EN

scar {főnév}

volume_up
Meland was a thin man with an evill-looking scar running down his' left cheek.
Meland vékony férfi volt, bal arcán csúf forradás futott végig, amely gonosz külsőt kölcsönzött számára.
Lényeg, hogy Harrynek ott volt az a forradás és én tudtam róla.
Egyébként volt az elhunyton ilyen forradás?
I did see a long scar running down the right cheek-probably from a knife cut.
Hosszú heg fut végig a jobb arcán, valószínűleg késtől származik.
She noticed he had a jagged scar on the back of his wrist.
Tess észrevette, hogy kézfején heg nyomát viseli.
Across her belly, the scar was already starting to fade.
A hasán húzódó heg halványodni kezdett.
A scar across the gaunt cheek accentuated the menace of his already grim visage.
A szikár képén végighúzódó széles sebhely még komorabbá tette amúgy is fenyegető arcát.
The scar showed, pale and puckered, on his right temple.
Előtűnt a sebhely, halvány és ráncos volt a jobb halántékán.
The scar on his cheek showed white in the swinging lights.
A himbálózó lámpák fényében fehérlett a sebhely az arcán.

Példamondatok a(z) "scar" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBehind this was the darkness of the forest proper and the open space of the scar.
E mögött sötétedett a tulajdonképpeni erdő a beléje vágott nyiladék sebhelyével.
EnglishTwo meters to the left of that tree, the one with the lightning scar, is a hole.
Két méterre a villámcsapás nyomát viselő fától balra egy lyukat fog találni-.
EnglishHe rubbed absently at the small white scar high on his forehead as he did so.
Közben szórakozottan megvakarta a magasan a homlokán lévő kis fehér sebhelyet.
EnglishThe scar-faced Borderman recognized the danger of their position at a glance.
A sebhelyes arcú határvidéki egyetlen pillantással fölmérte helyzetük kockázatait.
EnglishHis hand went to the small white scar on his forehead and began to rub it nervously.
Ujja a homlokán lévő kis fehér sebhelyre tévedt, idegesen dörzsölgetni kezdte.
EnglishA scar across the gaunt cheek accentuated the menace of his already grim visage.
A szikár képén végighúzódó széles sebhely még komorabbá tette amúgy is fenyegető arcát.
EnglishHe had a hundred questions about the scar, but this wasn't the right time to ask them.
Száz kérdés támadt benne a sebbel kapcsolatban, de nem most kellett feltennie őket.
EnglishSo now they were seeing the scar tissue which I had never even shown Edith.
Így hát most meglátták a heges képződményt, amit még Edithnek sem mutattam meg soha.
EnglishIt only took a piece of skin off, but he still had time scar when I saw him.
Kitépett egy kis darab bőrt; amikor találkoztunk, még látszott a sebhely.
EnglishThat man was Harry and Harry had a scar behind his left ear, I'm quite sure of it.
Az az ember Harry volt, és Harrynak volt egy heg a bal füle mögött, ebben bizonyos vagyok.
EnglishHe had a lesion, a scar in the brain that was caused by some childhood disease.
Egy gyerekkori betegség következtében az agyában elhalt egy terület.
EnglishShe lifted the back of his saw a red mark, a puckered scar that faded even as watched.
A hátán kerek piros sebhely volt, amely Scully szeme láttára elhalványult, majd eltűnt.
EnglishIn the middle of the scar he stood on his head and grinned at the reversed fat boy.
A dzsungel kellős közepén hirtelen tótágast állt, és alulról rávigyorgott a kövér gyerekre.
EnglishAll round him the long scar smashed into the jungle was a bath of heat.
Körülötte a dzsungelbe benyúló hosszú nyiladék forró volt, mint a gőzfürdő.
EnglishNow he fingered the new scar on his lip and watched her come onto the deck with Boghaz.
Most az új heget tapogatta ajkán, úgy nézte a Boghaz kíséretében fedélzetre lépő Ywaint.
EnglishSrebrenica is a wound that has left a deep scar on the history of Europe.
Szrebrenica olyan seb, amely mély nyomot hagyott Európa történelmében.
EnglishByr walked out of the tower that day with one hand still held over the wide scar in her abdomen.
Aznap délután kisétált a toronyból, egyik kezét a hasán vörösl hegen tartotta.
EnglishI did see a long scar running down the right cheek-probably from a knife cut.
Hosszú heg fut végig a jobb arcán, valószínűleg késtől származik.
EnglishIt may be that somebody - suggested to you that you should tell us this story about a scar?
Lehet, hogy valaki... sugallta magának ezt az egész mesét a forradásról?
EnglishOnly a thin seam around the center, like a scar, evidenced its former split.
Csupán egy halovány vágás jelezte, hogy korábban kettéhasították.

Szinonimák (angolul) a(z) scar szóra:

scar
scarred
English