angol-magyar fordítás erre a szóra: to scat

EN

"to scat" magyar fordítás

EN

to scat {ige}

volume_up
to scat
volume_up
halandzsázva énekel {i.} [pl.]

Példamondatok a(z) "to scat" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishLike the secret scat singing, it somehow made my hard life just a trifle easier.
Akárcsak a titkos halandzsa-éneklés, valahogyan ez is könnyített egy parányit nehéz életemen.
EnglishThe rams tore into their already decimated ranks and scat- tered the Trolls further.
A gerendák befúródtak a máris megtizedelt sorok közé, és még jobban szétszórták a trollokat.
EnglishWhat I was really doing, of course, was chasing the blues with scat singing.
Valójában persze a kísérteteket hessegettem a halandzsaénekléssel.
EnglishSo he covered it with snow, like a dog covering its own scat, and then he began to crawl.
Így hát letakarta hóval, mint a kutya, amelyik elássa az ürülékét, azután mászni kezdett.
EnglishThere are lonely houses scat- tered over the moor, and he is a fellow who would stick at nothing.
A láp körül magányos házak vannak, és Selden semmitől sem riad vissza.
EnglishDust rose from his horse's hooves, small explosions that drifted and scat- tered in a soft west wind.
A ló patája kis porfelhőket pöffentett, amelyek fölemelkedtek és szétszóródtak a lágy nyugati szélben.
EnglishShe was still talking, and he could feel her sitting him back into the scat, but it was all distant.
Az anyja tovább beszélt, és Tad érezte, hogy visszaülteti az ülésre, de ugyanakkor mindez tőle távol történt.
EnglishHe better scat before someone puts a hole in him bigger than the gap between a survivalist’s ears.
Jobban teszi, ha elhúzza a csíkot, mielőtt akkora likat kap a fejébe, akár egy kontinuista pofája.
EnglishRyan nodded sleepily, slipped off his scat belt, and thanked (iod thai lie hadn't drunk too much in Moscow.
Ryan álmosan bólintott, kikapcsolta a biztonsági övét, és magában hálát adott istennek, hogy nem ivott túl sokat Moszkvában.
EnglishCloudy with scat­tered showers, and chilly, temperature in the middle forties, dropping to just below freezing at night.
Felhős égbolt, helyenként esővel, éjszaka fagypont alatti, nappal legfeljebb 7-8 fokra emelkedő hőmérséklettel.
EnglishI might have some more scat.
EnglishI'm gonna need some scat.
English- Dude, we need some scat.
EnglishHe climbed out of his scat, collected his flight charts and other necessary papers, tucked them in his carry-ban and headed out of the aircraft.
Összeszedte a repülési okmányokat meg a többi szükséges papírt, begyömöszölte őket a pilótatáskájába, és kifelé indult a repülőgépből.
EnglishHe raced across the open ground and leaped through the nearest fire, kicking at the dying flames, scat- tering sparks and brands in every direction.
Keresztülszáguldott a nyílt sávon, átugrotta a legközelebbi tüzet, szétrúgta a haldokló lángokat, szerteszórta a parazsat, ?az üszkös ágakat.
EnglishI continued to be comforted by music of my own making, the scat singing, the brainless inward fusillades of 'skeedee wahs' and 'bodey oh dohs', and so on.
Továbbra is saját gyártmányú zenémmel vigasztaltam magam, a halandzsa-dúdolással, a szkídivá-k és bodi-ó-dú-k ütődött néma pergőtüzével és így tovább.
EnglishElminster opened a belt pouch, took one of the dried peas every thief carries to scat-ter and make pursuers trip, and cast it ahead of him into the darkness.
Elminster kinyitotta az övén lógó erszények egyikét, elővett belőle egy szárított babszemet, amit minden tolvaj magánál hord, és bedobta az előtte elterülő sötétségbe.
EnglishAs for scat singing: I came across what I consider a most amusing graffito, written in ball-point pen on tile in the men's room at Will Fairchild Memorial Airport one morning.
Ami a halandzsát illeti: egy szép reggelen mulatságos falrafirkával találkoztam: golyóstollal írták a Will Fairchild emlékére épült repülőtér férfivécéjének a falára.