Példamondatok a(z) "scalp" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAnd she felt a vague chill over her scalp, as if something were touching her.
Rowan karján égnek meredtek a pihék, fejbőre libabőrös lett, mintha simogatnák.
EnglishI will watch my poor Carna devour you from sole to scalp, and take pleasure in it.
Tétlenül fogom végignézni, ahogy szegény kis Carnám szőröstül-bőröstül felfal.
EnglishDaala felt cold needles of sweat prickle her scalp as anger raised her body temperature.
Daala admirális halántéka úgy bizsergett, mintha milliónyi tűt szúrtak volna belé.
EnglishA tousled whore's head of honey-blond hair, under which his own scalp itched.
Zilált kurva hirtelenszőkeségét viselte, s viszketett a feje bőre alatta.
EnglishMost of Gerald's left cheek dangled from its mouth like the scalp of an infant.
Szájából úgy fityegett Gerald bal orcája, mint egy csecsemő skalpja.
EnglishThere her hair, cleaving close to the scalp and parted in the middle.
Ott volt a Szűzanya középen elválasztott haja, amely szorosan tapadt a koponyához.
EnglishHe could feel the soft imprint of his fingers on his scalp after he had taken his hands away.
Már leengedte a kezét, de még mindig érezte ujjainak puha lenyomatát a fejbőrén.
EnglishIt doesn't require any scalp preparation, no conductive gel or paste.
Nem igényel semmilyen fejbőr előkészítést, nincs szükség vezetőképes gélre vagy krémre.
EnglishWith five cohorts, the leader, a lean man with narrow eyes and a scarred scalp, came forward.
A főnökük, egy keskeny szemű, magas férfi öt kísérőjével előrébb léptetett.
EnglishIf you intend to cut off my scalp-lock, I must respectfully refuse.”
Ha egyetlen meglévő hajtincsemet akarod levágni, kénytelen leszek tisztelettel nemet mondani.
EnglishAnother, lying on a table, was having a scalp gash tended by Dr. Pilch, the Armys physician.
Egy másiknak aki egy asztalon feküdt - Dr. Pilch, a sereg orvosa kezelte nyílt fejsebét.
EnglishMoisture oozed from his scalp, his face, his chest, his back, his legs.
Nedvesség gőzölgött fejbőréről, arcáról, melléről, hátáról, lábairól.
EnglishA black pelt covered its scalp, a strip down its back and about the pelvic region.
Fejbőrét fekete prém borította, amely széles csíkban végigfutott az egész hátán egészen a derekáig.
EnglishWhen he finished, two inches of scalp showed above Chris's ears.
Amikor végzett, Chris füle fölött öt centiméteres sávban a csupasz fejbőr világított.
EnglishMcGee attached eight saline-coated electrodes to Susan's scalp, four on each side of her head.
McGee nyolc elektródát helyezett Susan koponyájára, feje mindkét oldalára négyet-négyet.
EnglishThe young man convulsed, legs scissoring the sand, and clawed at his scalp.
Vonaglani kezdett, lába a homokot kaparta, a fejéhez kapkodott.
EnglishGlyneth went across the room and stroked the black fur covering his scalp.
Glyneth odament hozzá, és gyengéden megsimogatta fekete haját.
EnglishHe had a heavy-browed, blunt-nosed face; his pink scalp gleamed, hairless.
Kezében karcsú aktatáskát, egy drága Aladdin-modellt tartott.
EnglishFrom the soles of my feet up my back through my arms and my neck and scalp, I felt it.
A sarkamtól a hátamon és a karjaimon át a fejbőrömig éreztem.
EnglishAround her head the other drops flew towards her scalp and neck.
A feje körül a többi csepp is repülni kezdett a fejbőre és nyaka felé.