Példamondatok a(z) "scot" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe current President of the Consistorial Court was a Scot called Hugh MacPhail.
Az Egyháztanács elnöki méltóságát a skót Hugh MacPhail töltötte be.
EnglishNow, Lord Loftus, I cannot let you go scot-free, for the sake of my reputation.
Sajnos, Lord Loftus, nem engedhetem el büntetés nélkül, mert azzal csorba esne a tekintélyemen.
EnglishShe and this man, said Aaron, were seen in Donnelaith, Scot- land.
Rowant és ezt az embert vette át a szót Aaron látták a skóciai Donnelaith-ben.
EnglishI forgot you weren't a Scot, darling, don't you like the bagpipes?
Elfelejtettem, drágám, hogy te nem vagy skót... nem szereted a dudát?
EnglishYou could kill me right now, get out of here scot-free, couldn't you?
Lelőhetnél most rögtön, és elrohanhatnál innen, szabadon, igaz?
EnglishHe was a hardened criminal, a mixture of Scot and Irish with a small bullet head and a wicked temper.
Megrögzött bűnöző volt, kis golyófejű, harapós kedvű, skót és ír keverék.
EnglishI must go back to Scot- land, go back to where it had begun.
Vissza kell térnem Skóciába, vissza kell térnem oda, ahol elkezdődött.
EnglishMacdonald was a Scot and took the brew of his ancestors neat.
MacDonald skót volt, tisztán itta az elei által érlelt párlatot.
EnglishNobody can claim any longer that the guilty get off scot-free.
Senki sem mondhatja többé, hogy a bűnös büntetlenül megússza.
EnglishThe father of modern economics, Adam Smith, was a Scot.
Skóciában született Adam Smith, a modern közgazdaságtan atyja.
EnglishMungo, the Scot, was bringing a pair of chairs up from below.
Mungo, a skót, két széket cipelt föl lentről.
English'Wot -- free soldiers an' a cantankerous ol' Scot?
Három katonát meg egy házsártos vén skótot?
EnglishPat Hendrik, a Scot, had been first officer.
EnglishBut he read ten pages, rose, and sought an interview with the Head of Station, a shrewd Scot with a mordant wit.
Miután azonban szobájába érve elolvasott tíz oldalt, felállt, és bejelentkezett a irodafőnökhöz, aki egy gyilkos humorú skót volt.
EnglishThe Scot lifted his nose to the weather as he emerged from below and sniffed at it like a bloodhound coming out of its kennel.
A skót föltartott orral szaglászta az időjárást, amíg fölkapaszkodott, és úgy szimatolt, mint a véreb, ha kijön a kutyaólból.
EnglishHowever, they are overwhelming citizens with brutal austerity programmes and allowing the perpetrators to get off scot-free.
Ez a csomag azonban durva megszorító programokkal árasztja el a polgárokat, azt viszont hagyja, hogy az elkövetők büntetlenül megússzák.
EnglishI expected more from a Scot.
Englishto pay sb off scot and lot
Englishto pay scot and lot
EnglishThe Scot gave a cackle.

Szinonimák (angolul) a(z) Scot szóra:

Scot