EN

scholarship {főnév}

volume_up
An academic scholarship to UTEP opened the door.
Egy egyetemi ösztöndíj azután megnyitotta előtte az ajtókat.
Widening the intellectual base through scholarship programmes also requires additional funds.
További forrásokra van szükség az értelmiségi bázis ösztöndíj-programok útján történő kiszélesítéséhez is.
Loving parents, top grades, Ivy League scholarships, of course, Stephanie.
Szerető szülők, kitűnő jegyek, Ivy League ösztöndíj, és persze, Stephanie.

Példamondatok a(z) "scholarship" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe got a scholarship to Princeton, but he's going to Europe first to model.
Úgy tudom ösztöndíjat kapott Princetonba, de előbb elmegy Európába manökennek.
EnglishHe is a scholar, he said after a moment, but scholarship is not his ruling passion.
Tudós ember szólalt meg kis hallgatás után de nem a tudomány az uralkodó szenvedélye.
EnglishWhen I got a military scholarship two weeks later, they allowed me to go.
Amikor kaptam egy katonai ösztöndíjat két héttel később, hagyták, hogy menjek.
EnglishMary Vyse, of course, was scholarship class - a wonderfully retentive memory.
Csodálatos emlékezőtehetsége van, de különben rettenetesen unalmas gyerek.
EnglishIf I hadn't gotten a scholarship to Athena, I'd never have gotten even that far.
Ha nem kaptam volna ösztöndíjat Athénára, nagy a valószínűsége, hogy még oda se jutok el.
EnglishThey seemed to have a whole other way of looking at scholarship here.
Úgy vettem észre, hogy a tudományokat itt merőben más szemszögből közelítik meg.
EnglishScholarship was his life, and Alcalde rarely spoke about something without reflection.
Annyira belemélyedt a szövegbe, hogy a kávéról teljesen megfeledkezett.
EnglishThe best thing they'd done for me was to give me my scholarship to Athena at the age of twelve.
Akkor tettek jót velem, amikor tizenkét éves koromban Athénára küldtek tanulni.
EnglishBut I'd let that power grow cold inside me as scholarship and devotion to others claimed me.
Ám aztán engedtem, hogy azt az erőt lehűtse bennem a tudós lét és a törődés másokkal.
EnglishThis meant scholarship and research had become mostly surprise-free, as well.
A vezetőjük, egy Butta Fyrnix nevezetű nő beszélni szeretne veled.
EnglishI—' 'Your records also say that you're here on scholarship, and that you've done well.'
- Az iratok arról is beszámolnak, hogy ösztöndíjjal van itt, és jól tanul.
EnglishSo I got a scholarship to St. Lawrence University, Upstate New York; finished that.
Ösztöndíjat kaptam a St. Lawrence Egyetemre New York államban.
EnglishThe pyramid of power meant that the most experienced scholars did little scholarship.
Első pillantásra kőtömböknek tűntek, de nem lehettek nehezek, mert Yugo fél kézzel tartotta őket.
EnglishChosen for their piety and scholarship, each soon impressed the others.
A jámborságuk és intellektusuk miatt kiválasztott papok hamar megkedvelték egymás társaságát.
EnglishMy parents give a scholarship to girls who can't get into art school.
Nem tudtad, hogy a szüleim ösztöndíjat adnak szegény művészlányoknak?
EnglishThat boy won a four-year scholarship on the strength of that photograph.
Ez a fiú négyéves ösztöndíjat kapott ezalapján a fénykép alapján.
EnglishAnd just walking, I found a man who gave me a full scholarship to the United States.
És csak séta közben találkoztam egy emberrel, aki egy teljes ösztöndíjat adott az Egyesült Államokba.
EnglishI won a full academic scholarship out of high school.
Megnyertem egy teljes tanulmányi ösztöndíjat amikor végeztem a középiskolában.
EnglishHe began to understand how a man could devote his life to scholarship with absolute contentment.
Kezdte megérteni, hogyan tudja egy ember az egész életét az elméleti tudományoknak szentelni.
EnglishThis was a book, a codex of vellum, such as I had never seen in my long life of scholarship!
- Egy könyv volt, egy pergamenkódex, de olyan, amilyet még sose láttam hosszú, tudós életem során!

Szinonimák (angolul) a(z) scholarship szóra:

scholarship