angol-magyar fordítás erre a szóra: scientific

EN

"scientific" magyar fordítás

EN

scientific {melléknév}

volume_up
We cannot prejudice this scientific assessment with a non-scientific-based definition.
Nem tehetjük tönkre ezt a tudományos értékelést nem tudományos alapú meghatározásokkal.
Merit should be measured in terms of scientific excellence and scientific production (publications).
Az érdemet tudományos kiválóságban és tudományos teljesítményben (publikációkban) kell mérni.
As a result, inequalities in scientific development will be intensified.
Ennek eredményeképpen elmélyülnek az egyenlőtlenségek a tudományos fejlődésben.

Példamondatok a(z) "scientific" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishScientific research and technology play a key role in achieving these objectives.
A tudományos kutatás és a technológia kulcsszerepet játszanak e célok elérésében.
EnglishThe analysis should be based on extensive scientific and environmental factors.
Az elemzésnek kiterjedt tudományos és környezetvédelmi tényezőkön kell alapulnia.
EnglishI hope that this is the sort of scientific cooperation we are now moving towards.
Remélem az ilyen jellegű tudományos együttműködés felé teszünk most lépéseket.
EnglishI am perturbed that absolutely no space is given to divergent scientific opinions.
Zavar, hogy abszolút nem biztosít teret az ellentétes tudományos véleményeknek.
EnglishThe Commission immediately asked the ECDC to carry out a scientific assessment.
A Bizottság késedelem nélkül felkérte az ECDC-t a tudományos vizsgálat elvégzésére.
EnglishThe scientific independence of statistical research in Europe must be ensured.
A statisztikai kutatások tudományos függetlenségét biztosítani kell Európában.
EnglishImmediately after that, though, come student exchanges and scientific cooperation.
Rögtön utána következnek a diákcsere-programok és a tudományos együttműködés.
EnglishWe are embracing poverty by choice in the name of a disputed scientific theory.
Egy vitatott tudományos elmélet nevében tudatosan a szegénységet választjuk.
EnglishThat is a very good thing, because climate has never been off the scientific agenda.
Ez örvendetes, mert a tudományos napirendről soha nem is került le ez a kérdés.
EnglishOne of the fields in which women are hugely underrepresented is scientific research.
Az egyik terület, ahol a nők alulreprezentáltsága óriási, az a tudományos kutatás.
EnglishThe Agreement also encourages cooperation in the field of scientific research.
A megállapodás ösztönzi a tudományos kutatás területén folytatott együttműködést is.
EnglishStill, in spite of everytung, unrestricted scientific research was still permitted.
Mégis, mindennek ellenére még mindig megengedték a korlátlan tudományos kutatásokat.
EnglishSo, I did what any person seriously pursuing scientific advancement would do.
Úgyhogy azt tettem, amit bárki tenne, aki tudományos előrelépést szándékozna elérni.
EnglishThe scientific arguments about climate change and its impact are glaringly obvious.
Az éghajlatváltozásra és hatására vonatkozó tudományos érvek teljesen nyilvánvalóak.
EnglishD'you know how embarrassing it is to mention good and evil in a scientific laboratory?
Tudod te, mennyire zavaró egy tudományos laboratóriumban Jót és Gonoszt emlegetni?
EnglishThe European Research Area will strengthen the scientific and technological platform.
Az Európai Kutatási Térség erősíteni fogja a tudományos és technológiai platformot.
EnglishYou've gathered them all up, and the evidence will tell some scientific tale.
Mindent összeszedtél, a bizonyítékokból majd csak kikerekedik valami tudományos mese.
EnglishHave none of us, or very few of us, scientific backgrounds in this Parliament at all?
Senkinek sincs ebben a Parlamentben tudományos háttere, vagy legalább néhányunknak?
EnglishIt is important, therefore, that the rules are based on reliable scientific opinion.
Így lényeges, hogy a szabályok megbízható tudományos véleményen alapuljanak.
EnglishAsimov wrote each novel at the level of the then current scientific understanding.
Asimov mindegyik regényt a megírás idejét jellemző tudományos színvonalhoz idomította.