angol-magyar fordítás erre a szóra: scarcely ever

EN

"scarcely ever" magyar fordítás

EN

scarcely ever {határozószó}

volume_up

Példamondatok a(z) "scarcely ever" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt was one of many weapons on display in the house which I'd scarcely ever noticed.
Egyike volt a házban található számos fegyvernek, amelyeket úgyszólván észre sem vettem.
EnglishIt taught me to hope, said he, as I had scarcely ever allowed myself to hope before.
- Reményt ébresztett bennem - mondta Darcy -, ahogy addig talán még sohasem reménykedtem.
EnglishDarcy that they scarcely ever saw him.
Jól van; Darcy annyira lefoglalja, hogy ők is alig látják.
EnglishThis has been a constant theme in history: women have scarcely ever been portrayed on newly minted coins.
Ez a történelem visszatérő témája: a nőket ritkán ábrázolták újonnan vert érméken.
EnglishMy wandering Little Boy, whom I scarcely ever see at all.
Magához szorított, feje a mellemhez simult.
EnglishBingley's name was scarcely ever mentioned between them.
Ennek a kívánságnak Elizabeth nem tudott ellentmondani, s Bingley neve ezentúl alig került szóba köztük.
EnglishScarcely ever did the winds come into the valley, sealed off as it was, except for two or three passes, from the coasts.
Szél ritkán jutott be az elzárt völgybe, ahonnan csak két-három szoroson át lehetett lemenni a tengerhez.
EnglishThe boys who played football in the street were foulmouthed, grubby creatures; she could scarcely imagine ever pining for their affections.
Az utcában focizó fiúk mocskos szájú, durva figurák voltak; nehezen képzelte el, hogy ő felkelthetné az érdeklődésüket.
EnglishShe not unfrequently stopped at the Parsonage, and had a few minutes' conversation with Charlotte, but was scarcely ever prevailed upon to get out.
Miss de Bourgh elég gyakran megállt a paplaknál, s néhány percig beszélgetett Charlotte-tal, de a legritkább esetben sikerült őt rávenni, hogy kiszálljon.
EnglishWe know that a proper decision for or against the authorisation of GMOs has scarcely ever been taken by the Council or the Committee of Permanent Representatives.
Tudjuk, hogy a GMO-k engedélyezése mellett vagy ellen a Tanács vagy az Állandó Képviselők Bizottsága szinte sohasem hozott megfelelő határozatot.
EnglishBut as we went south from Istanbul into Asia Minor, Gabrielle felt the allure of the new and strange land even more strongly, so that she was scarcely ever at my side.
Csakhogy mikor Sztambult elhagyva délnek mentünk, Kis-Ázsia felé, Gabrielle még erősebben érezte a különös új föld vonzását, úgyhogy alig volt mellettem.

Hasonló fordítások a(z) "scarcely ever" szóra magyarul

scarcely határozószó
Hungarian
ever határozószó
hardly ever határozószó