EN

scarf {főnév}

volume_up
1. általános
There's a scarf and gloves for you by the front door.
A bejárati ajtónál van egy sál meg egy pár kesztyű a számodra, ha utána akarsz menni.
Because of the scarf I could see noth-ing and hear very little.
A sál miatt semmit sem láttam, és alig hallottam valamit.
The scarf seemed obvious enough for identification.
A sál nyilvánvalóan alkalmasnak tűnt a célra.
The violet scarf was loose enough to show that he wore no tie and that he had a thick, soft brown neck, like the neck of a strong woman.
Lila sálját elég lazán vetette a nyakába, kitetszett, hogy nincs rajta nyakkendő, és hogy puha, kövér nyaka van, mint az izmos asszonyoknak.
2. "scarves"
There's a scarf and gloves for you by the front door.
A bejárati ajtónál van egy sál meg egy pár kesztyű a számodra, ha utána akarsz menni.
Because of the scarf I could see noth-ing and hear very little.
A sál miatt semmit sem láttam, és alig hallottam valamit.
The scarf seemed obvious enough for identification.
A sál nyilvánvalóan alkalmasnak tűnt a célra.
The violet scarf was loose enough to show that he wore no tie and that he had a thick, soft brown neck, like the neck of a strong woman.
Lila sálját elég lazán vetette a nyakába, kitetszett, hogy nincs rajta nyakkendő, és hogy puha, kövér nyaka van, mint az izmos asszonyoknak.

Példamondatok a(z) "scarf" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe woollen scarf was slipped round her neck and then, suddenly, pulled tight...
A gyapjúsál rátekeredett a nyakára, aztán egyszerre csak szorítani kezdte...
EnglishVenkman looked down and saw that he still had on his coat, scarf, and hat.
Venkman lepillantott és látta, hogy még mindig öltönyben, sálban és kalapban van.
EnglishUnwrapping it, she found a scarf of watered blue silk, embroidered with gold thread.
A doktornő kicsomagolta, s egy aranyhímzéses, világoskék sálat talált benne.
EnglishPatiently he let Remmick take away the silk blazer and the outrageous scarf.
Békésen tűrte, hogy Remmick levegye róla a selyemblézert és a rikító sálat.
EnglishA dark woman with untidy hair imperfectly bound in a scarf and a tired face came first.
Először egy sötétruhás, kendővel felkötött hajú és fáradt arcú nő következett.
EnglishI reached Kingsleys yellow and green scarf out of my pocket and draped it over his knee.
Kivettem a zsebemből Kingsley sárga-zöld mintás sálját, és a térdére fektettem.
EnglishShe wore a white silk shirt with a scarlet scarf loose around her throat.
Fehér selyeminget viselt, vörös sállal, amelyet lazán csavart körül a nyakán.
EnglishCinders had given us the scarf and hat, along with a pair of neat sunglasses.
Cinderstől kaptuk a kalapot meg a kendőt, és még egy menő napszemüveget.
EnglishThe woman puts her new scarf up over her hair and glances at Pete, who's bare-headed.
A nő a hajára teríti új kendőjét, és Pete-re pillant, aki hajadonfőtt lépked mellette.
EnglishI wound his scarf around my neck and went out to the dinette to switch off the light.
A sálját a nyakam köré csavartam, és kimentem a teakonyhába, hogy eloltsam a villanyt.
EnglishHe pulled Sheila's scarf from his fist and puffed it dramatically into the air.
- Azzal kihúzta Sheila kendőjét a jobb markából, színi mozdulattal földobta, és alája fújt.
EnglishAnd - I know I mustn't ask questions - but was there really a message knitted into the scarf?
És tudom, hogy nem kellene kérdeznem , de tényleg üzenet volt belekötve a sálba?
EnglishBelieve she gave her a scarf or summat--one she hadn't no more use for.
Azt hiszem, valami kendőt is adott, valami kimustrált vacakot bólogatott Mrs. Tucker.
EnglishGalan raised an incredulous eyebrow, and then doffed his dirty head scarf.
Calan hitetlenkedve emelte meg az egyik szemöldökét, azután még kosüis fejét is megrázta.
EnglishHe opened the door, began to step out, then paused to pull Vi's scarf off the hook.
Kinyitotta az ajtót, már majdnem kilépett, amikor megállt, hogy levegye Vi sálját a fogasról.
EnglishIt's all your fault - you, with your Mamma, dear, wait a moment, I'll just pin my scarf.
"Mindjárt, anyuskám, mindjárt, anyuskám, csak épp a kendőm tűzöm meg!"
EnglishThe man in the black shirt and yellow scarf was sneering at me over the New Republic.
A fekete inges, sárga sálas ember a New Republic fölött rám bámult.
EnglishI took off the scarf tie, wiped my face thoroughly so there was no blood from the tears on it.
Leoldottam a nyakkendőmet, gondosan letörülgettem az arcomról a könnyek véres nyomát.
EnglishRichter zipped up his flight suit, tucked in his scarf, and climbed aboard.
Richter felhúzta repülős overallja cipzárját, betűrte a sálját és felkapaszkodott a fedélzetre.
EnglishShe added a paisley scarf around her neck to show that Bea was still Bea.
Biztonsági kártyáját kivette táskájából, majd a nyakába akasztotta.

Szinonimák (angolul) a(z) scarf szóra:

scarf