angol-magyar fordítás erre a szóra: scapegoat

EN

"scapegoat" magyar fordítás

HU
EN

scapegoat {főnév}

volume_up
scapegoat (és: whipping-boy)
Here was a perfect motive for the scapegoat, Elinor.
Íme, a tökéletes indok a kiválasztott bűnbak, Elinor számára!
She didn't want to make a scapegoat of Phillipa.
Nem akarta, hogy Phillipa legyen a bűnbak.
Nem a bűnbak hangja, melyet elfojtott az önvád.

Példamondatok a(z) "scapegoat" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe European Union should not be used as a scapegoat for national failures.
Az Európai Uniót senki se használja bűnbakként a nemzeti kudarcok leplezésére.
EnglishLorrimer the scapegoat for the party.
Ekkor támadt az a pompás ötlete, hogy Mrs. Lorrimert megteszi bűnbaknak.
EnglishWe should not make it a scapegoat for our own domestic economic and social problems.
A bővítést nem tehetjük meg bűnbaknak saját hazai gazdasági és társadalmi problémáinkért.
EnglishThe company is furious, and humiliated, and wounded and obviously looking for a scapegoat.
A cégnél mindenki fel van háborodva, és mindenáron szeretnének találni egy bűnbakot.
EnglishHe knew those round the table would desperately seek for a scapegoat.
Tudta, hogy az asztal körül ülők azon nyomban bűnbakot keresnek majd.
EnglishAt the same time, let us not make EU enlargement a scapegoat for something it is not responsible for.
Ugyanakkor az EU bővítését ne tegyük meg bűnbaknak valamiért, amiről nem tehet.
EnglishBut he needed the scapegoat more than the quick thrill of confession, to keep suspicion at bay.
De a bűnbakra nagyobb szüksége volt mint a vallomás röpke gyönyörére , hogy eloszlassa a gyanút.
EnglishAs regards the quota system; it seems to be the scapegoat of this whole situation in which we find ourselves.
Ami a kvótarendszert illeti, az egész mostani helyzetünk bűnbakjának tűnik.
EnglishHere was a perfect motive for the scapegoat, Elinor.
Íme, a tökéletes indok a kiválasztott bűnbak, Elinor számára!
English. - (DE) Mr President, of course lobbyists should not be made a scapegoat.
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében - (DE) Elnök úr, természetesen a lobbistákat nem tekinthetjük bűnbaknak.
EnglishNo, I just think maybe you're being played as a scapegoat.
Nem, csak azt hiszem, öné a bűnbak szerepe.
EnglishAre you looking for the truth or just a scapegoat?
Most az igazságot keresik vagy csak egy bűnbakot?
EnglishYears of treating the European institutions as a convenient scapegoat leaves fertile ground for populist campaigns.
Az európai intézményekkel évek óta alkalmas bűnbakként bánnak, és ez a populista kampányok termékeny talaja.
EnglishThen we'll make him the scapegoat just as before.
Így ő lesz a bűnbak, ahogy eredetileg akartuk.
EnglishNevertheless, so that Parliament could show its independence, there had to be a scapegoat, an expiatory victim.
Mindazonáltal, hogy a Parlament bizonyíthassa függetlenségét, szükség volt egy bűnbakra, egy engesztelő áldozatra.
EnglishBut a scapegoat is always necessary, don't you agree?
EnglishAnd she's always been a group scapegoat.
Az osztályban mindig is ő volt az áldozati bárány.
EnglishShe didn't want to make a scapegoat of Phillipa.
EnglishTherefore, let us beware of the scapegoat phenomenon.
EnglishNo scapegoat's voice, hushed with guilt.
Nem a bűnbak hangja, melyet elfojtott az önvád.

Szinonimák (angolul) a(z) scapegoat szóra:

scapegoat