EN

scant {melléknév}

volume_up
More comments have been made on scant implementation of Community law or non-compliance with it in many cases.
Több észrevétel hangzott el a közösségi jog hiányos végrehajtásával vagy be nem tartásával összefüggésben.
It is a pity that this report gives it such scant attention and deals with it in terms which show excessive sensitivity to African regimes.
Kár, hogy ez a jelentés ilyen hiányos figyelmet fordít erre és olyan módon foglalkozik ezzel, amely az afrikai kormányok iránti túlzott érzékenységet sugall.
scant (és: lean, spare)
Scant comfort, El thought, to the moldering bones beneath.
Szűkös kényelem, gondolta El, málladozó csontoknak.
Greece and other countries in southern Europe have to make a huge effort with scant resources to control illegal immigration.
Görögország és más dél-európai ország szűkös források mellett, óriási erőfeszítéseket tett az illegális bevándorlás megfékezésére.
The European Union, with its scant resources, absolutely cannot afford this.
Az Európai Unió a maga csekély erőforrásaival ezt egyáltalán nem engedheti meg magának.
The proposal tabled by the European Commission, however, is not the most appropriate because of its partial vision, the conditions it imposes and its scant regard for agriculture.
Az Európai Bizottság által előterjesztett javaslat - részleges látásmódja, az előírt feltételek, valamint a mezőgazdaság csekély figyelembevétele miatt - nem a legmegfelelőbb.
scant (és: scanty, thin)
There is scant evidence that a majority in any favours further construction.
Arra kevés bizonyíték van, hogy a többség támogatja a további építkezést.
However, we have devoted unduly scant attention to energy efficiency.
Az energiahatékonyság ügyének azonban méltatlanul kevés figyelmet szenteltünk.
Unfortunately, there is scant reference to this in the report.
Sajnos erre kevés utalás történik ebben a jelentésben.

Példamondatok a(z) "scant" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt seems to me that scant notice was taken of appeals by fishermen in the past.
Úgy tűnik nekem, hogy a múltban alig vették figyelembe a halászok felhívásait.
EnglishSwanson said they were pursuing many leads, but the report was rather scant on details.
Swanson szerint a nyomozás számos szálon folyik, de részletekbe nem bocsátkozott.
EnglishLike many who fulfill an unusual and dangerous duty, he received scant thanks for it.
Mint sokan mások, akik nehéz feladatokat teljesítenek, ő sem kapott köszönetet ezért.
EnglishThe European Union, with its scant resources, absolutely cannot afford this.
Az Európai Unió a maga csekély erőforrásaival ezt egyáltalán nem engedheti meg magának.
EnglishHe wanted to turn and speak with her, but their pencil ship allowed scant socializing.
Hari meg akart fordulni, hogy Dors szemébe nézzen, ám a hely túl szűk volt.
EnglishThere is scant evidence that a majority in any favours further construction.
Arra kevés bizonyíték van, hogy a többség támogatja a további építkezést.
EnglishHowever, we have devoted unduly scant attention to energy efficiency.
Az energiahatékonyság ügyének azonban méltatlanul kevés figyelmet szenteltünk.
EnglishThree gray stones formed an arch which topped Simon's head by a few scant inches.
Három szürke kő alkotott boltívet Simon feje fölött néhány centivel.
EnglishHe took a scant six minutes, which was about right, everyone noted.
Itt ingyen adták már a második adagot, ezért hát szinte menetrendszerűen érkezett.
EnglishIn so doing, it is paying scant regard to the mood of the Member States and their residents.
Ezalatt kevéssé veszi figyelembe a tagállamok és azok lakosainak hangulatát.
EnglishEl dove out of his saddle a scant instant before two of them met in his mount's head.
El éppen időben ugrott le a nyeregből, mielőtt a két vessző hátasának fejébe fúródott volna.
EnglishScant seconds later, a dim form appeared on the pathway just below their hiding place.
Alig néhány másodperccel később homályos alak jelent meg az ösvényen éppen búvóhelyük előtt.
EnglishFrom the look on her face his words were scant comfort in such company.
A lány arckifejezéséből ítélve vajmi kevéssé nyugtatták meg a szavai.
EnglishThe missile passed directly over the cockpit, missing the Black Knight by just a few scant yards.
A rakéta közvetlenül a pilótafülke fölött húzott el, alig hibázta el a célt.
EnglishThe torpedo was a scant three hundred meters behind when the Akula leveled out.
Emlékeznek még a felszíni előadásra? - mosolygott Dubinyin.
EnglishHe ran willingly now, though he was faint with hunger and there was scant grain left for his horse.
Éhes volt, és csupán pár marék gabonaszem maradt a zsákjában, amit a lovának szánt.
EnglishThe windows, screened by the overgrown trees and shrubs outside, let in only scant light.
A növényzettel sűrűn benőtt ablakokon alig szivárgott be némi fény.
EnglishThis tide is rising, and there are scant few who would stand before it.
Az árhullám egyre emelkedik, és alig akad, aki ellenállhat neki.
EnglishAn armored head three feet wide thrust through the undergrowth a scant ten yards behind him.
Egy jó méter széles páncélos fej bukkant elő az aljnövényzetből, alig tíz lépésnyire mögötte.
EnglishSo she could have had scant expectation of being invited to the senior prom.
Aligha számíthatott rá, hogy meghívják a végzősök báljára.

Szinonimák (angolul) a(z) scant szóra:

scant