EN

scent {főnév}

volume_up
The scent on the air was a perfume, a heavy cloying perfume.
A levegőben úszó illat kölni szaga volt: nehéz, terhes kölnié.
It came from his thinking as scent rises from flowers; song, the sound of angels.
Akár az illat a virágból, úgy áradt a gondolataiból az ének, az angyalok hangja.
The smell of burning peat grew stronger - a strangely homelike scent.
Az égő tőzeg szaga egyre erősebb lett különös, szinte otthonos illat volt.
scent (és: flair, nose, vent)
I think it was the scent that woke me up, and then I heard the noise of the window.
Azt hiszem, a szag ébresztett fel, aztán hallottam a zajt az ablakból.
The scent was faint, but it was almost irresistible.
A szag gyenge volt, ám szinte ellenállhatatlan.
The scent was just as intoxicating as the drink itself.
A szag legalább olyan kábító volt, mint az ital maga.
scent (és: perfume)
Dressed in expensive clothes, and with traces of a heavy scent around him.
Finom holmit visel, körüllengi valami nehéz kölni illata.
The scent on the air was a perfume, a heavy cloying perfume.
A levegőben úszó illat kölni szaga volt: nehéz, terhes kölnié.
Again, I breathed in the bright citrus fragrance of the Florida water, and also the scent of rum.
Ismét megcsapott a Florida kölni üde citrusillata, és azzal együtt a rumszag.

Példamondatok a(z) "scent" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt came from his thinking as scent rises from flowers; song, the sound of angels.
Akár az illat a virágból, úgy áradt a gondolataiból az ének, az angyalok hangja.
EnglishThe scent of his body was sweet, though heavy with sweat and the juices of love.
A testének édes illata volt, pedig elborította az izzadság meg a szerelem folyadéka.
EnglishI know your scent too, and the things you've seen, I know the smell of the wind on
- Ismerlek téged - suttogta Morrigan, az apja mellkasához dörgölve a homlokát.
EnglishShe took tighter hold on his hair, and pulled him away from the bliss of her scent.
Lori még jobban belemarkolt a hajába és elhúzta a kábító, meleg illat forrásától.
EnglishAt least to touch her red hair, to kiss her white skin, to drink the scent of her.
Hogy legalább megérintsem vörös haját, megcsókoljam fehér bőrét, beigyam a szagát.
EnglishBut how did he know it was the scent of man without ever having met a man before?
De honnan tudta, hogy emberszagot érez, ha sohasem találkozott még emberrel?
EnglishMusic drifted over the lake, and the air was full of the nightflowers' musky scent.
Zene lebegett a tó felett, és a levegő tele volt az éjvirágok pézsmaillatával.
EnglishThe scent of her hair receded like a balloon rising, and soon it was beyond his grasp.
Michelle hajának illata úgy távolodott el tőle, akár az ég felé röppenő léggömb.
EnglishA witch, a witch through and through; the scent of power rose from her like perfume.
Boszorkány volt minden ízében, parfümként csapott föl belőle a hatalom szaga.
EnglishHe materialized a comfy Provencal kitchen, tables, the fetching scent of cof- fee.
- Voltaire materializált egy kényelmes provance-i konyhát, asztalokkal, kávéillattal.
EnglishI reckoned by scent at least three dead bodies, scattered through the rubble.
Szagról legalább három hullát azonosítottam a hulladék különböző szintjein.
EnglishA faint scent of smoke hung on the motionless air though no smoke was visible.
A mozdulatlan levegőben alig érezhető füstszag lebegett, bár a füst maga nem látszott.
EnglishYpu have to make Dora touch those things again, examine them, catch the scent of them!
Rá kell bírnod a lányomat, hogy nézze meg, vegye kézbe őket, érezze meg a szagukat!
EnglishAh, yes, you catch this scent that comes from me, and I the scent that comes from you.
Ó, igen, érzed a szagot, ami belőlem jön, és én is érzem a szagot, ami belőled jön!
EnglishThe air seemed hot and somehow breathless with the scent of ambergris and sandalwood.
A levegő forrónak tetszett s valamiképp fullasztónak az ámbra- és szantálfaillattól.
EnglishThe Seeker knows almost exactly where we are, and our scent will lead it right to us.
A Fürkész szinte pontosan tudja, merre vagyunk, és a szagunk után könnyen ránk talál.
EnglishThe men had no doubt at all that he had caught Ennis's scent, good and strong.
A rendőröknek semmi kétségük nem maradt, hogy erős és megbízható szagot fogott Ennisről.
EnglishStill, the exotic scent she wore made him giddy as he accepted the scrap of paper.
Mégis megszédítette a nő egzotikus illata, amikor átvette tőle a papírt.
EnglishBecause, madame, it is sometimes difficult to set a dog on the scent.
- Tudja, madame, van az úgy, hogy nehéz rábírni egy kopót, hogy szimatot kapjon.
EnglishThe hot night was laden with the scent of flowers and with the salt smell of the sea.
A forró éjszakát virágillat járta át, messziről a tenger sós szaga érzett.