskodásának újabb bizonyságát adja.
EnglishMy hand shakes as I scrawl on my pad.
EnglishSephris's precise script had given way to a barely legible scrawl, as though the thoughts had come too fast for his hands to record.
Sephris megfontolt írása macskakaparásnak tűnt, mintha a keze nem tudta volna követni gyorsan változó gondolatait.
EnglishHe glanced at the wall: peeling paint; Nicky and Ellen in penciled scrawl and below it, a date and a heart whose core was cracking plaster.
A falra nézett: lepattogzó festék, ceruzafirkálás: Nicky és Ellen; alatta pedig egy dátum és egy szív, repedezett vakolattal a közepén.
EnglishClifford had used this pen to scrawl these words.
Megmutatta Harrynek a golyóstollat, amelyikből kifogyott a tinta, és kijelentette, hogy Clifford minden kétséget kizáróan azzal firkantotta oda azokat a szavakat.
EnglishEugene had scarcely finished reading Bianchon's scrawl, when he looked up and saw the little circular gold locket that contained the hair of Goriot's two daughters in Mme.
Eugène, miután elolvasta Bianchon irkafirkáját, meglátta Vauquer-né kezében Goriot apó medalionját a két lány hajfürtjeivel.
EnglishIn Miss Brent's letter, though the signature of the surname is a mere scrawl the Christian names are reasonably clear - Una Nancy - in either case, you notice, the same initials.
Miss Brent levelében a vezetéknév csak olvashatatlan macskakaparás ugyan, de a keresztneveket elég tisztán ki lehet venni: Victoria Ann.
EnglishAt the very end, her brain-surgeon husband couldn't talk anymore, but he could still scrawl short messages with his left hand, although he was normally right handed.
A legvégén a férje, az agysebész már nem tudott beszélni, de a bal kezével még mindig tudott rövid üzeneteket firkantani, bár egyébként jobbkezes volt.
EnglishI expunge his scrawl and dissolve his vile compost, but delicately, since below there may be as many as five other layers of ever older and ever more enthralling mysteries.
Megpróbálom eltávolítani a kaparását és ezt a szörnyű kenőcsöt, amit rámázolt, ugyanis alatta akár öt réteg sokkal régebbi és érdekesebb írás lehet.

Szinonimák (angolul) a(z) scrawl szóra:

scrawl