EN

scout {főnév}

volume_up
The scout stopped before Dreeve and the two held a hurried conversation in their native tongue.
A járőr Dreeve elé állt, és egy gyors megbeszélést tartottak a saját nyelvükön.
When the scout finished his report, Dreeve quieted the murmurs from the rest of pack and walked over to Cale.
Mikor a járőr befejezte a jelentést, Dreeve elhallgattatta a falkát, és ismét átsétált Rivenékhez.
From time to time, the scout gestured at Cale, Riven, and Jak.
A járőr időnként a három utazóra mutatott.
The scout walker fired several times, blackening parts of the temple rock.
A felderítő lépegető vaktában belelőtt néhányat a kőépítménybe.
They were like an army platoon on patrol, the dog, still off to their left, the scout.
Mint egy szakasz katona őrjáratban; az a kutya, kicsit távolabb, balra, a felderítő.
'Seventeen by five is pretty big for a scout vehicle.'
- Tizenhétszer öt meglehetősen nagy egy felderítő járműnek.
Igen, de akkor nem adtam rá a cserkész becsületszavamat.
Reménykedjünk benne, hogy a fickó volt cserkész.
I saw them at the parent-son scout meeting when he explained why the trip would be perfectly safe.
Láttam nála egy szülő-cserkész találkozón, amikor elmagyarázta, miért nem kell tartanunk az úttól.

Példamondatok a(z) "scout" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe scout’s expression was blank, but Gordon knew what he was feeling.
Járőrtársa arca kifejezéstelen volt, Gordon mégis tudta, mi játszódik le benne.
EnglishThen the last thin thread of control broke and the Scout broached broadside.
Azután az egyensúly utolsó vékony szála is elszakadt, és a Scout oldalra dőlt.
English'You sound like some half-baked little Boy Scout,' Mondale said scornfully.
- Tisztára úgy dumálsz, mint valami kiscserkész - jegyezte meg Mondale megvetően.
EnglishAs part of scout unit Zeta, Davin was tasked with reconnoitering the rocky highlands.
A Zéta csoport tagjaként Davinnak a sziklás felföldek felderítése volt a feladata.
EnglishFor me, it was Iying on my back... at Boy Scout camp, watching falling stars.
Én azt láttam, amikor hanyattfekszem... a cserkésztáborban, a hullócsillagokat nézve.
EnglishThey were like an army platoon on patrol, the dog, still off to their left, the scout.
Mint egy szakasz katona őrjáratban; az a kutya, kicsit távolabb, balra, a felderítő.
EnglishIt looked away, towards the plant the scout missile had been hiding underneath.
Aztán lesütötte a szemét, és a húsos zöldséget fixírozta, ami mögött az rrakéta rejtzött.
EnglishBut a battered Gubru scout had shown up at the place where the distress call came from.
Egy viharvert gubru felderítő mégis felbukkant ott, ahonnan a segélykérés érkezett.
EnglishThe tiny scout departed the galaxy in a manner that was picturesque, if ultimately lethal.
Az apró hajó látványosan, visszavonhatatlan véglegességgel távozott a galaxisból.
EnglishAll Terrain Scout Transports and jungle assault vehicles will be the first wave.
A felderítőcsoportok és a támadó járművek alkotják az első hullámot.
Englishthe scout asked.
Miért nem menekültetek Morgranról egy biztonságosabb helyre? kérdezte a felderítő.
EnglishYe came to join or at least scout this Rightful Conspiracy, did ye not?
Azért jöttél, hogy csatlakozz az összeesküvéshez, vagy legalább felderíts azt, igaz?
EnglishMy friend wanted to know how fast this alien scout vehicle of mine would be going.
A barátom megtudakolta, hogy az én földönkívüli felderítő járművem milyen sebességgel halad.
EnglishAlongside the Interpreter was the even bigger body of a raptor scout.
Mellettük egy rszem sötétlett; a nstény egészen eltörpült a testes sziluett mellett.
EnglishThen she covered her eyes and put her head against the front tire of the overturned Scout.
Azután eltakarta a szemét, és fejét a felfordult Scout kerekének döntötte.
EnglishThe scout stopped before Dreeve and the two held a hurried conversation in their native tongue.
A járőr Dreeve elé állt, és egy gyors megbeszélést tartottak a saját nyelvükön.
EnglishDo you also scout the possibility that she may have killed Mrs. Welman out of compassion?
Ugyanígy elutasítja annak a lehetőségét is, hogy megölte... irgalomból?
EnglishHe gathered up eight bottles, started to work his way back out of the Scout, then thought again.
Összeszedett nyolc üveget, és hátrált kifelé a Scoutból, azután meggondolta magát.
EnglishBut at this hour, in the dark, Pittman didn't see how he could scout anything.
Ilyen késői órán és ekkora sötétségben azonban fogalma sem volt arról, hogyan tudná ezt megtenni.
EnglishShe had been gone all day, leaving early with Retten Kipp to scout the land ahead.
Preia egész nap távol volt, korán kiment Retten Kippel, hogy felderítsék a terepet a csapat előtt.