EN

schooling {főnév}

volume_up
schooling
volume_up
iskoláztatás {fn}
Also cause for concern is the situation regarding registration of births and low levels of schooling.
Aggodalomra ad okot a születési anyakönyvezés helyzete, valamint az iskoláztatás alacsony szintje.

Példamondatok a(z) "schooling" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWelman has been wonderfully kind, giving me all that expensive schooling.
Mrs. Welman csodálatosan nagylelkű volt, hogy ennyi pénzt fordított a neveltetésemre.
EnglishShe's spent money on him, schooling and on clothes and on all sorts of different things.
Mrs. Burton-Cox pénzt költött rá, iskolába járatta, ruházta, sok mindent megtett érte.
EnglishThe educational reform that took place from 1994 to 1999 introduced a new system of schooling.
Ez az oldal jelenleg csak angol nyelven és a választott ország nyelvén olvasható.
EnglishThe educational reform that took place in 1999 introduced three levels of schooling.
Az 1999-es oktatási reform háromlépcsős iskolarendszert vezetett be.
EnglishBetter information must be produced on children's rights and schooling.
Több információval kell szolgálni a gyermekek jogairól és iskolázásáról.
EnglishI'll never have a better schooling in world misfits than I had there.
Soha nem kaptam jobb nevelést a világ csődtömegéből, mint a börtönben.
EnglishThose who are here only for some schooling in the Sight do not take such vows.
- Akik csupán azért vannak itt, hogy némi jártasságot tanuljanak a Látásban, nem tesznek ilyen esküt.
EnglishPut it about, if you wish, that you have sent her for schooling in a nunnery.
Ha akarod, híreszteld el, hogy kolostorba küldöd tanulni.
EnglishThe higher the level of schooling, the less time there is for young people to be involved in sport.
Minél magasabb szintű az oktatás, annál kevesebb idejük van a fiataloknak a sportolásra.
EnglishCompulsory schooling involves learning the language of the country and possibly other languages.
A kötelező oktatás keretében megtanuljuk az adott ország nyelvét és esetleg más nyelveket is.
EnglishSchooling is a fundamental issue that we should today reaffirm.
, írásban. - (FR) Az iskolázás olyan alapvető kérdés, amelyet ma újólag meg kell erősítenünk.
EnglishHe himself had suffered beneath his brothers critical, unrelenting eye during the years of his own schooling.
Maga is sokat szenvedett tanulmányai során fivére kritikus, pengeéles szeme miatt
EnglishApparently, Carver gets home schooling for the next three months.
Állítólag, Carver otthon fog tanulni a következő három hónapban.
EnglishThey were sentenced to do this for life and to miss out on schooling.
Egy életre erre lettek ítélve, és kimaradnak az oktatásból.
EnglishCompulsory schooling, as we understand it, helps people to live together in harmony.
Az általunk ismert értelemben vett kötelező oktatás segít abban, hogy az emberek harmonikusan éljenek együtt.
EnglishThe rapporteur also seeks to compare the right to the Internet with the right to access to schooling.
Az előadó továbbá megpróbálja összehasonlítani az internethez és az iskoláztatáshoz való jogot.
EnglishAt that time, a large amount of money had come into Newcastle University to improve schooling in India.
Akkoriban egy nagy pénzösszeg érkezett a Newcastle-i egyetemre az indiai iskolák fejlesztésére.
EnglishSchooling' came from teachers who despaired of accomplishing anything.
A környék egy nagy, poros puszta volt, területén néhány szétszórt, a kormány által emelt csupasz betonházzal.
EnglishAlso cause for concern is the situation regarding registration of births and low levels of schooling.
Aggodalomra ad okot a születési anyakönyvezés helyzete, valamint az iskoláztatás alacsony szintje.
EnglishThis is the purpose served by a good compulsory schooling system.
Ezt a célt szolgálja a jó kötelező oktatási rendszer.

Szinonimák (angolul) a(z) schooling szóra:

schooling
English
school
Sunday school
comprehensive school