EN

scratch {főnév}

volume_up
Sam touched a scratch on his forehead and then hurriedly took his hand away.
Sam a homlokához nyúlt, amelyen egy karcolás húzódott, aztán hirtelen elkapta a kezét.
No bruises, not even a scratch beneath the layer of ash.
Nem voltak horzsolások, a hamu alatt egy karcolás sem látszott.
It was the scratch he had drawn along the car's right-hand side that really toasted Henry's ass.
Henry vérét a kocsi jobb felén végighúzódó karcolás forralta fel.
There was blood in his hair and a shallow but ugly scratch down the back of his neck.
A hajában vér volt, és a nyaka hátulján nem mély, de csúnya horzsolás húzódott.
Their bodies ran red rivulets from scores of cuts and scratches.
Testüket több tucat repedés és horzsolás borította, patakokban folyt a vér belőlük.
No belly rub, no more ear scratching, I told him.
Nincs több has vakarás, sem fültősimogatás - mondtam neki.
scratch (és: mark, start)
He could no more sleep without sending out echolocation clicks than a chimp could nap without scratching himself.
Õ épp annyira nem tudott visszhangcsettintések nélkül aludni, mint ahogy a csimpánzok sem bírtak vakaródzás nélkül.

Példamondatok a(z) "scratch" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWell, how many men get to have a wife who was designed from scratch, just for him?
Vajon hány férfinak van olyan felesége, akit kifejezetten az ő számára terveztek?
English'Son of a swine, is the soft part of the road meant for thee to scratch thy back upon?
- Te disznó szülötte, hát arra való az út, hogy te a hátaddal dörgölődzél rajta?
EnglishThere was blood in his hair and a shallow but ugly scratch down the back of his neck.
A hajában vér volt, és a nyaka hátulján nem mély, de csúnya horzsolás húzódott.
EnglishWhen my nose itches, I scratch it, without an agonizing analysis of the situation.
Ha az orrom viszket, megvakarom anélkül, hogy előbb alaposan kielemezném a helyzetet.
EnglishHe was scratch at golf, a fine swimmer and had done some good climbs in the Alps.
Jól golfozott, kitűnően úszott, sőt az Alpokat is jó néhányszor megmászta.
EnglishPanamon laughed merrily, the pike coming up to scratch the small mustache.
Panamon vidáman fölnevetett, a tüske fölemelkedett és megvakarta a kis bajuszt.
EnglishOn the contrary, they got straight to work, ready to start again from scratch.
Sőt, máris készek a munkára, azonnal készek mindent a nulláról újrakezdeni.
English`But even starting from scratch would not be so bad if it were a year ago.
De még újra kezdeni sem volna olyan nehéz, ha ott tartanánk, ahol tavaly ilyenkor.
English'I want to give you a scratch description of the man the police are looking for.
Adhatok egy felületes személyleírást arról a pasasról, akit a rendőrségnek keresnie kell.
EnglishI would rather more crudely call it: 'I will scratch your back if you scratch mine'.
Én ezt nyersebben úgy hívnám: "megvakarom a hátadat, ha te is megvakarod az enyémet”.
EnglishSam touched a scratch on his forehead and then hurriedly took his hand away.
Sam a homlokához nyúlt, amelyen egy karcolás húzódott, aztán hirtelen elkapta a kezét.
EnglishThe Hold of the Beast, here in this valley that is but a scratch upon Dolmens hard skin.
A Bestia Kunyhója itt, a völgyben, amely csak egy kis karcolás Dolmen kemény bőrén.
EnglishI can scratch my hair and pore over my studies long before he lays eyes on me.
Megvakarhatom a fejemet és könyvem fölé görnyedhetek, mielőtt odanézne.
EnglishYou weren't wounded in battle; that little scratch on your forehead is nothing!
De nem is harcban sebesültél meg; ezek a kis karcolások a homlokodon semmit sem jelentenek!
EnglishAfter three hours' exposure, nothing but a diamond will scratch Titanic peat.
Három óra múltán a titáni tőzeget már csak a gyémánt tudja megkarcolni.
EnglishNow, either you scratch my back or you're gonna get my size ten boot up your ass!
Vagy segítesz nekem te is vagy figyelheted, ahogy a 45-ös lábammal szétrúgom a nagy seggedet!
EnglishYou'd probably better scratch it in a few places as well and blow dust into the corners.
A legjobb, ha néhány helyen meg is karcolod, és a sarkokba is tegyél port.
EnglishThe trouble has been with the other product, which evidently had to be made from scratch.
A másik darabbal voltam fennakadva, amit teljes egészében nekem kellett előállítanom.
EnglishHe must learn to... somehow... scratch himself—inside himself.
Meg kellett tanulni, hogyan vakarózhat ebben az átkozott digitális állapotban.
English`I said, I'll scratch your eyes out of your head if you don't give him up.
Mire azt feleltem: Én meg kikaparom a szemedet, ha nem mondasz le róla.